lipiec 2023

Dni Tuliszkowa 2023.

Tegoroczne Dni Tuliszkowa zostały zorganizowane w dniach 8- 9 lipca.

Po oficjalnym otwarciu przez burmistrza Krzysztofa Romana Dni Tuliszkowa, prezentacje talentów rozpoczęły tuliszkowskie Mażoretki. Na płycie stadionu wystąpiły dwie grupy: młodsza i starsza, które trenują pod okiem pani Karoliny Łusiaczyk. 

Następnie na scenę wkroczyli laureaci Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej – Tuliszków 2023. Pojawili się więc: Alexandra Buczyńska, Wiktor Janiszewski, Inka Rakiewicz, Ania Sieradzan, Amelia Skubiszewska, Antonina Kubiak, Marcelina Kubiak, Paula Kłosińska, Zuzanna Jesiołkiewicz, Marcel Drożdż, Kinga Zajdlic, Gabriela Gajor i Gabrysia Pilarczyk. Mały recital przygotowali również uczestnicy Studia Piosenki MGOK, prowadzonego przez Jarosława Durkiewicza.

Następnie mogliśmy wysłuchać Młodzieżowej Grupy Wokalnej, działającej pod kierunkiem Jarosława Durkiewicza w MGOK. Julia Wawrzyniak, Joanna Zamiatowska, Kacper Wawrzyniak oraz Krystian Bukowiecki zaśpiewali dla nas utwór z repertuaru B.R.O. – „Jeszce będzie pięknie oraz „Waniliowe” Landberry i „Za daleko”.

Z kolei Żeński Zespół Wokalny Fermata, nad którym pieczę sprawują Mariusz Dróżdż oraz Jarosław Durkiewicz zaprezentował „Jambolayę” z repertuaru Anny Jantar oraz Iść w stronę słońca „2+1”. Na scenie pojawiali się też muzycy z turkowskiej grupy 3poTrzy, który zaprezentował przeboje polskiego i światowego rocka.

Niewątpliwie najwięcej emocji wśród licznie zgromadzonej młodzieży budził występ gwiazdy wieczoru – rapera Jakuba Bireckiego, znanego też jako B.R.O. Jego „Jeszcze będzie pięknie”, to jeden z najczęściej odtwarzanych kawałków muzycznych w polskich rozgłośniach radiowych, a fragment tekstu : „Wiem, że jeszcze będzie pięknie, przegonimy mrok, przegonimy całe zło” – stał się również przesłaniem pierwszego dnia święta naszego miasta.

W niedzielę , już wczesnym porankiem miłośnicy wędkowania wzięli udział w zawodach o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków, a popołudniu na stadionie odbył się tradycyjny Turniej Sołectw.  Drużyna z Piętna, podobnie jak w poprzednim roku, obroniła tytuł zwyciezcy i wygrała tarczę Januszsa z Tuliszkowa. Koncertową część niedzielnego świętowania otworzył natomiast występ Orkiestry Dętej MGOK. Gwiazda wieczoru na scenie pojawiła się o godzinie 19.00. W tym roku byli to Piękni i Młodzi, z którymi zatańczyły tuliszkowskie Mażoretki.

Chwilę później odbył się koncert Kasztelan Band Project, a o 21.00 wystąpił ukraiński zespół Mirami. Grupę tworzą Oksana Pidvyshenna, Mary Ivaskevych oraz Tania Bek. Rozgłosu zespołowi przysporzył singiel pt. Sexualna, nagrany z udziałem rapera Vova ZIL’Vova, który zdobył w swoim czasie ogromną popularność w polskich klubach i dyskotekach. 

 

 • Dni Tuliszkowa 2023 (15)
 • Dni Tuliszkowa 2023 (1)
 • Dni Tuliszkowa 2023 (2)
 • Dni Tuliszkowa 2023 (3)
 • Dni Tuliszkowa 2023 (4)
 • Dni Tuliszkowa 2023 (5)
 • Dni Tuliszkowa 2023 (6)
 • Dni Tuliszkowa 2023 (7)
 • Dni Tuliszkowa 2023 (8)
 • Dni Tuliszkowa 2023 (9)
 • Dni Tuliszkowa 2023 (10)
 • Dni Tuliszkowa 2023 (11)
 • Dni Tuliszkowa 2023 (12)
 • Dni Tuliszkowa 2023 (13)
 • Dni Tuliszkowa 2023 (14)

Zapraszamy na Rodzinny Piknik Bezpieczeństwa.

Drodzy mieszkańcy!
Zapraszamy całe rodziny na RODZINNY PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA, organizowany w sobotę 15 lipca br. na placu Floriańskim w Tuliszkowie, w godzinach od 17.00 do 19.00.
 
W PROGRAMIE:
 • POKAZ RATOWNICTWA TECHNICZNEGO,
 • SYMULACJA WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO,
 • TOR PRZESZKÓD,
 • DMUCHANY ZAMEK,
 • GROCHÓWKA STRAŻACKA,
 • POJAZDY WOJSKOWE,
 • POŚWIĘCENIE WOZU STRAŻACKIEGO,
 • ODBIÓR INWESTYCJI DROGOWEJ.
 • NOWY PLAKAT STRAŻACKI

Zawiadomienie o LXX sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 24 lipca 2023 r. o godz. 15:00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się LXIX sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LXIX sesji Rady Miejskiej.
  4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2023r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2023-2026.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  9. Informacja o zasobach  pomocy społecznej za 2022r.
  10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy GiM Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022r.
  11. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy i Miasta Tuliszków w 2022r.
  12. Interpelacje i zapytania radnych.
  13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  14. Wolne wnioski i informacje.
  15. Zamknięcie obrad LXX sesji Rady Miejskiej.

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/409-projekty-uchwal-na-lxx-sesje-rady-miejskiej-w-tuliszkowie?lang=PL

 

 

Awanse zawodowe nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

W dniu wczorajszym, w związku z zakończeniem okresu odbywania stażu i uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu, nauczyciele  gminnych placówek oświatowych złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Słowa przysięgi, którą złożyli brzmiały następująco: “Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Życzymy zatem wytrwałości i entuzjazmu w wypełnianiu tak szlachetnej misji, jaką jest nauczanie.

 • nadanie stopnia awansu zawodowego (1)
 • nadanie stopnia awansu zawodowego (2)
 • nadanie stopnia awansu zawodowego (3)
 • nadanie stopnia awansu zawodowego (4)
 • nadanie stopnia awansu zawodowego (5)

Zapraszamy na kolejny rajd rowerowy.

ZAPRASZAMY CAŁE RODZINY DO WSPÓLNEJ ZABAWY PODCZAS RAJDÓW ROWEROWYCH!

Kolejny rajd rowerowy odbędzie się w niedzielę 6 sierpnia br.

Godzina zbiórki: 12:00
Start: Ogorzelczyn
Meta:  Krępa
Zapisy do 4.08.2023 R. W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W TULISZKOWIE
Wpisowe-15 ZŁ.
Za udział w każdym rajdzie, uczestnik  otrzymuje jedną pieczątkę. 
Trzy pieczątki upoważniają do wzięcia udziału w losowaniu o nagrodę główną , jaką jest ROWER!

 • rowerzystaplakat na rajd rowerowy 6 sierpnia

Zawiadomienie o LXXII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 28 września 2023 r. o godz. 15.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXII sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:
 
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad LXX i LXXI  sesji Rady Miejskiej.
4.    Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie opinii do wniosku Nadleśnictwa Turek o uznanie za ochronne lasów położonych   w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Tuliszków.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024r. do 2027 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2023 rok.
10.  Podjęcie uchwały zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2023-2026.
11.   Interpelacje i zapytania radnych.
12.   Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.   Wolne wnioski i informacje.
14.   Zamknięcie obrad LXXII sesji Rady Miejskiej.

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/530-projekty-uchwal-na-lxxii-sesje-rady-miejskiej-w-tuliszkowie?lang=PL

 

 

Informacja o dofinansowaniu do sterylizacji i kastracji zwierząt.

Uprzejmie informujemy, że w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Tuliszków w roku 2023, w dniu 10 lipca 2023r. Gmina i Miasto Tuliszków zawarła umowę z VET – LECZNICĄ BRUDZEW, Piotr Kwieciński & Adam Kwieciński Spółka Jawna, ul. Turkowska 58C, 62-720 Brudzew na świadczenie usługi polegającej na „Kastracji/sterylizacji psów i kotów należących do mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków”.

Zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt współfinansowane będą w 50% przez Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie. Z dofinansowania może skorzystać każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Tuliszków nie częściej niż raz w roku.

W celu skorzystania z usługi należy kontaktować się z VET-Lecznicą Brudzew, ul. Targowa 26, 62-740 Tuliszków lub pod nr tel. 663 737 532.

Rodzinny Piknik Bezpieczeństwa.

W sobotnie popołudnie 15 lipca 2023 r. odbył się Rodzinny Piknik Bezpieczeństwa.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Jarosława Kołudę, Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiuszowi Przybyle oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Przybyłych na uroczystość gości przywitali Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Krzysztof Roman oraz Prezes Jednostki OSP Tuliszków Tadeusz Wawrzyniak.

Uroczystego przekazania druhom kluczy i dokumentów do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 8,4/65 marki SCANIA dokonali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusz Przybyła, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Turku bryg. Arkadiusz Janaszkiewicz, Burmistrz Krzysztof Roman oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie  –  Andrzej Janczewski.

Poświęcenia nowego pojazdu dokonał ks. prał. Stanisława Nowak proboszcza Parafia św. Wita w Tuliszkowie. W swoich wystąpieniach zaproszeni na uroczystość goście podziękowali druhom za codzienną, wytrwałą służbę na rzecz lokalnej społeczności.

Następnie odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji zrealizowanej na ulicy Mickiewicza i Floriańskiej w Tuliszkowie.

17 listopada Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Floriańskiej w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę. Został nim Konrad Marek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MK STELLA Konrad Marek.

Wartość inwestycji wyniosła: 3 888 783,44 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja druga.

Kwota dofinansowania: 3 000 000 zł.

Dotacja celowa z Powiatu Tureckiego: 182 981,22 zł.

Zakres inwestycji był bardzo szeroki. Obejmował budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, w tym wymianę opraw ze źródłami światła typu LED. 
Ponadto, wykonano nawierzchnię chodników i zjazdów z kostki betonowej,
jezdnię z betonu asfaltowego i z kostki betonowej. 
Walory estetyczne przebudowanych dróg podkreślają alejki spacerowe obsadzone drzewami: platanem klonolistnym, lipą drobnolistną, klonem polnym i trawami ozdobnymi. To właśnie w tym miejscu można usiąść na nowych ławkach i odpocząć. 

Realizacja takich inwestycji  jak „Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Floriańskiej w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą” sprzyja poprawie infrastruktury miejskiej, zwiększa przepustowość ruchu i ułatwia przemieszczanie się mieszkańcom czy też odwiedzającym miasto. Wpływa również na poprawę bezpieczeństwa drogowego i estetykę miasta.  

 • rodzinny Piknik Bezpieczestwa (1)
 • rodzinny Piknik Bezpieczestwa (2)
 • rodzinny Piknik Bezpieczestwa (3)
 • rodzinny Piknik Bezpieczestwa (4)
 • rodzinny Piknik Bezpieczestwa (5)
 • rodzinny Piknik Bezpieczestwa (6)
 • rodzinny Piknik Bezpieczestwa (7)
 • rodzinny Piknik Bezpieczestwa (8)
 • rodzinny Piknik Bezpieczestwa (9)
 • rodzinny Piknik Bezpieczestwa (10)
 • rodzinny Piknik Bezpieczestwa (11)
 • rodzinny Piknik Bezpieczestwa (12)
 • rodzinny Piknik Bezpieczestwa (13)

Tuliszkowski Budżet Obywatelski na rok 2024.

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy miasta mają prawo zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

Gmina i Miasto Tuliszków zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 0050.69.2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW
z dnia 5 lipca 2023 r.w sprawie naboru projektów w ramach Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 oraz powołania zespołu ds. Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowała kwotę 213 000 zł na Tuliszkowski Budżet Obywatelski w roku 2024.

Harmonogram działań przedstawia się następująco:

18.08.2023 r. - 1.09.2023 r.
Składanie przez  mieszkańców propozycji zadań.

4.09.2023 r.—6.09.2023 r.
Ocena zgłoszonych propozycji.

7.09.2023 r.—15.09.2023 r.
Akcja informacyjno– promocyjna.

18.09.2023 r.—20.09.2023 r.
Głosowanie nad  proponowanymi zadaniami.

21 września br. OGŁOSZENIE WYNIKÓW!

 

 

 

 • harmonogram na stronę

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektor-Gminny Doradca Klimatyczny.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU ŻYCIE PO WĘGLU PL
PODINSPEKTOR – GMINNY DORADCA KLIMATYCZNY

wymiar etatu: 1 (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2031 r., z możliwością przedłużenia).

Wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek: ochrona środowiska, geografia, biologia, zarządzanie projektami - lub pokrewne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie (punkt informacyjny), wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków w zamkniętej kopercie z napisem:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy nr RO.2110.5.2023 Inspektor – Gminny Doradca klimatyczny”
w terminie do: 26 lipca 2023 r. do godz. 09.00.

 

 

Informacja dotycząca szacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy.

ZGŁOSZENIE SZKÓD POWSTAŁYCH W UPRAWACH W WYNIKU SUSZY


W związku ze zmianami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącymi szacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy, Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje:
▪ Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie wniosku przez producenta rolnego za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”.
▪ W przypadku gdy rolnik chciałby, aby dodatkowo szacowania szkód dokonała również Komisja poprzez lustrację na miejscu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Komisji działającej na terenie Gminy i Miasta Tuliszków w terminie umożliwiającym dokonania oszacowania, tj. nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji.

Uwaga! Warunkiem otrzymania pomocy w związku ze stratami w uprawach rolnych spowodowanych suszą jest zgłoszenie szkody przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą”. Komisja nie sporządza protokołu z szacowania strat, a jedynie raport z wizji w gospodarstwie rolnym.

Raport ten jest dokumentem dobrowolnym i sporządzanym na papierowy wniosek. Raport nie zastępuje zgłoszenia szkody i nie zwalnia rolnika z konieczności złożenia elektronicznego wniosku przez aplikację suszową.
Wypełnione wnioski (wzór w załączeniu) należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie do dnia 04.08.2023r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Życzenia z okazji Święta Policji.

Praca w Policji to szczególny zawód. To służba i poświęcenie na rzecz ludzi,  to często 
działania w trudnych i niebezpiecznych warunkach. 

W tym szczególnym dniu dziękujemy  Wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Komisariatu Policji w Tuliszkowie za wiedzę i zaangażowanie w pracę na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Życzymy Wam samych sukcesów w służbie, dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności  w życiu osobistym i zawodowym. Niech ta trudna  i odpowiedzialna służba będzie dla Was źródłem satysfakcji oraz ludzkiej  życzliwości .

/-/ Burmistrz
 Krzysztof Roman

/-/ Przewodniczący RM
 Andrzej Janczewski

 • życzenia z okazji świeta Policji

Zwrot podatku akcyzowego.

Informuje się, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 1 sierpnia 2023r. do 31 sierpnia 2023r. w godz. od 8.00 do 14.30 w siedzibie Urzędu.

Dotychczasowy formularz wniosku wraz z oświadczeniem o wielkości przedsiębiorcy składa producent rolny ubiegający się o zwrot podatku na użytki rolne bądź na użytki i bydło. Natomiast rolnik, który chce ubiegać się o zwrot podatku również na świnie, owce, kozy i konie składa wniosek pierwotny i nowy (formularze w załączeniu).

Do wniosku należy dołączyć:
- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r.
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie DJP bydła,
- oraz w przypadku posiadania w 2022r. świń, owiec, kóz lub koni:
wniosek z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 lipca 2023r. do limitu przysługującego w 2023r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie DJP świń, owiec i kóz.
Rolnik, który ubiega się o zwrot podatku w odniesieniu do koni do wniosku dołącza oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022r., pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023r.) stawka zwrotu podatku wynosi:
• 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
• 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie
• 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sty cznia 2023r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Limit na 2023r. wynosi:
- 110 litrów ON na 1 ha użytków rolnych,
- 40 litrów ON na 1 DJP bydła, owiec, kóz i koni,
- 4 litry ON na 1 DJP świń.

Informacja

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków przypomina o możliwości zapisów do projektu odnośnie otrzymania dotacji do montażu Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych, tj. Instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła.

Zapisy do projektu będą możliwe do 10.08.2023r.

Więcej informacji znajdą Państwo pod nr tel. DOEKO Group - 12 446 42 97

lub

63 279 17 84 – UGiM w Tuliszkowie.

Informacja pompy

 • pompy