Poznaj Polskę

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022, na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022, na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

Dofinansowanie otrzymały trzy szkoły podstawowe z terenu naszej gminy tj. Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie, Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie.
Kwota przyznanych przez Ministra środków wynosi ogółem 75 000,00 zł.
Wkład własny szkół: 27 365,00 zł
Całkowita wartość projektu: 102 365,00 zł

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Podczas wycieczek w 2022 r., uczniowie szkół zwiedzą następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:

Klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie wezmą udział w 3- dniowej wycieczce do Krakowa i Wieliczki.
Całkowity koszt wycieczki: 18 750, 00 zł
Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł
Wkład własny: 3750,00 zł

Klasy I- III Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie wezmą udział w 1- dniowej wycieczce do Torunia.
Całkowity koszt wycieczki: 6 250, 00 zł
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Wkład własny: 1250,00 zł

Klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie wezmą udział w 3- dniowej wycieczce do Krakowa.
Całkowity koszt wycieczki: 25 875, 00 zł
Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł
Wkład własny: 10 875,00 zł

Klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie wezmą udział w 1- dniowej wycieczce do Warszawy.
Całkowity koszt wycieczki: 7740, 00 zł
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Wkład własny: 2740,00 zł

Klasy IV- VIII ZSP w Grzymiszewie wezmą udział w 2- dniowej wycieczce do Krakowa.
Całkowity koszt wycieczki: 12 500, 00 zł
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Wkład własny: 2500,00 zł

Klasy IV- VIII ZSP w Grzymiszewie wezmą udział w 2- dniowej wycieczce do Warszawy.
Całkowity koszt wycieczki: 12 500, 00 zł
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Wkład własny: 2500,00 zł

Klasy IV- VIII ZSP w Grzymiszewie wezmą udział w 1- dniowej wycieczce do Gniezna i Kruszwicy.
Całkowity koszt wycieczki: 6250, 00 zł
Kwota dofinansowania: 5000,00 zł
Wkład własny: 1250,00 zł

Klasy I- III ZSP w Grzymiszewie wezmą udział w 1- dniowej wycieczce do Torunia.
Całkowity koszt wycieczki: 6250, 00 zł
Kwota dofinansowania: 5000,00 zł
Wkład własny: 1250,00 zł

Klasy I- III ZSP w Grzymiszewie wezmą udział w 1- dniowej wycieczce do Wrocławia.
Całkowity koszt wycieczki: 6250, 00 zł
Kwota dofinansowania: 5000,00 zł
Wkład własny: 1250,00 zł

  • Poznaj Polskę logotyp

Kolejne dofinansowanie dla Gminy i Miasta Tuliszków w ramach projektu "Poznaj Polskę".

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022, na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

Dofinansowanie otrzymały dwie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy tj. Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie. 

Kwota przyznanych przez Ministra środków wynosi ogółem 65 000,00 zł.
Wkład własny szkół: 16 250,00 zł
Całkowita wartość projektu: 81 250,00 zł
 
Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
 
Podczas wycieczek w roku szkolnym 2022/2023 – edycja jesienna, uczniowie szkół zwiedzą następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:
 

Klasy I- III Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie wzięły udział w
 1- dniowej wycieczce do Torunia.
Całkowity koszt wycieczki: 6 250, 00 zł
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Wkład własny: 1250,00 zł

Klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie wzięły udział w 1- dniowej wycieczce do Łodzi.
Całkowity koszt wycieczki: 6 250, 00 zł
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Wkład własny: 1 250,00 zł

Klasy IV- VIII ZSP w Grzymiszewie wzięły udział w 3- dniowej wycieczce do Warmii i Mazur.
Całkowity koszt wycieczki: 18 750, 00 zł
Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł
Wkład własny: 3 750,00 zł

Klasy IV- VIII ZSP w Grzymiszewie wzięły udział w 2- dniowej wycieczce do Ziemi Lubuskiej.
Całkowity koszt wycieczki: 12 500, 00 zł
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Wkład własny: 2500,00 zł

Klasy IV- VIII ZSP w Grzymiszewie wzięły udział w 3- dniowej wycieczce do Lublina.
Całkowity koszt wycieczki:  18 750, 00 zł
Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł
Wkład własny: 3 750,00 zł

  • Poznaj Polskę logotyp