Budowa drogi gminnej nr 66708P Ogorzelczyn- Osada Leśna- Grzymiszew

II etap budowy drogi Ogorzelczyn – Osada leśna - Grzymiszew

21 kwietnia br. Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę z firmą MK STELLA Konrad Marek z Koła na II etap budowy drogi Ogorzelczyn – Osada leśna - Grzymiszew. Zakres prac będzie obejmował odcinek o długości 5,2 km w zakresie: asfaltowej warstwy ścieralnej na odcinku drogi budowanej w ramach etapu I , budowy ciągu pieszo – rowerowego, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Wartość zadania wynosi: 9 222 605,30 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych : 5 865 001, 86 zł.

  • POlski Ład