Cyfrowa Gmina

Gmina i Miasto Tuliszków wzięła udział w projekcie „Cyfrowa Gmina”.

Projekty cyfrowe wspierają modernizację procesów administracyjnych, co może zwiększyć efektywność gminy w procesie zarządzania.


Udział w „Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” wsparł rozwój kompetencji cyfrowych radnych, pracowników urzędu czy też pracowników szkół i innych jednostek podległych urzędowi.

W ramach programu zakupiono urządzenia wielofunkcyjne dla Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie oraz czterech szkół, które wspomogły pracę sekretariatów i wpłynęły pozytywnie na poprawę jakości wykonywanych usług. Ponadto, zakupiono komputery stacjonarne z oprogramowaniem biurowym, co zapewniło bezpieczny dostęp do przetwarzanych przez pracowników informacji. Zakupiono również serwer z oprogramowaniem i licencjami, co z kolei pozwoliło zwiększyć bazę z plikami, w celu bezpiecznego przechowywania danych. 

W ramach programu zakupiono piętnaście laptopów wraz z oprogramowaniem e- sesja, wykorzystywanym do prowadzenia obrad online. Zakupione laptopy zostały przekazane Radnym Rady Miejskiej w Tuliszkowie i będą one wykorzystywane do przekazywania materiałów na sesje Rady Miejskiej i innych informacji, a poza tym ułatwią kontakt Biura Rady z Radnymi. Radni Rady Miejskiej wzięli udział w szkoleniu informatycznym zorganizowanym przez Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, podczas którego udoskonalili umiejętność korzystania z narzędzi cyfrowych. 

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała grant w wysokości 315 780 zł brutto na realizację powyższych zadań w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

  • szkolenie informatycznereceived_398717039287728
  • drukarkareceived_403331869024569
  • szkolenie informatycznereceived_719932580114654
  • laptop z torbąreceived_881794673494762
  • urządzenie wielofunkcyjnereceived_2576178322563853
  • logotypCyfrowa gmina