Rozwój e-usług publicznych w Gminie Tuliszków

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Tuliszków”.

Przedmiotem projektu jest stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom naszej gminy możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Dofinansowanie umożliwi więc wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, co przyczyni się do efektywniejszego funkcjonowania administracji gminy.

Projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Tuliszków” zakresem obejmuje rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie. Powstanie między innymi elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, zobowiązań z tytułu dzierżawy,  z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu czy też z tytułu wieczystego użytkowania. Zostanie opracowany i wdrożony elektroniczny system obsługi gospodarki odpadami a także system do przeprowadzania konsultacji społecznych czy też budżetu obywatelskiego.

Całkowita wartość projektu 1 810 512,03 zł

Z budżetu środków europejskich : 1 267 358,42 zł

Środków własnych: 543 153,61 zł.

Dofinansowanie uzyskano w ramach  PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027.

Realizacja projektu ma zapewnić mieszkańcom i przedsiębiorcom możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.

#FunduszeUE

  • logotyp
  • logotypy