Cyberbezpieczeństwo.

Cyberbezpieczeństwo 

Wykonując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zamieszczamy podstawowe informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz sposoby zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.

Definicja
Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy (art 2 pkt 4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwo (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369)).

Rodzaje ataków:
Malware
Oprogramowanie o szkodliwym działaniu dla systemu komputerowego oraz jego użytkowników.
Man in the Midle
Atak polegający na podsłuchu i modyfikacji przesyłanych wiadomości.
Cross-site scripting
Polega na umieszczeniu na stronie internetowej kodu, który skłania do wykonania nieplanowanego działania.
Phishing
Ma na celu pozyskanie hasła użytkownika, które służy do logowania w portalach.
Ransomware
Oprogramowanie szyfrujące dane użytkownika i blokujące dostęp do systemu komputerowego oraz żądające okupu
Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami
• aktualizacja oprogramowania
• instalacja oprogramowania antywirusowego
• korzystanie z legalnego oprogramowania
• używanie silnych haseł
• dwuskładnikowe uwierzytelnianie
• szyfrowanie dysku

Źródła wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa:
https://www.cert.pl/

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

https://www.cert.pl/ouch/