Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Floriańskiej w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą

Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Floriańskiej w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą.

17 listopada Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Floriańskiej w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę. Został nim Konrad Marek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MK STELLA Konrad Marek.

Wartość inwestycji wynosi: 3 888 783,44 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja druga.

Kwota dofinansowania: 3 000 000 zł.

  • POlski Ład
  • Podpisanie umowy - ulice Mickiewicza i Floriańska