Statystyki dla gminy.

Statystyki dla gmin.

Liczba złożonych wniosków:  497
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 221
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 7 873 923,72 zł

 

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze