Statystyki dla gminy.

Statystyki dla gmin.

Liczba złożonych wniosków:  555
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 246
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 8 998 499,96 zł

 

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze