Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Tuliszkowie z przeznaczeniem na Centrum Kultury w Tuliszkowie

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie centrum Kultury w Tuliszkowie

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja druga.

Kwota dofinansowania: 2 000 000 zł.

Obecnie trwa procedowanie pozwolenia na budowę.

  • napis Polski Ład na niebieskim tlePOlski Ład