Rewaloryzacja Placu Powstańców Styczniowych 1863 r.

Rewaloryzacja Placu Powstańców Styczniowych 1863 r.

Nazwa projektu: Rewaloryzacja Placu Powstańców Styczniowych 1863 r.

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 r.

Wartość projektu: 282 336,09 PLN

Kwota dofinansowania: 147 733 PLN

Okres realizacji: XI.2018 – XII.2018

Opis projektu: Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie dla nich infrastruktury do wypoczynku i rekreacji poprzez Rewaloryzację Placu Powstańców Styczniowych 1863 t w Tuliszkowie. Realizacja operacji przyczyni się zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury. Zwiększy integracje społeczności, poprawi estetykę i wizerunek miejscowości Tuliszków oraz zaktywizuje mieszkańców do dalszych działań na rzecz rozwoju swojej miejscowości.

  • nasadzenia%3
  • nasadzenia krzewów
  • nasadzenia na placu
  • logologa_EU_PROW