Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn – Osada Leśna Ogorzleczyn – Grzymiszew

Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn – Osada Leśna Ogorzleczyn – Grzymiszew

Celem projektu jest połączenie wsi Ogorzelczyn z osadą leśną Ogorzelczyn oraz wsią Grzymiszew poprzez budowę drogi gminnej.  

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zmiana nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową na odcinku ponad 3 km.

Łączna kwota dofinansowania to 1 332 656 zł. 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • logotypyloga_EU_PROW