Kontakt dla Inwestora

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu na mapie

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
tel. 63 279 17 61 , 63 279 31 16
fax 63 279 17 70

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie czynny jest
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Referat Ogólnoorganizacyjny

Stanowisko ds. gospodraczych, promocji i sportu

Inspektor Sylwia Piechocińska

pokój nr 13, tel. 63 279 17 63

 

Referat Rozwoju Gospodarczego

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Podinspektor Szymon Kunicki

pokój nr 21, 63 279 17 82