Profil zaufany

Profil zaufany

W Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie znajduję się punkt potwierdzający profil zaufany, za pomocą którego załatwisz sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.

Jakie na przykład sprawy możesz załatwić?

  • Zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
  • Zgłosić utratę dokumentu tożsamości.
  • Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  • Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Kartę Dużej Rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Profil zaufany może mieć każdy, kto posiada numer PESEL, oraz ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Nie mogą mieć profilu zaufanego osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13 roku życia.

Co trzeba zrobić aby potwierdzić profil zaufany?

Złożyć wniosek on-line (warunek konieczny) na stronie pz.gov.pl i wybrać Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie jako swój punkt potwierdzający.

Możesz również uzyskać profil zaufany bez wychodzenia z domu wybierając jedną z opcji: bank lub inny dostawca tożsamości, oraz e-dowód na stronie: profil zaufany(odnośnik zewnętrzny).

Punkty potwierdzające profil zaufany Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie.