Posiłek w szkole i w domu na lata 2019- 2023

Kolejne dofinansowanie dla Gminy i Miasta Tuliszków.

Gmina i Miasto Tuliszków pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019- 2023".

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu", moduł 3 dotyczy wspierania w latach 2019- 2023 organów prowadzacych publiczne szkoły podstawowe w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Kwota dofinansowania: 80.000 zł

Całkowita wartosć projektu: 100 000 zł

 

 

 

  • posiłek w szkole i w domu logotypy