Aktualności

 • Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

  18.06.2021

   

  Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

  Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

   

  Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?
 • Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej.

  18.06.2021
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie informuje, iż linia telefoniczna dla numeru 63 279 30 13 jest uszkodzona.
   
  Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 • Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenia w zakresie tworzenia BIZNESPLANU.

  18.06.2021

  Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenia w zakresie tworzenia BIZNESSPLANU.

   

  Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenia w zakresie tworzenia BIZNESSPLANU.
 • Nowości w programie " Czyste Powietrze".

  18.06.2021
  Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe.
  Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.
   
   
  Nowości w programie " Czyste Powietrze".
 • Wybrano najkorzystniejsze oferty na Budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Piętno i Wielopole, Wymysłów i Zadworna, Ogorzelczyn ( Budki, Wypychów) oraz Sarbicko.

  18.06.2021
  16 czerwca 2021 roku wybrano najkorzystniejsze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ( art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. DZ.U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na Budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Piętno i Wielopole, Wymysłów i Zadworna, Ogorzelczyn ( Budki, Wypychów) oraz Sarbicko.
   
   
  Wybrano najkorzystniejsze oferty na Budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Piętno i Wielopole, Wymysłów i Zadworna, Ogorzelczyn ( Budki, Wypychów) oraz Sarbicko.