Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Budowa łącznika pomiędzy DK 72, a drogą powiatową Tuliszków-Wróblina.

Całkowita wartość inwestycji  wynosi: 1 275 843, 79 zł

Dofinansowanie inwestycji uzyskano z państwowego funduszu celowego pod nazwą Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w wysokości 821 111,76 zł. 
 
W zakres inwestycji wchodzą roboty pomiarowe, rozbiórkowe istniejącej nawierzchni oraz  wykonanie:
- robót ziemnych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 
- przepustów oraz wpustów deszczowych z przykanalikami, 
- podbudowy, 
- nawierzchni jezdni i zjazdów, 
- nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, 
- poboczy z tłucznia kamiennego, 
- odtworzenia drogowych rowów odparowujących,
- oznakowania.

W ramach inwestycji wykonano także przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową oraz oświetlenie drogowe.
Dzięki inwestycji zostanie usprawnione połączenie między drogą krajową nr 72 a drogą powiatową Tuliszków- Wróblina. 
Wybudowanie nowej drogi o długości 382,30 m znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy. Dzięki nowej ścieżce pieszo-rowerowej bezpieczniej będzie także dla pieszych i rowerzystów. 

 

  • logo
  • droga Wymysłów
  • Droga Wymysłów 2
  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg