Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Budowa łącznika pomiędzy DK 72, a drogą powiatową Tuliszków-Wróblina.

Całkowita wartość inwestycji  wynosi: 1 275 843, 79 zł

Dofinansowanie inwestycji uzyskano z państwowego funduszu celowego pod nazwą Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w wysokości 821 111,76 zł. 
 
W zakres inwestycji wchodzą roboty pomiarowe, rozbiórkowe istniejącej nawierzchni oraz  wykonanie:
- robót ziemnych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 
- przepustów oraz wpustów deszczowych z przykanalikami, 
- podbudowy, 
- nawierzchni jezdni i zjazdów, 
- nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, 
- poboczy z tłucznia kamiennego, 
- odtworzenia drogowych rowów odparowujących,
- oznakowania.

W ramach inwestycji wykonano także przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową oraz oświetlenie drogowe.
Dzięki inwestycji zostanie usprawnione połączenie między drogą krajową nr 72 a drogą powiatową Tuliszków- Wróblina. 
Wybudowanie nowej drogi o długości 382,30 m znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy. Dzięki nowej ścieżce pieszo-rowerowej bezpieczniej będzie także dla pieszych i rowerzystów. 

 

 • logo
 • droga Wymysłów
 • Droga Wymysłów 2
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„ Budowa ulicy Patrzykąta w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową wodociągu ”.

Burmistrz Krzysztof Roman,  podpisał z wykonawcą umowę na realizację zadania pod nazwą „ Budowa ulicy Patrzykąta w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową wodociągu ”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę. Został nim Zbigniew Bilski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Z.P.H.U. „ZBYCH-TRANS”.

Wartość inwestycji wynosi: 2 146 887,72 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg : 1 475 018, 58  zł.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace: przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącego wodociągu, budowa przejść dla pieszych,  wykonanie chodników i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i kostki betonowej.
Obecnie trwają prace związane z budową wodociągu. Ze względu na prowadzone prace budowlane mogą nastąpić zmiany w organizacji ruchu drogowego, o czym będziemy informować na bieżąco. 

 • prace na ulicy PatrzykataIMG-20240208-WA0000
 • prace na ulicy PatrzykataIMG-20240208-WA0001
 • podpisanie umowyDSC_0005
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg logotyp

Budowa drogi Kiszewy- Kolonia.

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał z Wojewodą Wielkopolskim, Agatą Sobczyk, umowę o dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą: „ Budowa drogi Kiszewy- Kolonia”

Kwota dofinansowania wynosi  2 345 518,36 zł.

Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa  drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego z chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego, rowów drogowych czy też zjazdów indywidualnych. Ponadto, zadanie obejmuje wykonanie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz ustawienie latarń oświetleniowych w miejscowości Kiszewy.

Budowa nowej drogi znacznie zwiększy dostępność do różnych obszarów, ułatwiając przemieszczanie się mieszkańców i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 • znak drogowy KiszewyIMG-20240209-WA0000
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg logotyp

Budowa ulicy Parkowej w Grzymiszewie.

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał z Wojewodą Wielkopolskim, Agatą Sobczyk, umowę o dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą: „„Budowa ulicy Parkowej w Grzymiszewie.”

Kwota dofinansowania wynosi  503 743, 19 zł.

Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie na realizację powyższych zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa  drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego z odcinkiem prawostronnego chodnika  o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego czy też zjazdów indywidualnych . Ponadto, zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową.

Budowa nowej drogi znacznie poprawi dostęp mieszkańców do posesji i wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 • Grzymiszew znak drogowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg logotyp

Budowa drogi dojazdowej w Piętnie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4583P.


Burmistrz Krzysztof Roman podpisał z Wojewodą Wielkopolskim, Agatą Sobczyk, umowę o dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą: „ Budowa drogi dojazdowej w Piętnie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4583P ”

Kwota dofinansowania wynosi  729 251,58 zł.

Ww. droga krzyżuje się z droga powiatową nr 4583 P o nawierzchni bitumicznej. Przedmiotem inwestycji jest budowa  drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami gruntowymi  i zjazdami indywidualnymi.

Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie na realizację powyższych zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 • droga i znak drogowy PietnoPiętno
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg logotyp