„ Przebudowa drogi w miejscowości Piętno”

Gmina i Miasto Tuliszków informuje , że zadanie pod nazwą  „Przebudowa drogi w miejscowości Piętno” zostało wykonane przy pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego ze środków przeznaczonych na prace związane z ochroną , rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych .

Koszt realizacji zadania wyniósł 979 048,74 zł .

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego wyniosło 246 250,00 zł .

Wykonawca robót : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Kole 62-600, ul Toruńska 200.

 

  • logotyp Samorząd Województwa Wielkopolskiego