„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tuliszków- etap IV”.

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na kolejną inwestycję drogową pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tuliszków- etap IV”.

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na kolejną inwestycję drogową pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tuliszków- etap IV”.


W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą został Pan Arkadiusz Wawrzyniak prowadzący działalność  gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak, z siedzibą w Tuliszkowie. 

Zadanie będzie polegało na wybudowaniu w miejscowości Tarnowa  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku  o długości ok. 3700 m. 

Wartość inwestycji wynosi: 7 219 228,72 zł. 
Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Wartość dofinansowania: 6 500 000 zł.

Wybudowany system kanalizacji znacznie poprawi warunki sanitarne mieszkańców. Ścieki zostaną skierowane do systemu kanalizacyjnego, co przyczyni się od ochrony zdrowia, zmniejszy ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych i ułatwi życie mieszkańców.

  • podpisanie umowyIMG-20240115-WA0003
  • podpisanie umowyIMG-20240115-WA0004
  • Polski Ład+Polski Ład