Rejestr interpelacji.

Rok 2022

Numer interpelacji Imię i nazwisko Radnego/ Sołtysa Data wpływu Data odpowiedzi
   RO.0003.1.2022 Roman Jarosik 23.02.2022 28.02.2022
  RO.0003.2.2022 Aleksandra Nawara 30.03.2022 05.04.2022
  RO.0003.3.2022 Roman Jarosik 30.03.2022 06.04.2022
      RO.0003.4.2022   Marek Zabłocki 13.05.2022 24.05.2022
RO.0003.6.2022 Barbara Radzimska 09.06.2022 14.06.2022
RO.0003.7.2022 Barbara Radzimska 09.06.2022 13.06.2022
RO.0003.8.2022 Barbara Radzimska 09.06.2022 21.06.2022
RO.0003.9.2022 Karol Zieliński 10.06.2022 13.06.2022
RO.0003.10.2022 Karol Zieliński 10.06.2022                14.06.2022
RO.0003.11.2022 Barbara Radzimska 9.06.2022 22.06.2022
RO.0003.12.2022 Marek Zabłocki 21.06.2022 15.07.2022
RO.0003.13.2022 Roman Jarosik 21.06.2022 28.06.2022
RO.0003.14.2022 Karol Zieliński 18.07.2022 20.07.2022
RO.0003.15.2022 Aleksandra Nawara 30.08.2022 31.08.2022
RO.0003.16.2022 Karol Zieliński 29.09.2022  3.10.2022
R0.0003.17.2022  Roman Jarosik 3.11.2022 9.11.2022
RO.003.18.2022 Marek Zabłocki 3.11.2022 8.11.2022

Rok 2021

Numer interpelacji Imię i nazwisko Radnego Data wpływu Data odpowiedzi
RO.0003.1.2021 Karol Zieliński 26.01.2021 8.02.2021 r.
RO.0003.2.2021 Bartłomiej Ast 26.01.2021 28.01.2021 r.
RO.0003.3.2021 Jakub Wieczorek 14.05.2021 26.05.2021 r.
RO.0003.4.2021  Marek Zabłocki 14.05.2021 19.05.2021 
RO.0003.5.2021 Aleksandra Nawara 15.07.2021 27.08.2021 r.
RO.0003.6.2021 Marek Zabłocki 29.09.2021 r. 27.10.2021 r.
       
RO.0003.8.2021 Marek Zabłocki 29.10.2021 r. 5.11.2021 r.
RO.0003.9.2021 Aleksandra Nawara 29.10.2021 r. 9.11.2021 r.
  RO.0003.10. 2021 Jakub Wieczorek 24.11.2021 r.  
       

Rok 2020

Rok 2020

Sygnatura Imię i nazwisko radnego Treść pisma Data Termin załatwienia sprawy Odpowiedź
RO.0003.32.2020 Wit Bryliński   30.12.2020    
RO.0003.33.2020 Roman Jarosik   30.12.2020    
           
           
           
           
           
           
           

Rok 2021