" Cyfrowa Gmina"

Dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Kwota dofinansowania: 315 780,00

„Cyfrowa Gmina” to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 315 780,00 i zostanie przeznaczona na działania związane z cyfryzacją biur jednostek publicznych. Gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa i zakup sprzętu oraz oprogramowania do Urzędu, wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji w JST.

 

  • 146000x616
  • FE_POPC_poziom_pl-1_rgb