“Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”

“Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”

Nowe kino miesić się będzie budynku szkoły podstawowej w Tuliszkowie, a na potrzeby jego działalności zostanie zmodernizowane pomieszczenie po kotłowni.

Zakres projektu obejmuje  dostosowanie pomieszczeń i wyjść do celów ewakuacji oraz wymagań p.poż. oraz zakup wyposażenia kina. Projektuje się salę z zapleczem i pomieszczeniami pomocniczymi (pomieszczenia socjalne, techniczne, komunikacja). Sala pełnić będzie głównie funkcję kinową i konferencyjną, umożliwi także zorganizowanie spotkań i pokazów z wykorzystaniem nowoczesnych środków łączności multimedialnej. Sala zaprojektowana została na około 20 osób, w tym miejsce dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. 

Kino będzie przyjazne i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozwalać będzie na elastyczne wykorzystanie swoich funkcji: kino, koncerty, szkolenia, przedstawienia teatralne, prezentacje twórczości mieszkańców, będzie przyjazne  dla wszystkich użytkowników także starszych ( ze względu na swoją prostą i czytelną funkcję).

Projekt współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Beneficjentem Projektu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

W projekcie bierze udział kilkadziesiąt  gmin z Wielkopolski, łącznie z Gminą i Miastem Tuliszków.

[KOPIA]

  • logotypylogo_ue