„Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury przy obiektach edukacyjno-sportowych w Tuliszkowie”

Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie na realizację kolejnego projektu mającego na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

„Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury przy obiektach edukacyjno-sportowych w Tuliszkowie” to nazwa projektu, którego realizacja niesie za sobą szereg korzyści. W Tuliszkowie powstanie przestrzeń z wykorzystaniem roślinności czy też elementów wodnych, co poprawi estetykę otoczenia szkoły i obiektów sportowych przy ulicy Nortowskiej. 

Zostanie zbudowana infrastruktura do zbierania i wykorzystywania wody deszczowej, instalacja nawadniającej boisko sportowe. 

Na dachu pawilonu sportowego zostaną zainstalowane panele słoneczne, z kolei przy szkole powstanie łąka kwietna, ogródek szkolny dla dzieci,  ogród sensoryczny, ogród deszczowy, do którego będzie kierowana woda opadowa, spływająca z dachu. Teren wokół szkoły, hali i boiska sportowego zazieleni się poprzez nasadzenia w postaci bluszczu, jałowca czy też innych gatunków roślinności. Wykorzystanie do nasadzeń roślinności opartej na gatunkach rodzimych sprawi, że ekosystem będzie bardziej odporny na skrajne warunki pogodowe, takie jak susze czy ulewne deszcze.

Zamiana zabetonowanych obszarów na zieloną przestrzeń poprawi jakość życia mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia powierzchni terenów zielonych publicznie dostępnych i stworzenia atrakcyjnego miejsce relaksu.
Reasumując, w Tuliszkowie powstanie zrównoważona, odporna na zmiany klimatyczne i przyjazna dla mieszkańców przestrzeń do spędzania wolnego czasu.

Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie na realizację powyższego projektu z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 1 017 622,15 zł.

  • logotyp
  • logotypy