Historia

Rys historyczny.

Gmina Tuliszków jest położona we wschodniej części Wielkopolski, w północno-zachodniej części powiatu tureckiego, na południe od Konina. Jak inne miasta w Polsce Tuliszków utracił prawa miejskie w wyniku represji po Powstaniu Styczniowym, a odzyskał je w 1919 r. Nazwa Tuliszków wywodzi się od lisów („tu lis chowa”), w które obfitowały miejscowe lasy. Zwierzę to znajduje się również w herbie z 1793 r. 

Pierwotnie miejscowość stanowiła osadę będącą własnością szlachecką. Najstarsza wzmianka zanotowana została ok. 1362 r., kiedy Tuliszków należał do rodu Zarembów, którzy w 1458 r. uzyskali dla osady prawa miejskie. W XV wieku miasto stało się własnością Opalińskich. Wówczas zorganizowana została szkoła oraz czynnych było już blisko dwadzieścia warsztatów rzemieślniczych, ale ludność trudniła się głównie rolnictwem. Od XVII wieku właścicielami miasta byli Konarzewscy, a następnie Mycielscy. W XVIII wieku Tuliszków stał się własnością Zamojskich.

Po drugim rozbiorze Polski miasto, liczące wówczas 365 mieszkańców i 83 domy oraz zaledwie 13 rzemieślników, przeszło pod panowanie pruskie. W tym czasie działały także, należące do rodu Zamojskich, dwa młyny wodne i wiatrak. Od 1807 miasto leżało w granicach Księstwa Warszawskiego, zaś po kongresie wiedeńskim w 1815 roku na terenie Królestwa Polskiego.
Na przestrzeni XIX wieku znacznie wzrosła w mieście liczba ludności oraz następuje ożywienie życia gospodarczego. Jednak w 1870 roku miasto zostało pozbawione przez władze rosyjskie praw miejskich, a w 1881 roku dotkliwie zniszczone przez pożar.
Na początku XX wieku Tuliszków liczył już 2 tysiące mieszkańców oraz 170 domów. Prawa miejskie zostały przywrócone po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w roku 1919. W okresie przed II wojną światową miasto osiągnęło liczbę 2600 mieszkańców, którzy utrzymywali się głównie z pracy na roli, a częściowo z rzemiosła i drobnego handlu. W czasie okupacji hitlerowskiej ludność żydowska została wymordowana w obozach koncentracyjnych.
W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego, natomiast po reformie administracyjnej weszło w skład województwa wielkopolskiego.