„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie”.

Gmina i Miasto Tuliszków pozyskała środki na realizację projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie”.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Uchwałą nr 8195/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, przyznał dofinansowanie ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Budżetu Państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie” w działaniu 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021– 2027.

Całkowita wartość projektu wynosi: 8 638 231,24 zł.

Kwota dofinansowania: 6 837 734,40 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie. W ramach projektu zostaną zmodernizowane wszystkie budynki kompleksu szkolnego tj. budynek starej szkoły, budynek po gimnazjum oraz budynek sali sportowej.

Projekt, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie ma na celu:
- odpowiednią izolację budynków oświatowych (ścian zewnętrznych, stropodachu, okien itp.);
- poprawę efektywności energetycznej budynku;
- zmniejszenie zużycia materiału opałowego;
- zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków oświatowych;
- poprawę warunków nauczania i pracy;
- podniesienie jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie strat ciepła w obiekcie;
- poprawę standardu życia mieszkańców.

W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie, między innymi w następującym zakresie:
- odtworzenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i docieplenie w strefie cokołu i ścian fundamentowych z wykonaniem opaski wokół części budynku;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowe: okna z PVC, z nawiewnikami i nowymi parapetami zewnętrznymi,
- ocieplenie elewacji i stropodachu wentylowanego,
- demontaż papy dachowej i montaż nowej z instalacją otworów wentylacyjnych stropodachu;
- wymiana i wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

W zakresie prac branży elektrycznej zostanie wykonana między innymi: rozbudowa rozdzielnic, instalacja złącz ZK PPOŻ, nowa instalacja oświetleniowa z wymianą wszystkich opraw na LED, nowe zasilanie projektowanych urządzeń sanitarnych, instalacja fotowoltaiczna (o mocy 49,9 kW).

Ponadto, w budynku w ramach inwestycji zostaną wykonane prace związane z modernizacją instalacji kotłowni, instalacji c.w.u., instalacja wentylacji sali sportowej, wymieniona zostanie podziemna instalacja c.o., zostaną zainstalowane pompy ciepła mające wspomagać kotłownię.

  • data: 2024-03-30
  • logotypy fundusze europejskie