„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Nazwa projektu

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wartość: 98 880,00 zł

Okres realizacji : 01-04-2019 r. do 20-04-2020 r.