Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Grzymiszewie.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzymiszewie.

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew.

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.

Całkowita wartość zadania: 3 637 315,95 zł.

Opis projektu:

Prace wykonane w ramach  zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew zakończono  w 2018 roku. Wykonawcą realizowanego zadania było konsorcjum firm BUD-AN Sp. z o. o. z Tuliszkowa oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane BUDMEX  Aneta Wawrzyniak z Kalisza.

Zakres inwestycji obejmował budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i tłocznią ścieków w miejscowości Grzymiszew. Projektowana kanalizacja sanitarna odbierać będzie ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych przy ul. Konińskiej (droga krajowa DK72), ul. Kwiatowej, ul. Lipowej, ul. Nowej, ul. Ogrodowej, ul. Szkolnej, ul. Wodnej, ul. Wrzosowej, ul. Słonecznej, ul. Parkowej i Pl. Wolności.

 

  • logotyplogo_ue