Projekt partnerski pt. „Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego”

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego” jest realizowany od 01.09.2018r. do 31.12.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

    MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
    Gmina Ślesin
    Gmina Stare Miasto
    Gmina Rychwał
    Gmina Żelazków
    Gmina Koźminek
    Gmina Malanów
    Gmina i Miasto Tuliszków
    Gmina Grodziec
    Gmina Rzgów
    Gmina Krzymów
    Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
    Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A

Wartość projektu:  1 914 439,20 PLN 

Dofinansowanie projektu: 1 603 927,20 PLN

Cel projektu:

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 10 Urzędach JST Gmina Ślesin, Gmina Stare Miasto, Gmina Rychwał, Gmina Żelazków, Gmina Koźminek, Gmina Malanów, Gmina i M. Tuliszków, Gmina Grodziec, Gmina Rzgów, Gmina Krzymów z 3 powiatów woj. wielkopolskiego (koniński, kaliski, turecki), objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 6 zadań do 31.12.2019 r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

    Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 10 urzędach JST
    Wdrożenie rozwiązań w 10 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
    Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 10 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
    Doskonalenie kompetencji 42 kadr z 10 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
    Doskonalenie kompetencji 27 kadr z 10 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
    Doskonalenie kompetencji 181 kadr z 10 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

Zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu

    Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
    Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
    Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
    Liczba pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.4,5,6)
    Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2
    Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach Zad. 3

 

  • komputerprofesjonalne e urzędy