"Przestrzeń gminna- lokalna wartość"

"Przestrzeń gminna- lokalna wartość".

Nazwa projektu

„Przestrzeń Gminna –Lokalna Wartość”

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: Działanie 2.19 „Usprawnienie  procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”.

Kwota dofinansowania: 50 000,00 PLN

Okres realizacji:  1.07.2019 r.- 31.03.2021 r.

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania  i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienia procesów inwestycyjno- budowlanych  przez zastosowanie metod, technik i narzędzi konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

  • logotypFE_POWER_poziom_kolor po polsku