Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie – etap II.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie – etap II.

Gmina i Miasto Tuliszków pozyskała kolejne dofinansowanie na inwestycję pod nazwą „Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie - etap II”. 

Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał umowę z Krzysztofem Grabowskim - Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie pomocy finansowej na realizację ww. zadania. 

Kwota dofinansowania: 102 380 zł. 


Zadanie współfinansowane w ramach podziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji będą dostarczone i zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej, gier chodnikowych, wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej i trawiastej oraz obrzeża. 

  • podpisanie umowy (2)
  • podpisanie umowy
  • umowa
  • PROW logotyp