Zagospodarowanie skweru przy ulicy Jana Pawła II w Tuliszkowie.

Nowy plac zabaw w Tuliszkowie.

W piątek 7 października Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie skweru przy ulicy Jana Pawła II w Tuliszkowie”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , wykonawcą została Pani Kinga Kasztarynda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kinga Kasztarynda Roboty Budowlane.

Wartość zadania wynosi: 231 172, 35 zł.

Zakres prac obejmuje: karczowanie drzew, uporządkowanie terenu,  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ogrodzenia, dostarczenie  i montaż nowych, bezpiecznych urządzeń zabawowych.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację ww. zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” .

Wartość uzyskanego dofinansowania: 58 857 zł brutto.

  • logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskichloga_EU_PROW
  • zjeżdzalnia
  • urządzenie do zabawy
  • huśtawka
  • bocianie gniazdo