,,Poprawa infrastruktury społecznej- dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami”

,,Poprawa infrastruktury społecznej- dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami”

Trwają prace związane z modernizacją ośrodka zdrowia w Grzymiszewie.


👉Zakres robót polegać będzie min. na zagospodarowaniu terenu wokół budynku, demontażu starych schodów i podestu i montażu nowego podestu, jak również montażu windy zewnętrznej do przewozu osób niepełnosprawnych.
👉Wymianie ulegnie stolarka drzwiowa. Ponadto zostaną wyznaczone miejsca parkingowe, dostosowane do osób niepełnosprawnych, a zielona przestrzeń wokół budynku znacznie poprawi estetykę otoczenia.
👉Umowa na zadanie pod nazwą ,,Poprawa infrastruktury społecznej- dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami” została podpisana  przez Burmistrza Krzysztofa Romana z wykonawcą wyłonionym w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z BAU –ACOUSTIC sp. z o.o. z siedzibą Głodno 48a, 62-513 Krzymów.


💲Wartość zadania wynosi: 997 530,00 zł
 👉
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 967 600 ,00 zł
👉Zaplanowana inwestycja umożliwi zastosowanie najnowszych standardów, dzięki czemu poprawi się funkcjonalność i komfort korzystania z placówki.

  • osrodek w grzymiszewieIMG-20240229-WA0001
  • osrodek w grzymiszewieIMG-20240229-WA0005
  • POlski Ład