Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

5 kwietnia 2022r. Gmina i Miasto Tuliszków zawarła umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

W ramach projektu Gmina i Miasto Tuliszków pozyskała 251 000,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na zakup laptopów, komputerów stacjonarnych oraz tabletów. Ze wsparcia skorzystało 76 uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy i miasta Tuliszków,  których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Zakupiony sprzęt został przekazany właścicielom.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 • przekazanie laptopw, tabletw.. (10)
 • przekazanie laptopw, tabletw.. (1)
 • przekazanie laptopw, tabletw.. (2)
 • przekazanie laptopw, tabletw.. (3)
 • przekazanie laptopw, tabletw.. (4)
 • przekazanie laptopw, tabletw.. (5)
 • przekazanie laptopw, tabletw.. (6)
 • przekazanie laptopw, tabletw.. (7)
 • przekazanie laptopw, tabletw.. (8)
 • przekazanie laptopw, tabletw.. (9)
 • PPGR