Władze gminy

Burmistrz Krzysztof Roman

 • Burmistrz Krzysztof Roman

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

Krzysztof Roman

urodzony 30 grudnia 1972 r.


Władzę w gminie Tuliszków sprawuje burmistrz, wybrany w wyborach bezpośrednich. Kadencja burmistrza trwa 5 lat. Pełni on władzę wykonawczą w gminie, reprezentuję gminę na zewnątrz i jest stroną w postępowaniu sądowym.

Władze gminy

Rada Miejska w Tuliszkowie

Andrzej Janczewski - Przewodniczący RM

Wit Bryliński - Wiceprzewodniczący RM

Roman Jarosik - Wiceprzewodniczący RM

 

Władzę uchwałodawczą w gminie Tuliszków, pełni Rada Miejska, składająca się z 15 radnych. Radni są wybierani w 15 okręgach na okres 5 lat.

 • Okręg nr 1 Miasto Tuliszków, ulice: Adama Mickiewicza, Bartłomieja Patrzykąta, Cicha, Górna, Haliny Oleksiak, Kasztelana Zaremby, Plac Wolności, Poprzeczna, Północna, Senatorska. 
 • Okręg nr 2 Miasto Tuliszków, ulice: 1-go Maja, Ignacego Paderewskiego, Ks. Teodora Rogozińskiego, Łódzka, Ogrodowa, Piaskowa, Plac Akacjowy, Plac Powstańców Styczniowych 1863r., Polna, Południowa, Słoneczna, Śliwowa, Zdrojowa. 
 • Okręg nr 3 Miasto Tuliszków, ulice: Brzozowa, Gromadzka, Jabłonna, Krzewinowa, Leśna, Łąkowa, Mikołaja Kopernika, Żuchalska 
 • Okręg nr 4 Miasto Tuliszków, ulice: Floriańska, Krótka, Marii Konopnickiej, Nortowska, Ochotniczej Straży Pożarnej, Parkowa, Plac Floriański, Poznańska, Sadowa, Targowa. 1
 • Okręg nr 5 Miasto Tuliszków, ulice: Adama Asnyka, Bolesława Prusa, Bronisława Malinowskiego, Cypriana Norwida, Elizy Orzeszkowej, Henryka Dąbrowskiego, Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego, Jana Pawła II, Janusza Kusocińskiego, Juliusza Słowackiego, Krzysztofa Baczyńskiego, Marcina Kasprzaka, Marii Curie-Skłodowskiej, Marii Dąbrowskiej, Mikołaja Reja, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, Władysława Broniewskiego, Zofii Nałkowskiej. 
 • Okręg nr 6 Sołectwo Kiszewy 
 • Okręg nr 7 Sołectwa:Krępa i Nowy Świat 
 • Okręg nr 8 Sołectwa:Gadowskie Holendry i Sarbicko 1
 • Okręg nr 9 Sołectwa: Zadworna i Wymysłów 
 • Okręg nr 10 Sołectwo Tarnowa 
 • Okręg nr 11 Sołectwo Ogorzelczyn 
 • Okręg nr 12 Sołectwo Grzymiszew, miejscowość Grzymiszew 
 • Okręg nr 13 Sołectwo Grzymiszew, miejscowości: Babiak, Gozdów, Imiełków, Wygoda, Sołectwo Ruda 
 • Okręg nr 14 Sołectwa: Piętno i Wielopole 
 • Okręg nr 15 Sołectwa: Smaszew i Wróblina 

Komisje Rady:

 1. Komisja Rewizyjna
  • Przewodniczący Komisji - Bartłomiej Ast
  • Z-ca Przewodncizącego - Jan Mikołajczyk
  • członkowie: Jakub Wieczorek, Aleksandra Nawara, Andrzej Szymczak
 2. Komisja Budżetu i Finansów
  • Przewodnicząca Komisji - Aleksandra Nawara
  • członkowie: Andrzej Janczewski, Roman Jarosik, Marek Zabłocki, Tomasz Szczap
 3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Przewodniczący Komisji Roman Olesiński
  • członkowie: Wit Bryliński, Andrzej Janczewski, Marek Zabłocki, Tomasz Szczap, Karol Zieliński
 4. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  • Przewodniczący Komisji Jakub Wieczorek
  • członkowie: Jakub Wieczorek, Tadeusz Kwiatkowski, Roman Olesiński, Agnieszka Szewczyk, Jan Mikołajczyk, Magdalena Danisz
 5. Komisja Socjalno Społeczna
  • Przewodncizący Komisji Tadeusz Kwiatkowski
  • członkowie: Roman Jarosik, Bartłomiej Ast, Wit Bryliński, Andrzej Szymczak
 6. Komisja Skarg Wniosków i Petycji
  • Przewodniczący Komisji Marek Zabłocki
  • Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Nawara
  • członkowie: Karol Zieliński, Roman Olesiński, Jakub Wieczorek, Agnieszka Szewczyk, Tomasz Szczap