Zasłużony dla Gminy i Miasta Tuliszków

Zasłużony dla Gminy i Miasta Tuliszków.

Od roku 2010 przyznawana jest w gminie Tuliszków, honorowa odznaka Zasłużony dla Gminy i Miasta Tuliszków, jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia mające znaczenie dla rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków.

Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjny, które nie posiadają osobowości prawnej. Nadaje się ją tym, którzy całokształtem swojej działalności zawodowej lub społecznej przyczynili się do gospodarczego, oświatowego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Gminy i Miasta oraz jej promocji na zewnątrz. 

Uchwała nr 0007.20.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 kwietnia  2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Gminy i Miasta Tuliszków oraz regulaminu jej nadawania.

 

Odznaka Zasłużony dla Gminy i Miasta Tuliszków.

  • Odznaka Zasłużony dla Gminy i Miasta Tuliszków.