Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

jest zlokalizowany w Tuliszkowie,

przy ul. Północnej

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Telefon: 63 279 30 13 lub 63 279 29 01

 

Mieszkańcy, własnym transportem i we własnym zakresie mogą dostarczać pod ww. adres  m.in. następujące rodzaje odpadów:

1) czysty gruz budowlany

2) stolarka budowlana poremontowa ( np. okna drzwi, itp.)

3) materiały izolacyjne ( wełna mineralna, styropian, folia budowlana)

4) pozostałe odpady budowlane

5) tekstylia,

6) odpady wielkogabarytowe

7) zużyte opony

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

9) chemikalia ( farby, lakiery, rozpuszczalniki)

Niewłaściwie posegregowane odpady i odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie są przyjmowane na PSZOK.

PSZOK

  • PSZOK1
    PSZOK
  • PSZOK2
    PSZOK