Przebudowa istniejącego placu zabaw w zabytkowym parku w Tuliszkowie

Przebudowa istniejącego placu zabaw w zabytkowym parku w Tuliszkowie

Nazwa projektu: Przebudowa istniejącego placu zabaw w zabytkowym parku w Tuliszkowie.

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 r.

Wartość projektu: 95 688,22 PLN

Kwota dofinansowania: 44 785,22 PLN

Okres realizacji: XI.2018 – XII.2018

Opis projektu: celem operacji jest stworzenie miejsca dla rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy poprzez

zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w tym przebudowę istniejącego placu zabaw w zabytkowym parku w Tuliszkowie

Zakres operacji obejmuje:

- rozbiórka nawierzchni piaskowych,

- usunięcie części zniszczonych urządzeń zabawowych,

- przeniesienie pozostałych urządzeń zabawowych,

- renowacja pozostałych urządzeń zabawowych,

- przebudowa fragmentu obrzeża betonowego,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej,

- zamontowanie piramidy linowej.

  • plac zabawIMG_1726
  • plac zabawIMG_1722
  • logologa_EU_PROW