„Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica””.

„Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica””.

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” Gmina i Miasto Tuliszków  otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 69 988,98 zł,  dla każdej ze szkół których wnioski zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania, tj.:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie 34 988,98 oraz Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie 35 000,00  zapewniając przy tym wkład własny w wysokości 17 500,00 zł, w odniesieniu do każdej szkoły po 8 750,00 zł.

„Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica””.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Dofinansowanie: 69 988,98 zł

Całkowita wartość inwestycji: 87 488,98 zł

  • logotypy - Aktywna tablica