Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuliszków.

Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuliszków.

Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuliszków.

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.

Wartość projektu ( Imiełków) - 1 454 263,45 PLN
Wartość projektu (Gadowskie Holendry)- 2 050 000,00 PLN 
Wartośc dofinansowania obu inwestycji - 1 351 989,00 PLN

 

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez przebudowę i wyposażenie dwóch hydroforni (stacji uzdatniania wody) i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (Gadowskie Holendry, Imiełków).

 

  • stacja uzdatniania wody 1
  • stacja uzdatniania wody2
  • widok na stacjęImiełków
  • stacja z zewnątrzSUW
  • logologa_EU_PROW