Punkt konsultacyjno- informacyjny.

Informacje

Punkt konsultacyjno -  informacyjny

Mieści się w MGOK, ul. H. Oleksiak 2, 62-740 Tuliszków

Czynny w każdą środę od godz. 12.00 do godz. 18.00

Podstawa prawna do działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

Ustawa z dnia 27 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t.j. Dz. U. z 200. poz. 1119.

Przepisy lokalne dotyczące wykonywania zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
1) Uchwały Nr 0007.39.2018 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczny zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków oraz zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Tuliszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2) Zarządzenie Burmistrza GiM Tuliszków nr 0050.9.2012 z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2003 w sprawie powołania GKRPA i ustalenie Regulaminu GKRPA

Skład GKRPA

 • Zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.9.2012  Komisja pracuje w 6 osobowym składzie:

  1. Alina Przybysz – sekretarz Komisji
  2. Halina Miklaszewska – członek komisji
  3. Halina Wenc – członek komisji
  4. Justyna Gascon Carreńo - członek komisji
  5. Dariusz Jasiakiewicz – członek komisji
  6. Izabela Gradecka – członek komisji.

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

UCHWAŁA NR 0007.15.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIEz dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2022-2023

http://bip.tuliszkow.pl/?a=7603

UCHWAŁA NR 0007.71.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2022.

http://bip.tuliszkow.pl/?a=7455

UCHWAŁA NR 0007.72.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2022-2024.

http://bip.tuliszkow.pl/?a=7456

Świetlice:

1) Świetlica  opiekuńczo wychowawcza w Grzymiszewie – mieści się w ZSP w Grzymiszewie, ul. Nowa 2, 62- 740 Tuliszków. 
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środyi w godzinach od 15.30 – 18.30

2) Świetlica opiekuńczo wychowawcza z programem profilaktycznym „TOP SECRET”  - działa od 20 stycznia 2020r., mieści się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury  w Tuliszkowie, ul. Haliny Oleksiak 2, 62-740 Tuliszków /wejście od strony parku/.

Zajęcia odbywają się poniedziałek, wtorek i środa:
Poniedziałek  – w godzinach od 15.30 – 17.30
środa -  w godzinach od  16-tej do 18-tej

Świetlice opiekuńczo wychowawcze z programem profilaktycznym: od października 2023 r. do końca roku funkcjonują:
Grzymiszew – poniedziałki i wtorki w godz. 12.00 – 19.00
Tuliszków w poniedziałki i wtorki:
Poniedziałek od 15.30 do 17.30 (1 godz. profilaktyka)
Środa od 15.00-17.00

 

Gminny konkurs plastyczny "Uzależnienia ograniczają marzenia"- https://www.tuliszkow.pl/45,aktualnosci-2021?tresc=925

Pomoc  dla osób z Ukrainy- telefon zaufania 800 11 08 11 oraz 22 290 70 00.

Telefon obsługiwany jest w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim.