Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Tuliszkowie z przeznaczeniem na Centrum Kultury w Tuliszkowie

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie centrum Kultury w Tuliszkowie

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja druga.

Kwota dofinansowania: 2 000 000 zł.

Obecnie trwa procedowanie pozwolenia na budowę.

  • napis Polski Ład na niebieskim tlePOlski Ład

W Tuliszkowie rozpoczęły się prace budowlane związane z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację inwestycji pod nazwą „„Etap I – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie””.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę. Został nim Dariusz Szewczyk prowadzący działalność pod nazwą Zakład Usług Budowlano – Remontowych ,,REMBUD Dariusz Szewczyk”. 

Wartość inwestycji wynosi:  3 196 646,86 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja druga.

Kwota dofinansowania: 2 000 000 zł.

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie i utworzenie w nim Centrum Kultury umożliwi mieszkańcom większy dostęp do różnorodnych form kultury i stworzy dogodne warunki do spotkań i interakcji mieszkańców, co przyczyni się do zacieśnienia więzi społecznych. W zakresie inwestycji  przewiduje się również wykonanie nowych ciągów pieszych i komunikacyjnych, parkingów  dla osób niepełnosprawnych, płyty śmietnikowej, windy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

  • prace budowalnereceived_356686870480560
  • budynek OSP Tuliszkówreceived_696735255968949
  • Polski ŁadPolski Ład