Maj

Informacja

Informacja ws. przyjmowania wniosków o szacowanie strat powstałych przez przymrozki wiosenne


W związku z wystąpieniem na terenie Gminy i Miasta Tuliszków niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, tj. przymrozków wiosennych w okresie od 21 kwietnia 2024r. do 15 maja 2024r., producenci rolni, którzy ponieśli szkody w sadach mogą składać wnioski o dokonanie szacowania szkód w uprawach sadowniczych.

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków oraz na stronie internetowej gminy: www.tuliszkow.pl
Wnioski należy składać w terminie od 20 maja 2024r. do 4 czerwca 2024r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Informacja dla mieszkańców o odpowiedniej segregacji odpadów.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje, że odpady ulegające biodegradacji będą odbierane wyłącznie w pojemnikach koloru brązowego, a szkło w pojemnikach koloru zielonego, natomiast metale i tworzywa sztuczne w workach koloru żółtego. 

W związku z powyższym informuję,  że worki na bioodpady i szkło nie będą już wydawane. Jeżeli jeden pojemnik na odpady ulegające biodegradacji jest dla Państwa niewystarczający można zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie w celu odbioru drugiego pojemnika. 

Ponadto nadmieniam, że metale i tworzywa sztuczne należy wystawiać wyłącznie w workach koloru żółtego.  Zabrania się wrzucania luzem tego rodzaju odpadów do pojemnika.

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” .

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała w roku 2024 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych dla placówek wychowania przedszkolnego w wysokości 2 500,00 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 3 125,00 zł. 

Celem programu jest: - zakup książek będących nowościami wydawniczymi, - realizacja działań promujących czytelnictwo.

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymała:  Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie – oddziały przedszkolne kwota dofinansowania 2 500,00 zł wkład własny 625,00 zł całkowity koszt realizacji zadania 3 125,00 zł

Informacja na temat dyżurów przedszkoli.

Drodzy mieszkańcy,

przekazujemy informację na temat dyżurów przedszkoli na terenie naszej gminy w okresie wakacyjnym.

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzymiszewie - Przedszkole w Grzymiszewie pełni dyżur w LIPCU ( kontakt telefoniczny pod numerem 63 280 30 49).

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie pełni dyżur w  SIERPNIU ( kontakt telefoniczny pod numerem 63 280 30 43).

Życzenia z okazji Dnia Mamy.

Drogie Mamy...

W tak ważnym dniu, jak dziś, życzymy Wam zdrowia, które jest podstawą do cieszenia się każdym dniem. 
Życzymy, abyście zawsze czuły się kochane i doceniane. 
Niech Wasze marzenia się spełniają, a cele, które sobie stawiacie stają się rzeczywistością.
Niech każdy dzień przynosi Wam nowe możliwości i inspiracje, a każdy trudny moment dodaje Wam więcej siły i odwagi. 

Życzymy Wam również abyście w natłoku matczynych obowiązków znalazły czas tylko dla siebie, 
bo zasługujecie na wszystko, co najlepsze. 
Pamiętajcie, że jesteście niezastąpione i wyjątkowe, a Wasza rola w rodzinie jest nieoceniona. 

Dziękujemy za nieskończoną miłość, mądrość i ciepło, które są fundamentem, 
na którym budujemy przyszłość naszej społeczności.

 

Burmistrz GiM Tuliszków

/-/ Ewelina Piwońska– Kubiak

 

Przewodnicząca  RM

/-/ Justyna Gascon Carreño

 

 

 

 

  • data: 2024-05-26
  • życzenia na dzień mamy 2024

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

Z okazji 
Dnia Pracownika Samorządowego
Wszystkim osobom, które tworzyły i współtworzą samorząd, 
które pracowały i pracują na rzecz lokalnej społeczności 
składamy najserdeczniejsze życzenia.

To Wasze zaangażowanie i troska o wspólne dobro sprawiają, 
że nasza Mała Ojczyzna staje się coraz lepszym miejscem do życia.

Niech każdy dzień przynosi Wam radość i poczucie spełnienia, 
a Wasze działania  
będą doceniane przez mieszkańców.

Burmistrz

/-/ Ewelina Piwońska– Kubiak

 

Przewodnicząca  RM

/-/ Justyna Gascon Carreño

 

 

 

 

 

 

  • życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego 2024

Informacja na temat prac terenowych w celu sporządzenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu w gminie miejsko-wiejskiej Tuliszków.

Informacja na temat prac terenowych w celu sporządzenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu w gminie miejsko-wiejskiej Tuliszków.

Uproszczony plan urządzania lasu opracowany jest na okres 10 lat.

Jest on podstawowym dokumentem do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niestanowiących
własności Skarbu Państwa. Celem tego planu jest umożliwienie prowadzenia trwale
zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Uproszczony plan urządzania lasu
zawiera skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania
dotyczące gospodarki leśnej (określa zadania w zakresie: rozmiaru wyrębu drzew,
koniecznych do wykonania zabiegów, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy
drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu). Nie reguluje on kwestii własnościowych, nie
nakłada też dodatkowych form ochrony przyrody, nie wprowadza zmian podatkowych.
Po opracowaniu projektów ww. planów będzie możliwe zapoznanie się z ich treścią.
Projekty planów zostaną wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni.

Życzenia z okazji Dnia Działacza Kultury.

Z okazji Dnia Działacza Kultury

wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego,

a w szczególności

Pracownikom Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie,

pragniemy podziękować za aktywny udział

w życiu tuliszkowskiej

społeczności oraz za kultywowanie naszej lokalnej tradycji .

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i wytrwałości

w realizowaniu zawodowego powołania.

Niech każdy dzień przynosi Wam radość z twórczych działań,

satysfakcję z osiągnięć i uznanie mieszkańców.

 

Burmistrz

/-/ Ewelina Piwońska– Kubiak

 

Przewodnicząca RM

/-/ Justyna Gascon Carreño

 

  • z okazji Dnia Działacza Kultury

Transport na wybory w dniu 9 czerwca 2024 roku.

Transport na wybory w dniu 9 czerwca 2024 roku.