Marzec

„Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Tuliszków”.

Gmina i Miasto Tuliszków złożyła wniosek i uzyskała pozytywną opinię merytoryczną projektu pod nazwą „Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Tuliszków”. 

Projekt został skierowany do negocjacji w ramach działania 06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu dzieci z terenu Gminy Tuliszków, do edukacji przedszkolnej, w tym do specjalistycznych form wsparcia na etapie wczesnej edukacji poprzez utworzenie 97 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3- 6 lat na terenie Gminy Tuliszków, w tym dzieci z niepełnosprawnością, doposażenie oddziałów przedszkolnych  i wyposażenie przedszkola oraz dostosowanie pomieszczeń, a także poprzez zapewnienie uczestnikom wsparcia poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych.

Wsparcie uczestników projektu (dzieci) polegać będzie na prowadzeniu zajęć specjalistycznych z zakresu: zajęć z psychologiem, z pedagogiem prowadzącym zajęcia rewalidacyjne, z logopedą, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. Wymienione rodzaje zajęć prowadzone w zależności zdiagnozowanych potrzeb u dzieci z niepełnosprawnościami

Zadanie zostanie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

 • logotypy fundusze

Informacja o spotkaniu w sprawie projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Tuliszków”.

Drodzy Mieszkańcy.
ℹ️Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Pan Krzysztof Roman zaprasza mieszkańców zainteresowanych projektem „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Tuliszków" na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 5,6 i 7 marca br. w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie o godz. 17.00.
ℹ️Pan Burmistrz udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące projektu.
ℹ️Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Zawiadomienie o LXXX Sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

Zawiadomienie 


Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 04 marca 2024r. o godz. 9.30 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXX sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika GiM Tuliszków.
 4. Zamknięcie obrad LXXX sesji Rady Miejskiej.

 

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Projekty Uchwał: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej?lang=PL 

 

Zawiadomienie o LXXX nsesji Rady Miejskiej

Funkcję Skarbnika Gminy i Miasta Tuliszków objęła Agnieszka Szewczyk.

Skarbnik pełni kluczową rolę, zarządzając finansami i dbając o sprawy związane z budżetem gminy.

W dniu dzisiejszym funkcję Skarbnika Gminy i Miasta Tuliszków objęła Agnieszka Szewczyk. 

Burmistrz Krzysztof Roman, w obecności pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie,  złożył Pani Agnieszce serdeczne gratulacje i życzył wytrwałości, owocnej współpracy z pracownikami i efektywnego  zarządzania finansami publicznymi.

 

 

 • wręczenie kwiatówIMG-20240305-WA0002
 • złożenie gratulacjiIMG-20240305-WA0001
 • złożenie gratulacjiIMG-20240305-WA0000

Informacja dla mieszkańców.

➡Uprzejmie informujemy, że Gmina i Miasto Tuliszków zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem składowanych wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Tuliszków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
➡W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy i miasta Tuliszków (z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu odbudowy i Zwiększania Odporności) zapraszamy do składania wniosków do dnia 21 marca 2024 roku.
➡Wnioski o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest będą dostępne w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie (punkt informacyjny lub pok. 26) oraz na stronie internetowej Gminy.
➡Usługa będzie obejmowała odbiór, transport oraz unieszkodliwienie składowanych odpadów azbestowych.
Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Tuliszków dofinansowania.
Więcej informacji pod numerem telefonu 63 279 17 84 – Anna Jesiołkiewicz

Informacja o zmianie miejsca spotkania w sprawie "Budowy nowej linii kolejowej".

Szanowni Państwo,
informujemy,że na prośbę mieszkańców spotkanie konsultacyjne w sprawie "Budowy nowej linii kolejowej" zostaje przeniesione do SALI OSP W TULISZKOWIE.

Zapraszamy zatem 12 marca br. o godz. 17.00 do SALI OSP W TULISZKOWIE.

➡Celem projektu jest przede wszystkim uruchomienie regionalnych kolejowych połączeń pasażerskich, umożliwiających przejazd z Turku do Poznania. Natomiast celem procesu konsultacji społecznych jest przedstawienie społeczności lokalnej informacji na temat przyjętych założeń i rozwiązań projektowych oraz pozyskanie opinii mieszkańców oraz innych osób i podmiotów zainteresowanych zagadnieniem, na temat tych założeń i rozwiązań. Informacje zebrane w procesie konsultacji społecznych będą mogły zostać wykorzystane do do uszczegółowienia rozwiązań projektowych.

⁉️Gdzie można zapoznać się z projektowanym przebiegiem linii kolejowej?
Na potrzeby procesu konsultacji społecznych przygotowana została strona internetowa, zwierająca podstawowe informacje o projekcie i najbardziej aktualne mapy przebiegu nowej linii kolejowej.
 
Serdecznie zapraszamy!
⁉️Planowana jest transmisja online wszystkich spotkań – linki do transmisji będą dostępne na stronie internetowej projektu: www.lk-turek-konin-konsultacje.pl.
 • program kolej +

Życzenia z okazji Dnia Kobiet.

    Z okazji 
DNIA KOBIET

Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim Paniom w naszej społeczności.

Dziękujemy Wam za Waszą siłę, odwagę i niezastąpioną rolę 
w budowaniu pięknej atmosfery w naszej wspólnocie.

Niech ten dzień będzie okazją do docenienia Waszych osiągnięć, 
do zatrzymania się i cieszenia z chwil  spędzonych 
 w gronie najbliższych.

Życzymy Wam radości, uśmiechów oraz spełnienia marzeń, 
które kształtują naszą społeczność na lepsze.
Dziękujemy, ze jesteście z nami i inspirujecie nas każdego dnia.

 

 • życzenia na dzień kobiet 2024

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa.

Z okazji
Dnia Sołtysa
Sołtysom, Członkom Rad Sołeckich, 
Przewodniczącej  RSMM Tuliszkowa , Członkom RSMM Tuliszkowa
składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania  
za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności. 

Życzymy wszelkiej pomyślności, 
satysfakcji z wykonywanych zadań i inspiracji do dalszych działań.
dużo zdrowia , wszelkiej satysfakcji 
i poczucia dobrze spełnionej misji.
                

 

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków 
Krzysztof Roman
               

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie                             
Andrzej Janczewski 

 

 • życzenia dla sołtysów 2024

Burmistrz Krzysztof Roman podziękował Sołtysom za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Sołtys (pierwotnie od łac. scholasticus - sędzia, ten, który wskazuje winnego) to przedstawiciel lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. Jego rola począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom. Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa.


Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołectwa są ustanawiane przeważnie na obszarze wiejskim. W miastach jednostkami pomocniczymi w większości są osiedla, dzielnice, gdzie odpowiednikiem sołtysa jest zarząd osiedla (dzielnicy) albo przewodniczący zarządu osiedla (dzielnicy).

W dniu dzisiejszym Sołtysi obchodzą swoje święto.

Burmistrz Krzysztof Roman złożył sołtysom serdeczne życzenia z okazji Dnia Sołtysa, wyrażając uznanie za ich zaangażowanie w rozwój  lokalnej społeczności.

Życzył wszelkiej pomyślności, 
satysfakcji z wykonywanych zadań i inspiracji do dalszych działań.

 • dzie sotysa (15)
 • dzie sotysa (1)
 • dzie sotysa (2)
 • dzie sotysa (3)
 • dzie sotysa (4)
 • dzie sotysa (5)
 • dzie sotysa (6)
 • dzie sotysa (7)
 • dzie sotysa (8)
 • dzie sotysa (9)
 • dzie sotysa (10)
 • dzie sotysa (11)
 • dzie sotysa (12)
 • dzie sotysa (13)
 • dzie sotysa (14)

Gminny Dzień Kobiet i Mężczyzn.

8 marca br. w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie miał miejsce wyjątkowy koncert. Gwiazdą wieczoru, zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet, był Robert Janowski- polski piosenkarz, kompozytor, poeta, aktor, prezenter telewizyjny i radiowy, lektor radiowy. W latach 1997–2018 prowadził teleturniej telewizyjny "Jaka to melodia?".

Podczas koncertu usłyszeliśmy szlagiery polskiej muzyki w wyjątkowej aranżacji oraz perfekcyjnym wykonaniu. Relacja na linii scena - widownia w naturalny sposób przyjęła formę współpracy, bez względu na wiek, niemal każdy odnalazł cząstkę swoich muzycznych wspomnień. Nie mówiąc o tym, że kilka Pań mogło wziąć udział w zmaganiach konkursowych " Jaka to melodia", które poprowadził Robert Janowski. 

Nie zabrakło również życzeń i słodkich upominków dla Pań, które wręczył Burmistrz Krzysztof Roman wraz z współorganizatorami. Włodarz podziękował  Paniom za siłę, odwagę i niezastąpioną rolę w budowaniu pięknej atmosfery w naszej wspólnocie. Podkreślił, jak ważną rolę w życiu mężczyzn odgrywają kobiety. Są one matkami, opiekunkami, zawsze wysłuchają, służą pomocą i inspirują do działania.

Świętowanie tego wyjątkowego dnia rozpoczęło się o godzinie 16.30.  Kawiarenkę z różnorodnymi przysmakami  przygotowały panie z KGW Ogorzelczyn, KGW Wróblina oraz Rada Rodziców  przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie.

 • gminny dzien kobiet (1)
 • gminny dzien kobiet (2)
 • gminny dzien kobiet (3)
 • gminny dzien kobiet (4)
 • gminny dzien kobiet (5)
 • gminny dzien kobiet (6)
 • gminny dzien kobiet (7)
 • gminny dzien kobiet (8)
 • gminny dzien kobiet (9)
 • gminny dzien kobiet (10)
 • gminny dzien kobiet (11)
 • gminny dzien kobiet (13)
 • gminny dzien kobiet (14)

Budynek świetlicy wiejskiej w Krępie został wyremontowany.

Budynek świetlicy wiejskiej w Krępie został ocieplony, co przyczyni się do zwiększenia komfortu termicznego wewnątrz budynku i pozwoli obniżyć koszty związane z ogrzewaniem.

➡Ponadto, dzięki odnowionej elewacji poprawiła się estetyka i atrakcyjność budynku.
➡Prace remontowe wykonała  firma KOSTI-BUDOWNICTWO Michał Pietrucha,  ul. Ogrodowa 122 ,62-860 Opatówek. 
➡Wartość inwestycji wyniosła: 91 758,00 zł.
➡Dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego: 27 976,98 zł.
➡Mieszkańcy wspólnymi siłami i własną pracą zadbali o otoczenie budynku, kładąc kostkę brukową przed wejściem. Świadczy to o zaangażowaniu wspólnoty i dbaniu o wspólne otoczenie.

 • swietlica W KrępieIMG_2721
 • swietlicaIMG_2720
 • budynekIMG_2718

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego.

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote i Diamentowe gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

14 marca br. w restauracji Nowa Bankietova, szczęśliwi małżonkowie z dumą przyjmowali medale i gratulacje od Burmistrza Krzysztofa Romana oraz  Magdaleny Zielińskiej -Zastępcy Kierownika USC.

Burmistrz życzył jubilatom kolejnych pięknych, wspólnych lat w miłości, radości, zdrowiu i wzajemnym zrozumieniu.

Uroczystosć została zorganizowana dla par, które w roku 2023 obchodziły jubileusz 50- lecia i  60- lecia pożycia małżeńskiego.

Pary małżeńskie, które obchodziły 60-lecie pożycia małżeńskiego w 2023 roku:

1. Czesława i Franciszek Jacek
2. Wiesława i Bogdan Widełka


Wykaz par małżeńskich obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego w 2023 roku:

1. Krystyna i Ireneusz Adamek
2. Lidia i Wojciech Augustyniak
3. Grażyna i Ryszard Bazela
4. Anna i Józef Darul
5. Maria i Jan Glanc
6. Zofia i Zenon Glanc
7. Maria i Edward Janczewscy
8. Danuta i Michał Jędro
9. Maria i Henryk Komosiak
10.Barbara i Zenon Kruczkowscy
11. Alicja i Czesław Kubka
12. Helena i Kazimierz Majda
13. Marianna i Wiesław Majewscy
14. Wiesława i Andrzej Malesza
15. Halina i Marian Małolepszy
16. Wiesława i Wacław Markiewicz
17. Stanisława i Władysław Pacholscy
18 Joanna i Józef Raszewscy
19. Alicja i Edward Remiszewscy
20. Janina i Jerzy Rymiszewscy
21. Halina i Jerzy Szewczyk
22. Zofia i Henryk Wągiel
23. Weronika i Henryk Wieczorkiewicz
24. Gabriela i Józef Zbierscy

O oprawę muzyczną uroczystości zadbali Pan Waldemar Dzięgielewski z Jarosławem Durkiewiczem z Miejsko- Gminnego Ośrodka  Kultury w Tuliszkowie oraz Zespół Jesień.

 • jubileusz pozycia (16)
 • jubileusz pozycia (1)
 • jubileusz pozycia (2)
 • jubileusz pozycia (3)
 • jubileusz pozycia (4)
 • jubileusz pozycia (5)
 • jubileusz pozycia (6)
 • jubileusz pozycia (7)
 • jubileusz pozycia (8)
 • jubileusz pozycia (9)
 • jubileusz pozycia (10)
 • jubileusz pozycia (11)
 • jubileusz pozycia (12)
 • jubileusz pozycia (13)
 • jubileusz pozycia (14)
 • jubileusz pozycia (15)

Zawiadomienie o LXXXI Sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Zawiadomienie 

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 22 marca 2024r. o godz. 10-tej w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXXI sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołów z obrad LXXIX i LXXX sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2024r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM T-ów na lata 2024-2027.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Wręczenie podziękowań w związku z upływającą VIII kadencją Rady Miejskiej.
 11. Zamknięcie obrad LXXXI sesji Rady Miejskiej.

 

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Projekty Uchwał: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/854-projekty-uchwal-na-lxxxi-sesje-rady-miejskiej-w-tuliszkowie?lang=PL

 

 

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na budowę drogi Kiszewy-Budki.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Tuliszków- Agnieszki Szewczyk, podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym ANBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie na realizację inwestycji pod nazwą Budowa drogi Kiszewy- Kolonia.
 
➡Wartość inwestycji wynosi: 2 644 668,41 zł
 
➡Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
➡Kwota dofinansowania wynosi 80 % wartości inwestycji.
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego z chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego, rowów drogowych czy też zjazdów indywidualnych. Ponadto, zadanie obejmuje wykonanie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz ustawienie latarń oświetleniowych w miejscowości Kiszewy.
Budowa nowej drogi znacznie zwiększy dostępność do różnych obszarów, ułatwiając przemieszczanie się mieszkańców i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy (2)

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
pragniemy przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia 
pełne radości, nadziei i optymizmu.

Niech  zbliżające się Święta będą czasem wzajemnej życzliwości, 
spokoju i refleksji  nad  wartościami bliskimi sercu.
 Życzymy Wam, abyście doświadczyli obecności najbliższych, 
ciepła rodzinnego stołu i chwil pełnych uśmiechów.

Niech Wielkanoc będzie dla Was źródłem inspiracji, 
a każdy moment spędzony w gronie rodziny i przyjaciół 
niezapomnianym przeżyciem.

Burmistrz 
(-) Krzysztof Roman

Przewodniczący RM
(-) Andrzej Janczewski

 • Kartka- WIELKANOC 2024

[KOPIA] Zawiadomienie o LXXX Sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

Zawiadomienie 


Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 04 marca 2024r. o godz. 9.30 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXX sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika GiM Tuliszków.
 4. Zamknięcie obrad LXXX sesji Rady Miejskiej.

 

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Projekty Uchwał: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej?lang=PL 

 

LXXXI Sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

22 marca br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie odbyła się ostatnia w kadencji 2018 - 2024 Sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Podczas obrad podjęto dwie uchwały: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 r . oraz  w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta  Tuliszków na lata 2024-2027.

Burmistrz Krzysztof Roman i Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Janczewski złożyli  Radnym wyrazy uznania za pełną

zaangażowania pracę dla dobra społecznosci lokalnej podczas kadencji 2018- 2024. Podziękowali za wysiłek włożony w służbę  na rzecz

rozwoju naszej gminy i życzyli dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. 

 

 

 

 

 • sesja Rady Miejskiej (1)
 • sesja Rady Miejskiej (2)
 • sesja Rady Miejskiej (4)
 • sesja Rady Miejskiej (7)
 • sesja Rady Miejskiej (8)
 • sesja Rady Miejskiej (10)
 • sesja Rady Miejskiej (12)
 • sesja Rady Miejskiej (13)
 • sesja Rady Miejskiej (15)
 • sesja Rady Miejskiej (16)
 • sesja Rady Miejskiej (18)
 • sesja Rady Miejskiej (19)
 • sesja Rady Miejskiej (20)
 • sesja Rady Miejskiej (21)
 • sesja Rady Miejskiej (22)
 • sesja Rady Miejskiej (24)
 • sesja Rady Miejskiej (25)
 • sesja Rady Miejskiej (27)
 • sesja Rady Miejskiej (28)
 • sesja Rady Miejskiej (29)
 • sesja Rady Miejskiej (30)

[KOPIA] Zawiadomienie o LXXX Sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

Zawiadomienie 


Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 04 marca 2024r. o godz. 9.30 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXX sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika GiM Tuliszków.
 4. Zamknięcie obrad LXXX sesji Rady Miejskiej.

 

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Projekty Uchwał: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej?lang=PL 

 

Podsumowanie kadencji grudzień 2018- kwiecień 2024.

Podsumowanie kadencji grudzień 2018- kwiecień 2024.

Transport na wybory samorządowe w dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Transport na wybory samorządowe w dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowy na realizację kolejnych inwestycji drogowych.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Tuliszków- Agnieszki Szewczyk, podpisał dwie umowy na budowę dróg dojazdowych w miejscowości Piętno. Umowy zawarto  z Przedsiębiorstwem Budowlanym ANBUD spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie. W ramach postępowania pn.  „Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowościach Piętno i Grzymiszew”, podzielonego na 4 części,  dziś podpisano umowy na dwie części:

➡Część II:  Budowa drogi dojazdowej w Piętnie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4583P ( dr-343, 181, 187)
Wartość inwestycji wynosi: 652 213,96 zł.
Na budowę drogi  Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

➡Część IV: Budowa drogi dojazdowej dr-120 w Piętnie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4583P

➡Wartość inwestycji: 309 587,06 zł.

➡Na budowę drogi Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

➡Wartość dofinansowania: wynosi  300 299,45 zł. 

 • podpisanie umowy
 • DSC_0447

Informacja dla mieszkańców.

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, że w piątek 29 marca 2024 r. Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie będzie czynny do godziny 13.00. 

Za wyjątkiem:
• przyjmowania wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictw do głosowania - do godziny 15.30 w pokoju nr 3 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie ( kontakt telefoniczny 63 279 17 72).
• udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Świat, gmina Tuliszków- Etap 1 i prognozą oddziaływania na środowisko rozwiązaniami - w godzinach 14.00- 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Umowy na realizację kolejnych inwestycji drogowych podpisane.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Tuliszków- Agnieszki Szewczyk, podpisał dwie umowy na budowę dróg dojazdowych w miejscowościach Piętno i Grzymiszew. Umowy zawarto  z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Turku.

W ramach postępowania pn.  „Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowościach Piętno i Grzymiszew”, podzielonego na 4 części,  dziś podpisano umowy na kolejne dwie części: 

Część I:  Budowa ulicy Parkowej w Grzymiszewie.
Wartość inwestycji wynosi: : 747 788,54 zł.
Na budowę drogi  Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Część III: Przebudowa drogi dojazdowej dr -170 w Piętnie.
Wartość inwestycji: 529 759,03 zł.
Na budowę drogi Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Wartość dofinansowania: wynosi  513 866, 26 zł.

 • podpisanie umowy
 • przekazanie umowy
 • przekazanie umowy

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na remont i przebudowę KLUBU SENIORA.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Tuliszków- Agnieszki Szewczyk, podpisał umowę z Waldemarem Flakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak z siedzibą w  Rudkach.


➡Umowa ta została podpisana na realizację inwestycji pod nazwą.: Remont i przebudowa budynku przy Placu Wolności 3 w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie „Klubu Seniora” – etap II.
➡Wartość inwestycji wynosi: : 647 489,58 zł. 
➡Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
➡Wartość dofinansowania: 400 000,00 zł.
➡W ramach zadania wykonane zostaną m.in. wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek będzie posiadł nową elewację i wybudowane zostanie też nowe ogrodzenie.

 • podpisanie umowy
 • DSC_0457

Gmina i Miasto Tuliszków pozyskała środki na realizację projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie”.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Uchwałą nr 8195/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, przyznał dofinansowanie ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Budżetu Państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie” w działaniu 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021– 2027.

Całkowita wartość projektu wynosi: 8 638 231,24 zł.

Kwota dofinansowania: 6 837 734,40 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie. W ramach projektu zostaną zmodernizowane wszystkie budynki kompleksu szkolnego tj. budynek starej szkoły, budynek po gimnazjum oraz budynek sali sportowej.

Projekt, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie ma na celu:
- odpowiednią izolację budynków oświatowych (ścian zewnętrznych, stropodachu, okien itp.);
- poprawę efektywności energetycznej budynku;
- zmniejszenie zużycia materiału opałowego;
- zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków oświatowych;
- poprawę warunków nauczania i pracy;
- podniesienie jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie strat ciepła w obiekcie;
- poprawę standardu życia mieszkańców.

W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie, między innymi w następującym zakresie:
- odtworzenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i docieplenie w strefie cokołu i ścian fundamentowych z wykonaniem opaski wokół części budynku;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowe: okna z PVC, z nawiewnikami i nowymi parapetami zewnętrznymi,
- ocieplenie elewacji i stropodachu wentylowanego,
- demontaż papy dachowej i montaż nowej z instalacją otworów wentylacyjnych stropodachu;
- wymiana i wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

W zakresie prac branży elektrycznej zostanie wykonana między innymi: rozbudowa rozdzielnic, instalacja złącz ZK PPOŻ, nowa instalacja oświetleniowa z wymianą wszystkich opraw na LED, nowe zasilanie projektowanych urządzeń sanitarnych, instalacja fotowoltaiczna (o mocy 49,9 kW).

Ponadto, w budynku w ramach inwestycji zostaną wykonane prace związane z modernizacją instalacji kotłowni, instalacji c.w.u., instalacja wentylacji sali sportowej, wymieniona zostanie podziemna instalacja c.o., zostaną zainstalowane pompy ciepła mające wspomagać kotłownię.

 • data: 2024-03-30

Gmina i Miasto Tuliszków pozyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Mamy zielone pojęcie, czyli tworzymy zieloną infrastrukturę i ekomural przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Grzymiszewie”.

Dofinansowanie pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kwota dofinansowania wynosi: 174 608,00 zł.

Wartość inwestycji wynosi: 218 260,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia powstanie zielona infrastruktura na terenie przylegającym do budynku szkoły od strony frontowej. Ponadto, zakłada się dokonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin, które stworzą naturalną bioróżnorodność. W ogrodzie znajdą się specjalne budki dla ptaków, dla owadów, a całość dopełni ekomural na frontowej stronie budynku, z elementami ogrodu wertykalnego.  

Stworzenie innowacyjnej infrastruktury zielonej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Grzymiszewie to również działania uświadamiające młode pokolenie, ze cenna przyroda to nie tylko odległe parki narodowe i obszary chronione, ale także to, co nas otacza.

 • WFOŚiGW logo

Umowa na "Przebudowę budynku szkoły podstawowej w Tarnowej" podpisana.

Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Tuliszków- Agnieszki Szewczyk, podpisał umowę z Leopard-Bud spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gozdowie.


➡Umowa ta została podpisana na realizację inwestycji pod nazwą.: Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Tarnowej w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.  

Wartość inwestycji wynosi: : 537 588,77 zł


➡Zakres prac obejmuje roboty branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej m.in.
utworzenie nowego wyjścia ewakuacyjnego, schodów zewnętrznych z rampą dla niepełnosprawnych,  wybudowanie chodnika z kostki brukowej , który zostanie połączony z istniejącym placem utwardzonym od strony północnej budynku. Zamontowane zostaną nowe drzwi. Wykonawca wykona również prace związane z elewacją budynku.


➡W ramach robót branży elektrycznej  zostaną wykonane m.in.: montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja systemu sygnalizacji pożaru i instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu.


➡W ramach zamówienia zostanie przebudowana kotłownia. Oprócz prac remontowo-budowlanych w kotłowni, zostanie wymienione źródło ogrzewania budynku na pellet.

 • podpisanie umowyDSC_0459
 • przekazanie umowyDSC_0461