Aktualności - czerwiec 2022

Zawiadomienie o LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Zawiadomienie o LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 13 maja 2022 r. o godz. 9.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
4. Zamknięcie obrad LIII  sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na : http://bip.tuliszkow.pl/?c=932

Transmisja sesji: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska

 

 

 

[KOPIA] Zawiadomienie o LIV sesji Rady Miejskiej.

Zawiadomienie o LIV sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LII i LIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2022-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Tureckiego zadania polegającego na budowie chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa.
9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy GiM 
T-ów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad LIV  sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na : http://bip.tuliszkow.pl/?a=7752

Transmisja sesji: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska

 

 

 

Zawiadomienie o LIV sesji Rady Miejskiej.

Zawiadomienie o LIV sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LII i LIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2022-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Tureckiego zadania polegającego na budowie chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa.
9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy GiM 
T-ów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad LIV  sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na : http://bip.tuliszkow.pl/?a=7752

Transmisja sesji: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska

 

 

 

Rajdy Rowerowe w Gminie i Mieście Tuliszków.

Drodzy mieszkańcy!
Już dziś zapraszamy Was do wspólnej zabawy podczas tegorocznych rajdów rowerowych.

Pierwszy z nich odbędzie się już 26 czerwca 2022 r.  Wyruszymy z Gadowskich Holendrów i podziwiając uroki naszej gminy dotrzemy do Ogorzelczyna, gdzie będzie czekało na nas mnóstwo atrakcji.
Rajd ten będzie połączony z tradycją Świętojańską, stąd hasło  "Świętojański rowerowy zawrót głowy".
Zapisy prowadzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie. Wpisowe wynosi 10 zł od osoby, płatne w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie. 
Za udział w jednym rajdzie uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę. 
Cztery pieczątki upoważniają do brania udziału w losowaniu o nagrodę główną, jaką jest  ROWER!!!!

 • rajd tuliszków poprawka (1)

Dni Tuliszkowa 2022.

Po dwuletniej przerwie wracają Dni Tuliszkowa. 
W tym roku spotkamy się na stadionie 2 i 3 lipca.
Zapowiadamy artystów, którzy pojawią się na naszej scenie:
2 lipca - BRYSKA
3 lipca - WEEKEND.

Szczegółowe informacje już wkrótce.

 • Dni Tuliszkowa 2 lipca
 • Dni Tuliszkowa
 • Dni Tuliszkowa

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

„Cyfrowa Gmina” to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 315780,00 zł i zostanie przeznaczona na działania związane z cyfryzacją biur jednostek publicznych. Gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa i zakup sprzętu oraz oprogramowania do Urzędu, wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji w JST.

Dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 • FE_POPC_poziom_pl-1_rgb
 • 146000x616

Dofinansowanie dla Gminy i Miasta Tuliszków w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000 000,00 zł.

Trzy złożone wnioski, na które przyznano dofinansowanie, dotyczą budowy i modernizacji dróg, przebudowy budynku OSP w Tuliszkowie oraz budowy sieci kanalizacyjnej.

Na zadania pod nazwą:

 • "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w miejscoweości Tuliszków, Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa- ETAP III otrzymaliśmy 5 000 000,00 zł.
 • "Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie" otrzymaliśmy 2 000 000,00 zł.
 • " Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Floriańskiej w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą" otrzymaliś
 • my 3 000 000,00 zł.

Łączna kwota dofinansowania: 10 000 000, 00 zł.

 

 • +Polski Ład

Nabór na stanowisko Dyrektora ZSP w Grzymiszewie.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie, Grzymiszew ul. Nowa 2, 62-740 Tuliszków.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?a=7759

 

 

 

 

[KOPIA] Zawiadomienie o LIV sesji Rady Miejskiej.

Zawiadomienie o LIV sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LII i LIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2022-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Tureckiego zadania polegającego na budowie chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa.
9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy GiM 
T-ów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad LIV  sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na : http://bip.tuliszkow.pl/?a=7752

Transmisja sesji: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska

 

 

 

Wygraj rower! Weź udział w rajdach rowerowych.

Szanowni Państwo!

Już dziś zapraszamy Was do wspólnej zabawy podczas tegorocznych rajdów rowerowych.

Pierwszy z nich odbędzie się w niedzielę 26 czerwca 2022 r.  Wyruszymy z Gadowskich Holendrów i podziwiając uroki naszej gminy dotrzemy do Ogorzelczyna, gdzie będzie czekało na nas mnóstwo atrakcji.
Rajd ten będzie połączony z tradycją Świętojańską, stąd hasło  "Świętojański rowerowy zawrót głowy".

Zapisy prowadzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie. Wpisowe wynosi 10 zł od osoby, płatne w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie. 

Za udział w jednym rajdzie uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę. 
Cztery pieczątki upoważniają do brania udziału w losowaniu o nagrodę główną, jaką jest  ROWER!!!!

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie: https://www.tuliszkow.pl/155,czerwiec?tresc=1214

 

 • plakat na rajd rowerowy 26 czerwca

Spotkanie

 • czyste_powietrze

Spotkanie

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, które odbędzie się  15 czerwca 2022 r. o godzinie  16.00 w sali konferencyjnej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące dofinansowania na wymianę pieca oraz termomodernizację budynku w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Zawiadomienie o LV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Biuro  Rady  Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w  dniu  15 czerwca 2022r. o godz. 15:00  sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2022-2025.
  5. Podjęcie uchwały wm.p.z.p. w rejonie ulic: B. Patrzykątya, Brzozowej, Górnej, Jabłonnej, M. Kopernika, Łąkowej, Łódzkiej, Południowej, Śliwowej, Targowej, Żuchalskiej na terenie m. Tuliszków
  6. Zamknięcie obrad LV  sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?a=7769

Transmisja sesji: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska

 

Monitoring na części bojowej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymiszewie.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymiszewie został wyposażony w nowoczesny monitoring wizyjny, który jest ważnym elementem pozwalającym zapewnić bezpieczeństwo strażnicy.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę zadania, którym został Juliusz Jurgowiaki, prowadzący działalność gospodarczą pn.: „Security Technic Techniczna Ochrona Mienia Juliusz Jurgowiak.
Wartość inwestycji wynosi 11 685 zł.  

Kwotę 10 000 zł przeznaczono z Funduszu Sołeckiego, 1 685 zł ze środków własnych budżetu Gminy i Miasta Tuliszków.

 

 

 • Grzymiszew
 • OSP GRZYMISZEW

Informacja dla mieszkańców.

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 roku upływa termin złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. 

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Wszyscy są zobowiązani do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Spis źródeł ciepła dotyczy zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych oraz budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW.
Za niezłożenie w wyznaczonym terminie deklaracji można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to może ona wynieść nawet do 5 tys. zł.

Najwygodniejszym sposobem na złożenie deklaracji jest skorzystanie ze specjalnej platformy internetowej ceeb.gov.pl. Wniosek można wypełnić i wysłać bez wychodzenia z domu, logując się poprzez Profil Zaufany, e-dowód lub za pośrednictwem internetowego konta bankowego.

Deklarację możesz tez złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków.

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała dofinansowanie w ramach projektu "Pod biało- czerwoną".

Drodzy Mieszkańcy,
to dzięki Waszym głosom, oddanym na naszą gminę w akcji „Pod biało-czerwoną”, już w najbliższym czasie na placu przed budynkiem szkoły podstawowej w Tuliszkowie zamontowany zostanie MASZT Z BIAŁO- CZERWONĄ FLAGĄ!

W projekcie „Pod biało-czerwoną” wzięło udział ponad 400 000 osób z całej Polski! Gmina i Miasto Tuliszków została  zakwalifikowana do złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą.
131 mieszkańców oddało głosy na naszą gminę, dzięki czemu uzyskaliśmy 131 % wymaganych głosów. W związku z tym otrzymaliśmy dotację celową na zakup i montaż masztu z flagą. 

Kwota dotacji: 4200, 45 zł.

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależała od głosów oddanych przez mieszkańców.
Bardzo dziękujemy Państwu za wsparcie i oddane głosy na naszą gminę.

Projekt pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

 • flaga nr 2

Warsztaty wakacyjne z Miejsko- Gminną Biblioteką Publiczną w Tuliszkowie.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie oraz Bricks4Kidz zapraszają dzieci w wieku 6-12 lat na na Wakacyjne Warsztaty:
6 lipca 2022 godz. 13:00 -15.00 -  Minecraft - Wielkie Budowanie
Zamienimy się w mistrzów budowania i stworzymy niesamowity świat Minecrafta. Jak mistrzowie Lego Masters będziemy wymyślać, projektować i budować.
Podczas warsztatów zaplanowany jest konkurs na najlepszą budowlę.
Cena 35 zł/dziecko

2 sierpnia 2022 godz. 10:00-12.00 -  Szalone Laboratorium
Będziemy konstruować, mieszać, eksperymentować, sprawdzać i bawić się na całego.
Cena 40 zł/dziecko
Informacje i zapisy - MGBP w Tuliszkowie 63 279 31 02
Liczba miejsc ograniczona.

 • Labratorium Tuliszków
 • Minecraft Tuliszków

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego.

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego należy do uroczystości, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęło się w ciągu wspólnego życia.

W dniu wczorajszym pary małżeńskie z naszej gminy obchodziły złote i diamentowe gody.  Jubileusz 50- lecia oraz 60- lecia pożycia małżeńskiego  to rocznica niezwykła, tak jak wyjątkowi są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Nadal szczęśliwi, wciąż oddani swym uczuciom małżonkowie, z dumą przyjmowali medale i gratulacje od Burmistrza Krzysztofa Romana oraz  Magdaleny Zielińskiej -Zastępcy Kierownika USC.

Burmistrz Krzysztof Roman w swoim przemówieniu podkreślił, że przybyli na uroczystość małzonkowie wiedli wspólne życie, pokonując wszelkie trudności narzucone przez los. Doczekali Złotego i Diamentowego Jubileuszu, co stanowi  wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Życzył im kolejnych pięknych, wspólnych lat, przeżytych w zdrowiu i wzajemnej miłości.

Medal za długoletnie pożycie nadawany jest przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla par, które przeżyły w jednym związku 50 lat. Odznaczenie ma kształt stylizowanej, sześciopromiennej gwiazdy. Na awersie umieszczone są dwie srebrzone róże. Na odwrotnej stronie umieszczony jest monogram RP i napis: "za długoletnie pożycie małżeńskie".

Takim odznaczeniem uhonorowani zostali:

Krystyna i Czesław Biniek,

Jadwiga i Andrzej Grześkiewicz,

Krystyna i Józef Jabłońscy,

Wiesława i Jerzy Kruccy,

Halina i Henryk Kubka,

Marianna i Stanisław Michalak,

Zofia i Jerzy Moksik,

Bożena i Wiesław Ociński,

Krystyna i Piotr Pawłowscy,

Barbara i Henryk Paterkiewicz,

Czesława i Jerzy Pudliszewscy,

Maria i Lesław Siepka,

Janina i Jan Szczap,

Maria i Sławomir Szewczyk,

Zofia i Zbigniew Trzepióra,

Zofia i Stanisław Patrzykąt,

Marianna i Henryk Pawlak,

Sławomira i Stanisław Wardeńscy.

Jubileusz Diamentowych Godów, czyli 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Stanisław i Wiesława Soszyńscy.

 

 

 • DSC_0454
 • DSC_0472
 • DSC_0492
 • DSC_0494
 • DSC_0497
 • DSC_0501
 • DSC_0505
 • DSC_0508
 • DSC_0511
 • DSC_0515
 • DSC_0517
 • DSC_0520
 • DSC_0526
 • DSC_0529
 • DSC_0540
 • medal
 • rczniki

W tuliszkowskiej hali sportowej trwają prace związane z jej modernizacją.

W hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie trwają prace związane z modernizacją szatni. 

Dzięki przeprowadzeniu prac remontowych powstaną nowoczesne szatnie wyposażone w szafki skrytkowo- ubraniowe. Zmodernizowane zostaną łazienki, wymieniona bedzie instalacja sanitarna i elektryczna. Przeprowadzenie remontu pomieszczeń szatniowo- sanitarnych w hali pozwoli rózwnież dostosować obiekt do osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą został Zakład Usług Budowlano- Remontowych REMBUD, którego właścicielem jest Pan Dariusz Szewczyk.

Wartość zadania wynosi: 182 072, 28 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach piątej edycji programu "Szatnia na medal".

Kwota dofinansowania wynosi 90 000 zł.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Po miesiącach wytężonej pracy nadszedł czas na upragniony wypoczynek. 
W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej im. Powstaców 1863 r. w Tuliszkowie, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie oraz w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

W uroczystościach organizowanych w wyżej wymienionych placówkach oświatowych uczestniczył Burmistrz Krzysztof Roman. Podziękował on dyrektorom, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim pracownikom oświaty za efektywną pracę i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. Wyraził wdzięczność  za dialog, otwartość na zmiany,wielkie serce, rzetelność i zaangażowanie, a wszystkim uczniom pogratulował zdobytych wyników w nauce i życzył udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Dzisiejsze uroczystości były okazją do tego, aby pochylić się nad tym, jak ważny jest proces kształcenia i wychowywania młodych pokoleń. Nagrodzono zatem uczniów, którzy osiagnęli wysokie wyniki w nauce, a ich rodzicom wręczono listy gratulacyjne. Uroczystości te były przede wszystkim okazją, do pożegnania tych, którzy opuszczali mury szkolne po wieloletniej przygodzie z nauką. Edukację w szkołach podstawowych w naszej gminie zakończyło dziś 173 uczniów. Od września rozpoczną oni kolejny etap nauki w szkołach średnich. W każdej placówce oświatowej pożegnano również pracowników, którzy po wielu latach pracy odeszli na zasłużoną emeryturę. 

Nagrody za wysokie wyniki w nauce zostały wręczone.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman wręczył nagrody 47 uczniom szkół podstawowych z naszej gminy, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli wysokie wyniki w nauce.
W każdej ze szkół dyrektor i rada pedagogiczna wytypowali uczniów z najwyższymi średnimi, których chcieliby dodatkowo nagrodzić.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie. Burmistrz Krzysztof Roman pogratulował uczniom wysokich wyników w nauce, które świadczą o wytrwałej i konsekwentnej pracy. Podkreślił, ze sukces dziecka to efekt wspólnej pracy, wytrwałosci w dążeniu do wyznaczonych celów i skutecznosci działań na rzecz jakości kształcenia. Zgromadzonym uczniom życzył pomyślności oraz wytwałości w realizacji planów, a dumnym ze swoich pociech rodzicom, życzył, aby nauka ich dzieci była nie tylko fomą spełnienia ambicji, ale i również zyciową przygodą.

 • data: 2022-06-24

Wygraj rower! Weź udział w rajdach rowerowych.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na pierwszy rajd rowerowy.

W niedzielę 26 czerwca 2022 r.  wyruszymy z Gadowskich Holendrów i podziwiając uroki naszej gminy dotrzemy do Ogorzelczyna, gdzie będzie czekało na nas mnóstwo atrakcji.
Rajd ten będzie połączony z tradycją Świętojańską, stąd hasło  "Świętojański rowerowy zawrót głowy".

Zapisy prowadzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie. Wpisowe wynosi 10 zł od osoby, płatne w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie. 

Za udział w jednym rajdzie uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę. 
Cztery pieczątki upoważniają do brania udziału w losowaniu o nagrodę główną, jaką jest  ROWER!!!!

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie: https://www.tuliszkow.pl/155,czerwiec?tresc=1214

 

 • data: 2022-06-24
 • plakat na rajd rowerowy 26 czerwca
 • DSC_0486
 • DSC_0364
 • DSC_0368
 • DSC_0383
 • DSC_0391
 • DSC_0403
 • DSC_0415
 • DSC_0425
 • DSC_0434
 • DSC_0445
 • DSC_0460
 • DSC_0462
 • DSC_0463
 • DSC_0478
 • DSC_0482
 • DSC_0363
 • DSC_0366
 • DSC_0377
 • DSC_0392
 • DSC_0403
 • DSC_0412
 • DSC_0413
 • DSC_0418
 • DSC_0423
 • DSC_0363
 • DSC_0366
 • DSC_0377
 • DSC_0392
 • DSC_0403
 • DSC_0412
 • DSC_0413
 • DSC_0418
 • DSC_0423
 • DSC_0398

Pierwszy rajd rowerowy już za nami.

"Świętojański rowerowy zawrót głowy" to hasło przewodnie pierwszego z cyklu sześciu rajdów rowerowych organizowanych w okresie wakacyjnym w naszej gminie, który odbył się w niedzielę 26 czerwca br.

Tradycyjnie już, rajd miał charakter typowo turystyczny, co oznacza że przejazd odbywał się w tempie rekreacyjnym. Rowerzyści mieli do przejechania trasę o długości 15 km, wyruszyli z Gadowskich Holendrów, podziwiajac uroki naszej gminy, dotarli do Ogorzelczyna. 

Zgodnie z mottem przewodnim wszystkich rajdów "Tradycja, kultura, ruch....krzepią nasz duch", pierwszy z nich połączono z tradycją świętojańską. Podczas postoju nad rzeką Pową, Panie ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gadowskie Holendry "Kobiety Gospodarne" oraz mieszkanki Sarbicka przygotowały część artystyczną osadzoną w nurcie tradycji świętojańskiej, której punktem kulminacyjnym było puszczenie wianków na rzece. 

Cyklistów pierwszego rajdu rowerowego gościło Sołectwo Ogorzelczyn. Tutaj czekała na nich nie tylko chwila wytchnienia, ale i moc atrakcji przygotowanych przez mieszkańców, uczniów Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie oraz Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelczynie. Cykliści mogli skosztować pysznych dań, wziąć udział w konkursach i zabawach organizowanych przez mieszkańców. 

Organizatorzy rajdu dziękują wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę. Zapraszamy jednocześnie Państwa na kolejny rajd, któy odbędzie się 10 lipca 2022 r. Tym razem wyruszymy z Ogorzelczyna i pojedziemy do Wielopola.

Przypominamy również, że warto zbierać pieczatki za udział w rajdzie. Cztery pieczątki uprawniają do udziału w losowaniu o nagrodę główną, jaką jest ROWER!

 

 • DSC_0495
 • DSC_0499
 • DSC_0503
 • DSC_0508
 • DSC_0514
 • DSC_0518
 • DSC_0527
 • DSC_0530
 • DSC_0532
 • DSC_0534
 • DSC_0536
 • DSC_0538
 • DSC_0547
 • DSC_0570
 • DSC_0578
 • DSC_0597

Zapraszamy na kolejny Rajd Rowerowy.

Drodzy mieszkańcy!
Już dziś zapraszamy Was do wspólnej zabawy podczas kolejnego rajdu rowerowego.

Odbędzie się on w niedzielę 10 lipca 2022 r.  Wyruszymy z Ogorzelczyna i podziwiając uroki naszej gminy dotrzemy do Wielopola, gdzie będzie czekało na nas mnóstwo atrakcji.

Zapisy prowadzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie. Wpisowe wynosi 10 zł od osoby, płatne w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie. 
Za udział w jednym rajdzie uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę. 
Cztery pieczątki upoważniają do brania udziału w losowaniu o nagrodę główną, jaką jest  ROWER!!!!

 • plakat na rajd rowerowy 10 lipca
 • logotyp
 • płytki
 • remont 2
 • remont

Zakończyła się realizacja altany ogrodowej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Wielopolu.

Zakończyła się realizacja altany ogrodowej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Wielopolu.

Zakres prac obejmował:
- uporządkowanie terenu,
- wykonanie konstrukcji drewnianej,
- wykonanie pokrycia dachowego z gontu papowego, orynnowania,
- ułożenie podłoża z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego.

Częściowo zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
Wartość inwestycji: 78 173, 66 zł.
Dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego  28 466, 78 zł.
Zgodnie z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą została firma "KJK" reprezentowana przez Mateusza Kajzderskiego.
Nowo powstały obiekt ma formę wiaty o konstrukcji drewnianej i będzie pełnić funkcje gospodarcze w miejscowości Wielopole.

 • altana

Wakacje z Kulturą 2022.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie prezentuje program Wakacji z Kulturą.
Rozpoczniemy Dniami Tuliszkowa (2-3 lipca) a zakończymy Dożynkami Gminno-Parafialnymi (28 sierpnia). W sierpniu odbędzie się  Biesiada na ludowo (7 sierpnia), a raz w miesiącu koncert Letniej Filharmonii Parkowej.
Będą też inne mniejsze wydarzenia, o których będziemy informować na bieżąco.

 • wakacje z kulturą

Informacja na temat wyłączenia z użytkowania niektórych urządzeń na placach zabaw.

W związku z przeprowadzoną kontrolą roczną placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Tuliszków, niektóre urządzenia na placach zabaw zostały wyłączone z użytkowania.

Ponadto dwa place zabaw zostały w całości zamknięte.

Poniżej tabela ze spisem urządzeń, na które nałożony jest zakaz użytkowania.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, prosimy o nie korzystanie z wyżej wymienionych urządzeń na wskazanych placach zabaw, aż do momentu ich naprawy. 

Informacje z prac modernizacyjnych ZUOK „Orli Staw” - prace budowlane instalacji fermentacji.

Trwa realizacja jednego z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. W Orlim Stawie powstaje instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu. Prace budowlane przebiegają sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

W ostatnim okresie wykonano m.in.:
• nałożenie żywicy na ściany wewnętrzne zbiornika na odcieki,
• warstwy izolacji dachu na budynku hali przygotowania wsadu,
• świetliki dachowe na dachach hali odwodnienia pofermentatu,
• prace betoniarskie wewnątrz komory fermentera, trwają przygotowania do przeprowadzenia próby szczelności komory fermentera,
• prace betoniarskie wewnątrz czterokomorowego zbiornika na odcieki w hali odwodnienia pofermentatu, trwają przygotowania do przeprowadzenia prób szczelności zbiornika,
• wyposażenie wnętrza komory fermentacyjnej w urządzenia technologiczne – mieszadła,
• montaż bram przemysłowych wraz z kurtynami szybkobieżnymi.
Na plac budowy dostarczono m.in.:
• część przenośników linii technologicznej do zamontowania w hali przygotowania wsadu,
• część konstrukcji stalowych, podporowych pod przenośniki i elementy linii technologicznej w hali odwodnienia pofermentatu,
• sito gwiaździste do zamontowania w hali przygotowania wsadu,
• rozrywarkę worków,
• zespół kogeneracyjny,
• pochodnię biogazu,
• moduł odsiarczania biogazu,
• zbiornik buforowy na ciekłe bioodpady do procesu fermentacji.

Zadanie realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).
W wyniku modernizacji ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu 
o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

 • Orli Staw
 • Orli Staw
 • POIS_top

Zmiana organizacji ruchu drogowego podczas Dni Tuliszkowa.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 2- 3 lipca, w związku z odbywającymi się Dniami Tuliszkowa, obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu drogowego w okolicach stadionu miejskiego.
Miejsca parkingowe zostaną wyznaczone na placu przy ulicy Poznańskiej (plac, gdzie dawniej odbywały się jarmarki).

 • zmiana organizacji ruchu