grudzień 2023

Zawiadomienie o LXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Zawiadomienie

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 11 grudnia 2023r. o godz. 15.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXVI nadzwyczajna  sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom GiM Tuliszków pomocy w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GiM Tuliszków.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie GiM T-ów.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika GiM Tuliszków.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika GiM Tuliszków.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM
T-ów na 2023r.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM T-ów na lata 2023-2026.

13.    Zamknięcie obrad.

 

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/678-projekty-uchwal-na-lxxvi-nadzwyczajna-sesje-rady-miejskiej-w-tuliszkowie?lang=PL 

Życzenia świątecze.

Z okazji  nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy zdrowia, radości i ludzkiej życzliwości.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka 
towarzyszy przez całe życie, 
a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia 
spełniają się w każdym momencie.
Na nowy- 2024 rok życzymy wiary i nadziei ,
szczęścia i wszelkiej pomyślności !

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

Krzysztof Roman

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie

Andrzej Janczewski                                             

 • życzenia 2023

Zawiadomienie o LXXVII Sesji Rady Miejskiej.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 9.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXVII sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:
 
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z obrad LXXV i LXXVI sesji Rady Miejskiej.
4.    Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie   uchwały budżetowej GiM Tuliszków na  2024r.:
a)    przedstawienie projektu uchwały budżetowej
b)     odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz pozostałych stałych komisji Rady Miejskiej,
c)    odczytanie opinii RIO,
d)    przedstawienie autopoprawek Burmistrza GiM do projektu uchwały budżetowej,
e)    dyskusja nad autopoprawkami Burmistrza i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie,
f)     głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie WPF GiM T-ów na lata 2024-2027.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF GiM T-ów na lata 2024-2027,
b) odczytanie opinii RIO,
c) przedstawienie autopoprawek Burmistrza GiM do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF GiM T-ów na lata 2024-2027
d) podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie rozpatrzenia petycji  dotyczącej  rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie  nowelizacji ustaw: kodeksu postepowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu  Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2024r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika GiM Tuliszków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika GiM Tuliszków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM T-ów la 2023r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM T-ów na lata 2023-2026.
13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad LXXVII sesji  Rady Miejskiej.

 

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

 

Projekty uchwał: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/695-projekty-uchwal-na-lxxvii-sesje-rady-miejskiej-w-tuliszkowie?lang=PL 

 

Pierwszy Turniej Świąteczny w piłkę ręczną dziewcząt pod hasłem "Zdrowe wybory, nie dla uzależnień".

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie, 
Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie zapraszaja na:
I TURNIEJ ŚWIĄTECZNY W PIŁKĘ RĘCZNĄ DZIEWCZĄT  POD HASŁEM „ZDROWE WYBORY, NIE DLA UZALEŻNIEŃ”.

 

Termin: 19 grudnia 2023 roku

Miejsce: hala widowiskowo- sportowa w Tuliszkowie

 • GKRPA

Spotkanie Wigilijne 2023.

Tegoroczne spotkanie wigilijne połączono z organizowanym po raz pierwszy na tuliszkowskim rynku, Jarmarkiem Bożonarodzeniowym.

Już od godzin porannych  mieszkańcy mieli okazję odwiedzić stoiska z wyrobami rękodzielników oraz społeczności szkół, przedszkoli i stowarzyszeń. Można było zakupić oryginalne ozdoby choinkowe, pyszne tradycyjne potrawy, świąteczne pierniki, gorącą czekoladę, świece woskowe, ubrania dla dzieci czy też  drewniane choinki i lampiony.   Najmłodsi bawili się znakomicie w zagrodzie Przyjaznej Dzieciom „W Sosnowym Lesie”, mogli skorzystać z przejażdżki konnej i zrobić sobie  pamiątkowe zdjęcie ze świętm Mikołajem. 

Po popołudniowej mszy świętej, mieszkańcy, w wyjątkowej atmosferze integrowali się, wspólnie ubierając choinkę, kolędując i łamiąc się opłatkiem. Tradycyjnie, Stowarzyszenie „Przylesie Wsi Tarnowa” przygotowało poczęstunek z wigilijnymi potrawami dla uczestników spotkania wigilijnego.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację jarmarku, miejsca, gdzie mogliśmy cieszyć się tradycyjnymi smakami, pięknymi ozdobami i klimatem pełnym magii.

 • jarmark bozonarodzeniowy (13)
 • jarmark bozonarodzeniowy (1)
 • jarmark bozonarodzeniowy (2)
 • jarmark bozonarodzeniowy (3)
 • jarmark bozonarodzeniowy (4)
 • jarmark bozonarodzeniowy (5)
 • jarmark bozonarodzeniowy (6)
 • jarmark bozonarodzeniowy (7)
 • jarmark bozonarodzeniowy (8)
 • jarmark bozonarodzeniowy (9)
 • jarmark bozonarodzeniowy (10)
 • jarmark bozonarodzeniowy (11)
 • jarmark bozonarodzeniowy (12)

Święto Trzech Króli.

Znów wyruszymy w Orszaku Trzech Króli.


W sobotę, 6 stycznia 2024 r., w Uroczystość Objawienia Pańskiego, o godzinie 11.00, będziemy się modlić podczas mszy świętej w tuliszkowskiej świątyni.

Około 11.50 formujemy orszak na Placu Wolności i wyruszamy do hali widowiskowo-sportowej.
Tam Trzej Królowie oddadzą pokłon narodzonemu Jezusowi.

Będzie barwnie i kolędowo.

 

 • Orszak Trzech Króli - plakat

Amatorska Liga Halowa o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.

Zapraszamy do udziału w Amatorskiej Lidze Halowej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.

Pierwsze rozgrywki odbędą się 14.01.2024 roku.

Zapisy do 9.01.2024 roku u Macieja Pieszaka.

 • amatorska liga halowa 2024

Informacja dla mieszkańców.

Drodzy mieszkańcy.

Informujemy, że w piątek 5 stycznia 2024 roku Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie będzie nieczynny.

 

Zgodnie z Zarządzeniem NR 120.20.2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2024 r. - tj. w innym dniu niż niedziela:

-ustala się dzień 05 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2024 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
-ustala się dzień 02 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2024 r. dla pracowników zatrudnionych na stanowisku: kierowca autobusu, opiekun dzieci i młodzieży.

Gmina i Miasto Tuliszków zrealizowała kolejne inwestycje drogowe.

Droga gminna Tarnowa-Kaliska została przebudowana w ramach  zadania pod nazwą pn. „Rozbudowa drogi gminnej Tarnowa-Kaliska”.

W wyniku ogłoszonego postępowania wykonawcą został Z.P.H.U. „ZBYCH-TRANS” Zbigniew Bilski z siedzibą ul. Krótka 5A, Lubstów, 62-610 Sompolno

Wartość inwestycji wyniosła:  121 182,68 zł. 
w tym: 42 130,68 zł przeznaczono z Funduszu Sołeckiego.

Kolejna zrealizowana inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnowa w ramach zadania pod nazwą  „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tuliszków, Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa” - Etap IV

Wartość tej inwestycji wyniosła: 60 317,20 zł.

Przebudowa drogi przyczyniła się do poprawy stanu technicznego powierzchni, co znacznie wpłynie na bezpieczeństwo podróżujących i płynność ruchu. Z kolei budowa sieci kanalizacji sanitarnej poprawi warunki sanitarne mieszkańców.

 • droga Tarnowa- KaliskaIMG-20231228-WA0000
 • droga Tarnowa- KaliskaIMG-20231228-WA0001

Zagospodarowanie terenu w parku w Piętnie.

Dzięki kolejnej inwestycji, zrealizowanej przez Gminę i Miasto Tuliszków, mieszkańcy Piętna będą mogli ćwiczyć na świeżym powietrzu, w otoczeniu parkowym.

W miejscowym parku zamontowane zostały urządzenia siłowni zewnętrznej i huśtawka kubełkowa. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli możliwość uprawiania aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, co sprzyja promocji zdrowego i aktywnego stylu życia. 
Z kolei najmłodsi będą mogli skorzystać z nowej huśtawki, która umili im zabawę na świeżym powietrzu.

Inwestycję zrealizowano w ramach zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu w parku w Piętnie”.

Wykonawcą została firma  SIMBA Group Sp. z o. o., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin.

Wartość inwestycji wyniosła: 43 360,91 zł , w tym: 35 852,39 z Funduszu Sołeckiego.

 • urządzenieIMG-20231228-WA0007
 • hustawkaIMG-20231228-WA0003
 • urzadzenieIMG-20231228-WA0002
 • urzadzenieIMG-20231228-WA0005