maj 2023

Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3- go Maja oraz Jubileusz 90- lecia Jednostki OSP w Ogorzelczynie.

232 lat temu została uchwalona Konstytucja 3 Maja. Na pamiątkę tamtego wydarzenia w Polsce jest obchodzone Święto Narodowe Trzeciego Maja. 

Z okazji obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja w Tuliszkowie odbyła się okolicznościowa uroczystość. Po mszy świętej w intencji Ojczyzny, na tuliszkowskim rynku, miał miejsce uroczysty apel. W wydarzeniu  wzięły udział delegacje pocztów sztandarowych, przedstawiciele władz samorządowych, delegacje instytucji, szkół oraz mieszkańcy naszej gminy. Tradycyjnie, po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki, zostały złożone biało- czerwone wiązanki, następnie zgromadzeni wysłuchali okolicznościowego przemówienia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ryszarda Bartosika oraz  Burmistrza Krzysztofa Romana.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbała Orkiestra Dęta Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie, Studio Piosenki oraz zespół "Jesień".

Dalsza część uroczystości odbyła się w Ogorzelczynie, bowiem obchody Konstytucji 3- go Maja połączono z  Jubileuszem 90- lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelczynie.

Dowódca uroczystości kapitan Marek Mazurek uformował pododdziały, a następnie złożył raport Członkowi  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP– druhowi Grzegorzowi Ciesielskiemu. Po przyjęciu raportu druhowie przedstawili historię jednostki OSP w Ogorzelczynie, następnie odbyło się  przekazanie starego sztandaru do Parafialnego Muzeum Religijno-Patriotycznego w Tuliszkowie, poświęcenie i przyjęcie przez delegację nowego oraz wręczenie odznaczeń. Druhowie otrzymali srebrne i brązowe medale za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i zasługi dla rozwoju jednostek OSP.  

I tak srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa uhonorowano Marka Kościelaka. Brązowy medal otrzymali Arleta Konieczka, Agnieszka Woźniak, Jan Knychalski, Daniel Borowski, Radosław Ziemiański, Paweł Nowakowski, Jarosław Wieczorkiewicz, Jacek Wieczorek.

Odznakę za wysługę 35 lat dostał Zbigniew Gierałka, natomiast odznakę „wzorowy strażak” nadano Bartoszowi Wieczorkowi.

 • druhowie
 • złożenie kwiatów pod obeliskiem
 • delegacje wiązankowe
 • sztandar jednostki OSP w Ogorzelczynie
 • oddanie starego sztandaru
 • wpis do księgi pamiatkowej
 • uczestnicy uroczystości
 • poświęcenie sztandaru
 • wręczenie odznaczeń
 • przekazanie nowego sztandaru

Życzenia z okazji Dnia Strażaka.

W  Dniu Świętego Floriana 
wszystkim Druhnom i Druhom 
życzymy nieustającej opieki Patrona
w wypełnianiu strażackiej  powinności
i płynącej z tego satysfakcji.
Dziękujemy Wam za stałą gotowość do niesienia pomocy  i za troskę o bezpieczeństwo mieszkańców.

                                                                      

 

 • życzenia na dzień strażaka 2023

Uczniowie szkół podstawowych w gminie Tuliszków w nowych strojach sportowych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie oraz Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie otrzymali komplety strojów sportowych.

W dniu dzisiejszym, w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Krzysztof Roman wręczył reprezentacji uczniów poszczególnych szkół komplety strojów siatkarskich i piłkarskich.

Przekazanie strojów sportowych odbyło się w obecności dyrektorek placówek oraz nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każda ze szkół otrzymała stroje w odrębnym kolorze,  z nadrukiem w postaci nazwy placówki, z logo promocyjnym Gminy i Miasta Tuliszków oraz logo szkoły.

Z pewnością wzmocni to morale drużyn i pomoże w osiąganiu celów sportowych i reprezentowaniu zarówno szkół jak i naszej gminy w zawodach sportowych.

 • przekazanie strojw sportowych (1)
 • przekazanie strojw sportowych (2)
 • przekazanie strojw sportowych (3)
 • przekazanie strojw sportowych (4)
 • przekazanie strojw sportowych (5)
 • przekazanie strojw sportowych (6)
 • przekazanie strojw sportowych (7)
 • przekazanie strojw sportowych (8)
 • przekazanie strojw sportowych (9)
 • przekazanie strojw sportowych (10)
 • przekazanie strojw sportowych (3)
 • przekazanie strojw sportowych (11)
 • przekazanie strojw sportowych (12)

„Granty PPGR” - informujemy o zakończeniu realizacji projektu.

Gmina i Miasto Tuliszków w dniu 27.04.2023 r. zakończyła realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

W związku z obowiązkiem utrzymania przez Gminę i Miasto Tuliszków  efektów projektu, osoby obdarowane zgodnie z zawartymi umowami darowizny oraz  procedurą utrzymania monitorowania efektów projektu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszych umów, zobligowane są do złożenia oświadczeń o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego, przez okres 2 lat od dnia zakończenia realizacji projektu (t.j. do dnia 27.04.2025 r.). Dokładne terminy oraz  procedura złożenia w/w oświadczeń bliżej określona została w załączniku do umów darowizny.

 • Loga_PGR-2

Mieszkańcy Smaszewa mogą już korzystać z nowego, bezpiecznego chodnika.


W dniu dzisiejszym odbyło się oficjalne oddanie do użytku inwestycji przeprowadzonej w Smaszewie, a  polegającej na  budowie chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym.

Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – III Edycja PGR. 
Wartość całkowita zadania wyniosła 1 128 368,61 zł brutto. 
Gmina i Miasto Tuliszków przeznaczyła na roboty budowlane kwotę 28 205,24 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej przeznaczyła 23 350 zł.

W ramach zadania powstał chodnik z kostki brukowej o szerokości dwóch metrów i długości 630 metrów, a także zjazdy do posesji oraz kanalizacja deszczowa. Wykonano również prace na poboczu na długości blisko 190 metrów, wyremontowano istniejący przepust drogowy oraz zainstalowano energooszczędne oświetlenie uliczne. 

Zrealizowana inwestycja poprawi nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców, ale i wpłynie pozytywnie na poprawę walorów estetycznych miejscowości.

 • uroczyste oddanie do użytku inwestycji
 • uroczyste oddanie do użytku inwestycji
 • przemówienie burmistrza
 • przecięcie wstęgi
 • uroczyste oddanie do użytku inwestycji

Informacja o sprzedaży końcowej węgla.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje, że Gmina i Miasto Tuliszków przystępuje do sprzedaży końcowej węgla.

Asortyment, który pozostał do sprzedaży:
• GROSZEK – 19.5 tony
• ORZECH – 3 tony

Cena za tonę: 2 000,00 zł

Wnioski można składać od 08.05.2023 r. do 30.06.2023 r.

Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza.

 Z okazji Dnia Bibliotekarza 
wszystkim Pracownikom  Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie
składamy najserdeczniejsze życzenia.
Dziękujemy za zaangażowanie 
w upowszechnianie czytelnictwa wśród mieszkańców gminy.  Niech praca przynosi Paniom radość, satysfakcję 
i zadowolenie, a biblioteka będzie zawsze otwarta dla wszystkich, 
którzy kochają książki. 

 

Burmistrz

 /-/ Krzysztof Roman

Przewodniczący RM
/-/ Andrzej Janczewski

 • życzenia dla bibliotekarzy

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej.

Z okazji
Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej
wszystkim Pracownikom  Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Tuliszkowie
składamy podziękowania za trud i pracę 
na rzecz naszej Małej Ojczyzny.
Życzymy Wam satysfakcji
z dobrze wykonywanych zadań i życzliwości mieszkańców gminy 
doceniających Waszą pracę.

 

/-/ Burmistrz
 Krzysztof Roman

 

/-/ Przewodniczący RM
Andrzej Janczewski

 • dzień pracownika komunalnego 2023

Rajd rowerowy "Śladami Powstania Styczniowego".

Pierwszy z czterech rajdów rowerowych pod hasłem „Rajdy Rowerowe w Krainie Kwitnących Czereśni” odbył się 14 maja 2023 r.  Rajd ten wpisuje się w cykl  wydarzeń organizowanych przez Gminę i Miasto Tuliszków w celu uczczenia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. 

Rowerzyści wyruszyli z miejscowości Grochowy, w gminie Rychwał, gdzie na mogile powstańców Burmistrz Gminy Rychwał- Pan Stefan Dziamara, przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie oraz PTTK CIKLO Konin zapalili znicze. Był to symboliczny gest oddający hołd i cześć poległym w walkach powstańcom.

Powstanie Styczniowe było największym i najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym przeciwko zaborcom o odzyskanie wolnej, suwerennej i niepodległej Rzeczypospolitej. 
Było to kolejne powstanie, które okazało się „egzekucją” dla narodu polskiego. Zesłania na Syberię, konfiskaty majątków uczestników powstania, dziesiątki tysięcy poległych lub straconych przez Rosjan szkicują pewien zarys dziejowy Polaków . W tym także społeczności tuliszkowskiej.
Pamięć o wydarzeniach z 1863r jest wciąż żywa w Tuliszkowie i okolicznych miejscowościach. Przypominają o tym między innymi : ul. ks. Teodora Rogozińskiego, czynnego uczestnika powstania, konspiracyjnego naczelnika powiatu z ramienia Rządu Narodowego, skazanego za działania wyzwoleńcze na śmierć przez powieszenie, od czego uchroniła go interwencja biskupa kujawsko-kamieńskiego. O powstaniu i jego lokalnych bohaterach przypomina tez witraż w kościele św. Wita w Tuliszkowie oraz pomnik ku czci Powstańców z 1863-1864 r. , znajdujący się przed budynkiem szkoły podstawowej w Tuliszkowie, gdzie również delegacja uczestników rajdu rowerowego zapaliła znicz. W czasie powstania w miejscu, gdzie stoi budynek szkoły zostali powieszeni: mieszczanin Ignacy Piotrowski oraz Józef Morawski, jak również włościanin Marceli Wojciechowski.

W powstańczych walkach wzięło udział blisko 40 mieszkańców Tuliszkowa i okolic. Byli to przede wszystkim rzemieślnicy. 


Organizatorami integracyjnego rajdu rowerowego byli: Gmina i Miasto Tuliszków, Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Tuliszkowie, Rada Samorządu Mieszkańców Miasta Tuliszkowa i Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie.

Zapraszamy do udziału w kolejnym rajdzie rowerowym, który odbędzie się 25 czerwca na trasie Tuliszków – Gadowskie Holendry.

Zapisy prowadzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie.

Wpisowe w wysokości 15 zł od osoby płatne w bibliotece.

Za udział w jednym rajdzie rowerowym uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę.

Trzy pieczątki upoważniają do brania udziału w losowaniu o nagrodę główną jaką jest ROWER!

 • pierwszy rajd rowerowy (15)
 • pierwszy rajd rowerowy (1)
 • pierwszy rajd rowerowy (2)
 • pierwszy rajd rowerowy (3)
 • pierwszy rajd rowerowy (4)
 • pierwszy rajd rowerowy (5)
 • pierwszy rajd rowerowy (6)
 • pierwszy rajd rowerowy (7)
 • pierwszy rajd rowerowy (8)
 • pierwszy rajd rowerowy (9)
 • pierwszy rajd rowerowy (10)
 • pierwszy rajd rowerowy (11)
 • pierwszy rajd rowerowy (12)
 • pierwszy rajd rowerowy (13)
 • pierwszy rajd rowerowy (14)

Informacja dla mieszkańców.

Uprzejmie informujemy, że Gmina Tuliszków złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem składowanych wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Tuliszków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1)”. 

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy i miasta Tuliszków zapraszamy do składania wniosków do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Wnioski o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest będą dostępne w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie (punkt informacyjny lub pok. 26) oraz na stronie internetowej Gminy. 

Usługa będzie obejmowała odbiór, transport oraz unieszkodliwienie składowanych odpadów azbestowych.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Tuliszków dofinansowania. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 63 279 17 84 – Anna Jesiołkiewicz

Lokalny konkurs grantowy w ramach programu Działaj Lokalnie 2023.

Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie", we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce  ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu "Działaj Lokalnie 2023" w terminie 10.05.2023- 10.06.2023. 

W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2023” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na projekty, które:
•    zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
•    wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
•    mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
•    przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
•    będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
•    będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Termin składania wniosków:  10 maj  – 10 czerwiec  2023
Czas trwania projektu:  min. 3 miesiące - max. 6 miesiące

!! UWAGA !!

1. Wnioski w ramach konkursu Działaj Lokalnie należy składać online, poprzez NOWY Generator znajdujący się pod linkiem: https://generatorspoleczny.pl/

2. Tegoroczny Generator jest NOWYM systemem składania wniosków. W związku z powyższym konieczne jest założenie przez Wnioskodawcę nowego konta.

3. W tym celu klikamy „Zarejestruj się” i przechodzimy do formularza rejestracji. Należy poprawnie wypełnić widoczne pola.

4. Po wpisaniu danych i zaznaczeniu odpowiednich zgód, klikamy „Zarejestruj się”.

5. System poinformuje o konieczności potwierdzenia rejestracji konta, zgodnie z instrukcją przesłaną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

 6. Po potwierdzeniu konta, Wnioskodawca ma możliwość zalogowania się do generatora.

Dokumenty do pobrania znajduja się na stronie: http://sswp.com.pl/aktualnosci/konkurs-dzialaj-lokalnie-2023.html

 

Zawiadomienie o LXVIII sesji Rady Miejskiej.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 15:00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się  LXVIII sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad LXVII sesji Rady Miejskiej.
4.    Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.49.202 RM w T-wie z dnia 29.09.2022r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokalu użytkowego stanowiącego własność GiM Tuliszków.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2023 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2023-2026.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Woj. Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. :Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GiM Tuliszków.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.    Wolne wnioski i informacje.
15.    Zamknięcie obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej.

                                  

Projekty uchwał dostępne są na stronie: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/327-projekty-uchwal-na-lxviii-sesje-rady-miejskiej-w-tuliszkowie?lang=PL

 

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

ORLIK w Tuliszkowie zostanie zmodernizowany.

Boisko  sportowe Orlik w Tuliszkowie, które powstało w 2009 roku, zostanie zmodernizowane.  

Nawierzchnia boiska piłkarskiego, jak i wielofunkcyjnego, zostanie wymieniona na nową. Na boisku piłkarskim zostanie zastosowana trawa syntetyczna o wysokości włókna min 60mm, która zapewni lepsze warunki do gry w piłkę nożną
Z kolei boisko wielofunkcyjne będzie posiadało nawierzchnię sportową, poliuretanową o grubości warstwy 13 mm, przepuszczalną dla wody, o zwartej strukturze i wysokim stopniu elastyczności.

Ulepszenia, które zostaną wprowadzone mają na celu poprawę jakości i funkcjonalności obiektu.


Zadanie realizowane jest w ramach Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - Edycja 2022.
Kwota dofinansowania ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w ramach Programu  Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - Edycja 2022 wynosi 415 000 zł. 
Umowa na dofinansowanie inwestycji została podpisana  w dniu 15.05.2023 r.

 

 • piłka na boiskuOrlik
 • logotypMinisterstwo Sportu i Turystyki
 • boisko Orlik w Tuliszkowie

Życzenia z okazji Dnia Matki.

Drogie Mamy!

W dniu Waszego święta dziękujemy za miłość, troskę, ciepło i życiowe mądrości, które każdego dnia przekazujecie swoim pociechom.
Dziękujemy za trud i zaangażowanie, jakie wkładacie w wychowanie dzieci w duchu największych i najważniejszych wartości.

Życzymy Wam, abyście za matczyną miłość, troskę i oddanie otrzymywały
najpiękniejszy wyraz wdzięczności– kochające serca Waszych dzieci.


Życzymy, abyście zawsze były doceniane, a miłość, jaką darzycie bliskich, wracała do Was z podwojoną siłą.

/-/ Burmistrz Krzysztof Roman

/-/ Przewodniczący RM Andrzej Janczewski

 • data: 2023-05-26
 • życzenia na dzień mamy 2023

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

Z okazji 
Dnia Pracownika Samorządowego
pracownikom wszystkich szczebli administracji samorządowej, 
wszystkim współpracującym na rzecz naszej Małej Ojczyzny, 
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Wasza praca jest niezwykle ważna dla rozwoju naszych społeczności i dbania o dobro obywateli. 
Dziękujemy Wam za codzienny wysiłek, który wkładacie w realizację zadań samorządowych. 
Życzymy Wam satysfakcji z osiągniętych sukcesów oraz siły i wytrwałości w pokonywaniu trudności.

/-/ Burmistrz Krzysztof Roman

/-/ Przewodniczący RM Andrzej Janczewski

 • życzeniażyczenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego 2023

Informacja dla mieszkańców.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków przypomina o obowiązku złożenia aktualnego zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków przez właścicieli, współwłaścicieli, zarządców, najemców lub użytkowników budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie informuje, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w  przepisach odrębnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje, że w 2023 i 2024 roku odbędą się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Na podstawie art. 6 wyżej wymienionej ustawy podczas kontroli sprawdzane będzie posiadanie umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Tuliszków, a także częstotliwość ich opróżniania. Udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych może nastąpić również przez okazanie rachunków, faktur VAT, paragonów za usługi wywozu nieczystości ciekłych. 

Ilość nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych powinna być adekwatna do ilości zużytej wody, a częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna być dostosowana do pojemności zbiornika w taki sposób, aby uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Częstotliwość ta nie może być mniejsza niż raz na 6 miesięcy.

Częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być zgodna z wytycznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji tych oczyszczalni, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
W pierwszej kolejności kontrolowane będą te nieruchomości, w przypadku których nie zgłoszono do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela. W tym celu należy wypełnić ankietę oraz dołączyć faktury za wywóz nieczystości

Ankietę  można złożyć:
•    osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie
•    wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62 – 740 Tuliszków.
•    elektronicznie za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP
•    za pośrednictwem Sołtysa.
Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 2 karze grzywny podlegają właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wymienionych w art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Życzenia z okazji Dnia Działacza Kultury.

Z okazji
Dnia Działacza Kultury
składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim twórcom
dziedzictwa kulturalnego w gminie Tuliszków.

Dziękujemy za trud i pracę na rzecz rozwoju kultury 
oraz wkład w krzewienie tradycji wśród lokalnej społeczności.
Życzymy Wam  entuzjazmu i pasji w podejmowaniu  różnorodnych inicjatyw kulturalnych.

Niech Wasze projekty stają się przestrzenią inspiracji i spotkań dla wszystkich miłośników sztuki.

Burmistrz 
/-/ Krzysztof Roman

Przewodniczący RM
/-/ Andrzej Janczewski

 • życzenia na dzień animatora kultury 2023

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, które odbędzie się 13 czerwca 2023 r. o godzinie  16.00 w sali konferencyjnej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie.


Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące dofinansowania na wymianę pieca oraz termomodernizację budynku w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.