Sierpień

Kolejna umowa podpisana

W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na kolejną inwestycję . 

Umowa na zadanie pod nazwą „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Kiszewy i Wróblina gm. Tuliszków”- dla części 1 Przebudowa - remont konstrukcji dachowej budynku świetlicy wiejskiej w Kiszewach-  została podpisana z wykonawcą wyłonionym w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj.  z Mateuszem Jędrzejakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Budowlana Firma Dekoblach Mateusz Jędrzejak z siedzibą w Raszkowie.

Wartość zadania wynosi: 453 696,85 zł

 

Jednocześnie podpisano również umowę na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Panem Rafałem Grendą- Wołkowem.

Kwota umowy: 11 070,00 zł.

umowa

 • DSC_0940
  podpisanie umowy
 • DSC_0944
  umowa

Informacja

BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW

w związku z organizacją

DOŻYNEK

GMINNO - PARAFIALNYCH

w dniu 28.08.2022r., godz. 15:30

ZAPRASZA

Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, twórców ludowych, rękodzielników, artystów, organizacje pozarządowe, producentów, pszczelarzy, ogrodników i inne podmioty mogące uświetnić to wydarzenie

do wystawienia stoisk promocyjnych podczas uroczystość.

Będzie to wspaniała okazja do promocji własnych wyrobów, produktów i usług.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie do 12.08.2022 r.

lub pod numerem telefonu 63 2791 786.

 

 

 • Publikacja2
  dożynki

KONKURS

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza do udziału w  konkursie na Najładniejszą dożynkową dekorację posesji dla mieszkańców Sołectwa Wymysłów oraz Sołectwa Zadworna

 

Na czym polega konkurs⁉️ 

Celem konkursu jest wykonanie zewnętrznej, dożynkowej dekoracji posesji prywatnej usytuowanej na terenie Sołectwa Wymysłów oraz Sołectwa Zadworna w gminie Tuliszków.

 

Nagroda

W konkursie przewidziane są nagrody:

 1.  Nagroda dla jednego gospodarstwa Sołectwa Wymysłów – nagroda o wartości 1 000,00 zł
 2.  Nagroda dla jednego gospodarstwa Sołectwa Zadworna – nagroda o wartości 1 000,00 zł

Szczegóły w regulaminie konkursu.

 • plakat Konkurs
  dynie

Prace modernizacyjne w ZUOK Orli Staw.

W niecały rok po przekazaniu Wykonawcy terenu pod budowę instalacji fermentacji możemy śmiało powiedzieć, że jedno z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” jest bliskie ukończenia. Od momentu rozpoczęcia zadania, prace budowlane przebiegają płynnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

W ostatnim okresie wykonano m.in.:

 • próby szczelności zbiornika czterokomorowego na odcieki w hali odwodnienia pofermentatu – zakończone wynikiem pozytywnym,
 • próby szczelności komory fermentera – zakończone wynikiem pozytywnym,
 • montaż zbiornika biogazu, który został posadowiony na zbiorniku na odcieki,
 • układanie warstw ścieralnych betonowych i asfaltobetonowych na drogach i placach terenu inwestycji,
 • roboty betoniarskie w zakresie budowy zbiornika na wodę deszczową – trwają przygotowania do przeprowadzania próby jego szczelności,
 • większość prac związanych z obudową obiektów płytami warstwowymi oraz część pozostałych prac elewacyjnych,
 • pokrycia blachą boksów i wiat magazynowych.

 

Gotowe są już wszystkie obiekty instalacji i trwa ich wyposażanie. Dostarczono
i zamontowano praktycznie wszystkie elementy składowe – maszyny i urządzenia linii technologicznych w poszczególnych obiektach.

Dzięki sprawnemu działaniu i zaangażowaniu wielu osób już niedługo w Orlim Stawie zostanie oddana do użytku instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej
i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu.

Zadanie realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

 • Orli Staw 2
 • Orli Staw
 • POIS_top