Styczeń

Orli Staw- materiały edukacyjne.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przygotował materiały edukacyjne w ramach kampani edukacyjnej „MULTIMEDIALNIE O ODPADACH”. 
Kampania została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach projektu wykonano:

 1. Film edukacyjny dla dzieci poruszający tematykę prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska - https://youtu.be/RZA1pw_G2NE

2. Prezentację multimedialną wraz ze scenariuszami lekcji i kartami pracy dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska - https://orlistaw.pl/orlistaw/edukacja/multimedialnie_o_ekologii/Matarialy_pomocnicze_dla_nauczycieli_[segregacja_odpadow].zip

3. Spoty dotyczące prawidłowej segregacji poszczególnych frakcji odpadów: 

• metal i tworzywa sztuczne - https://youtu.be/Mb6EK0qZeVk

• papier - https://youtu.be/y_CYL-KbaSs

• szkło - https://youtu.be/n3UNgEzcjiI

• bio - https://youtu.be/1VlUt4Aa1-

4. Interaktywne Karty Ekoedukacyjne dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska. Karty zawierają: linki do filmów lub prezentacji; linki do gier interaktywnych dot. odpadów; liczne zadania do zrobienia na zajęciach lub w domu; karty pracy „Zrób to sam”; eksperymenty; quizy; kolorowanki; rebusy i wiele innych. 
              Linki do kart wg grupy wiekowej: 
• [5-10] - https://www.orlistaw.pl/orlistaw/edukacja/multimedialnie_o_ekologii/EKOzadania_[wiek_5-10].pdf

• [11-15] - https://www.orlistaw.pl/orlistaw/edukacja/multimedialnie_o_ekologii/EKOzadania_[wiek_11-15].pdf

• [16+] - https://www.orlistaw.pl/orlistaw/edukacja/multimedialnie_o_ekologii/EKOzadania_[wiek_16+].pdf

5. Grę multimedialną uczącą prawidłowej segregacji odpadów - https://ecoharmonogram.pl/t-app/

6. Kolorowankę w wersji elektronicznej z obrazkami dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska - https://www.orlistaw.pl/orlistaw/edukacja/multimedialnie_o_ekologii/Kolorowanka_KOLORUJ_EKOLOGICZNIE.pdf

 

Dzieci otrzymały materiały edukacyjne z programu "Czyste Powietrze".

W ramach edukacji z programu "Czyste powietrze" dzieci z przedszkoli w Tuliszkowie, Grzymiszewie i Tarnowej otrzymały z Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie piórniki i ulotki informacyjne.

 

 • dzieci (14)
 • dzieci (1)
 • dzieci (2)
 • dzieci (3)
 • dzieci (4)
 • dzieci (5)
 • dzieci (6)
 • dzieci (7)
 • dzieci (8)
 • dzieci (9)
 • dzieci (10)
 • dzieci (11)
 • dzieci (12)
 • dzieci (13)

Półkolonie artystyczne w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury.

Od dziś można zapisywać się na PÓŁKOLONIE ARTYSTYCZNE z kulturką.
Uczestnicy zajęć muszą mieć przynajmniej 6 lat.
Zapisy w MGOK (osobiście lub telefonicznie) potrwają do 12 stycznia.

Numer telefonu do MGOK: 63 2793170.
Koszt udziału w zajęciach przez cały tydzień wynosi 50 zł.

 • ferie w mgok

Święto Trzech Króli.

Już po raz kolejny Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Tuliszkowa. Tym razem pod hasłem „Dzień dziś wesoły”.

O godzinie 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Wita odbyła się msza św. Następnie barwny pochód wyruszył z Placu Wolności w samo południe. W ślad za Kacprem, Melchiorem i Baltazarem Orszak powędrował do stajenki usytuowanej w hali widowiskowo-sportowej, gdzie mędrcy pokłonili się Dzieciątku i ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirrę.

W hali widowiskowo- sportowej odbyło się również podsumowanie konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową 2021, organizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko- Gminną Biblioteke Publiczną oraz Gminę i Miasto Tuliszków. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Krzysztofa Romana. 
Wyniki konkursu przedstawiają się następujaco:

Kategoria I (od 5 do 8 lat)
I miejsce Zuzanna Borowska
Wyróżnienie- Iga Raszewska

Kategoria II ( od 9 do 13 lat)
I miejsce- Dagmara Tabaka
Wyróżnienie- Filip Selewski

Kategoria III (od 14 do 17 lat)
I miejsce- Kamil Janusz
Wyróżnienie- Aleksandra Owczarek, Damian Tabaka

Kategoria IV ( od lat 18)
I miejsce - Krystyna Gębicka
Wyróżnienie - Magdalena Janusz.

 • orszak trzech krli (1)
 • orszak trzech krli (10)
 • orszak trzech krli (11)
 • orszak trzech krli (12)
 • orszak trzech krli (13)
 • orszak trzech krli (14)
 • orszak trzech krli (15)
 • orszak trzech krli (3)
 • orszak trzech krli (4)
 • orszak trzech krli (5)
 • orszak trzech krli (6)
 • orszak trzech krli (7)
 • orszak trzech krli (8)
 • orszak trzech krli (9)

Dodatek osłonowy - nowe świadczenie.

Od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* netto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) 


Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł** przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych netto,
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę.
       **podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). Informacje jak wpisać budynek do centralnej ewidencji emisyjności:https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.


Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski można składać:
-elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

-tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie ( Punkt Informacyjny), Plac Powstańców Styczniowych 1863 r.1

Pozostałe informacje:

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od 1 lutego 2022 do do 31 października 2022 r. – świadczenie zostanie wypłacone w jednej racie najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

 

 • złóż wniosek o dodatek osłonowy

Wyniki konkursu na "Najładniejszą świąteczną dekorację posesji".

Szanowni Mieszkańcy,
dziękujemy za udział w konkursie  na  NAJŁADNIEJSZĄ ŚWIĄTECZNĄ DEKORACJĘ POSESJI. 
Przedmiotem konkursu było wykonanie zewnętrznej, bożonarodzeniowej dekoracji posesji prywatnej usytuowanej na terenie gminy Tuliszków.

Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych posesji i zgodnie z regulaminem wyłoniła zwycięzców. Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce- Agnieszka Kwieciak
II miejsce- Agnieszka Król
III miejsce- Agnieszka Naglewska

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie wręczenia nagród.

 • świąteczne iluminacjeI miejsce choinka
 • świąteczne iluminacjeI miejsce JPG
 • świąteczne iluminacjeI miejsce
 • świąteczne iluminacjeII miejsce zdj
 • świąteczne iluminacjeII miejsce
 • świąteczne iluminacjeIII miejsce jpg
 • świąteczne iluminacjeIII miejsce

Koncert karnawałowy.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się KONCERT KARNAWAŁOWY z nutką humoru.

Zapraszamy Państwa do hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie,  w niedzielę 16 stycznia 2022 r., na godz. 18.00.

Bilety w cenie 40 zł do nabycia w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie.

 

 • koncert karnawałowy

Szczepienia przeciwko COVID-19.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza na szczepienia przeciwko Covid- 19, które odbędą się 14 stycznia 2022 roku w godzinach 14.00- 18.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Na szczepienia nie trzeba się rejestrować.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 63 2791 763.

 • plakat informujący o szczepieniachszczepienia jpg

Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. 

Deklarację można wypełnić TUTAJ - https://ceeb.gov.pl/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.tuliszkow.pl/141,deklaracje-skladane-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow

 

 

 • ulotkaulotka CEEB

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie prowadzi nabór do zespołu Mażoretki.

Już w drugim tygodniu ferii zimowych odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie naboru do zespołu Mażoretek w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie.

Zajęcia będą prowadzone 
w 3 grupach wiekowych:
3-6 lat Mini kadetki,
7-11 Kadetki,
12-16 Juniorki. 

Zapraszamy w środę 16 stycznia 2022 r. na godzinę 16.30 do MGOK.

 • mażoretkimażoretki plakat

Koncert noworoczny został odwołany.

Z przykrością informujemy, że planowany na najbliższą niedzielę KONCERT KARNAWAŁOWY zostaje odwołany.
Tym, którzy zakupili bilety pieniądze zostaną zwrócone.
Prosimy o przyniesienie biletów do Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie.

 

 • koncert odwołanykoncert odwołany

Burmistrz Krzysztof Roman wręczył nagrody zwycięzcom konkursu na "Najładniejszą świąteczną dekorację posesji".

Przedmiotem konkursu było wykonanie zewnętrznej, bożonarodzeniowej dekoracji posesji prywatnej usytuowanej na terenie gminy Tuliszków.

Zgodnie z regulaminem, zwycięzcy otrzymali nagrody  w postaci bonów podarunkowych o wartości:
I miejsce - 2000 zł
II miejsce- 1500 zł
III miejsce- 1000 zł

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, którzy dokonali zgłoszenia i wzięli udział w konkursie.

 • wręczenie nagrodyDSC_0952
 • wręczenie nagrodyDSC_0956
 • wręczenie nagrodyDSC_0958
 • nagrodzeniDSC_0962

Dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy bilet wstępu na basen w Turku w okresie ferii kosztuje tylko 5 zł.

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał porozumienie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Turku, na mocy którego dzieci i młodzież w wieku 8- 18 lat, zamieszkujące na terenie gminy Tuliszków, będą mogły w okresie ferii zimowych tj. od 17.01.2022 r do 28.01. 2022 roku ( od poniedziałku do piątku) skorzystać z wejścia na basen w Turku, płacąc za bilet jedynie 5 zł. 

Uczniowie otrzymają bilet upoważniający do jednorazowego wejścia na basen w Turku w szkole, do której uczęszczają.

Pozostałe osoby zainteresowane otrzymaniem biletu wstępu proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, w terminie od 17 stycznia br. w godz. 8.00- 15.00, do pokoju nr 13.

Ważne!
-Bilet jest jednorazowy. 
-Bilet jest przeznaczony dla osób w wieku 8- 18 lat ( należy posiadać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania).
-Czas wejścia na basen- 70 minut.
-Bilet ważny jest w okresie ferii zimowych, od 17.01.2022 r do 28.01.2022 r. w godz. od 7.00 do 20.00 ( od poniedziałku do piątku)
-Bilet można zrealizować tylko i wyłącznie na basenie w Turku ( ulica Sportowa  9a). Dzieci do lat 7 - wstęp bezpłatny ( wymagana opieka dorosłego).

 • biletybilety 2
 • biletbilet

Ferie zimowe 2022.

Od poniedziałku 17 stycznia uczniowie z naszego województwa rozpoczną ferie zimowe. 
Dla dzieci i młodzieży z gminy Tuliszków, dom kultury, biblioteka oraz szkoły przygotowały różnorodne zajęcia.
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem i do zapisów na  zajęcia.

 • plakatferie zimowe plakat A3

Szczepienia przeciwko COVID-19.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza na szczepienia przeciwko Covid- 19, które odbędą się w dniu dzisiejszym tj. 14 stycznia 2022 roku w godzinach 14.00- 18.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Na szczepienia nie trzeba się rejestrować.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 63 2791 763.

 • plakat szczepieniaszczepienia

Zawiadomienie o XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Zawiadomienie o XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 15.30 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2022-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pomieszczeń w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy i Miasta Tuliszków
 6. Zamknięcie obrad XLIX  sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na : http://bip.tuliszkow.pl/?c=259

 

 

 • radaRada Miejska

Komunikat- wnioski o dodatek osłonowy przyjmuje Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski o dodatek osłonowy, z dniem 18.01.2022 r. można składać tylko i wyłącznie w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 5.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski można składać:
-tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.  w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 5.

Uwaga Rolnicy

UWAGA ROLNICY

 

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022r. w godz. 8.00 do 14.30 w siedzibie Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć

- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021r.
do 31 stycznia 2022r.

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022r. wynosi:

110,00zł*ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00zł*średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Akcyza

 • Akcyza Rolnicy
  dystryb. do paliwa

Nowy samochód współfinansowany przez Gminę i Miasto Tuliszków zasilił flotę tureckiej policji.

Nowy samochód współfinansowany przez Gminę i Miasto Tuliszków oraz Gminę Władysławów zasilił flotę tureckiej policji i jednostek jej podległych.

Na mocy porozumienia, Gmina i Miasto Tuliszków przekazała kwotę 34 500,00 zł na zakup i oznakowanie samochodu osobowego z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Turku i jednostek podległych.

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Krzysztof Roman  oraz  Elżbieta Klanowska Wójt Gminy Władysławów otrzymali podziękowanie od mł. insp. Michała Grzelaka Komendanta Powiatowego Policji w Turku za współpracę oraz wspieranie wspólnych działań w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

Nowy radiowóz, współfinansowany przez Gminę i Miasto Tuliszków, będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy  z Komisariatu Policji w Tuliszkowie do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy i gminy Władysławów.

 • wręczenie statuetkiDSC_0962
 • radiowózDSC_0969
 • wręczenie podziękowańDSC_0959
 • nowy radiowózDSC_0966

Umowa na II etap budowy kanalizacji została podpisana.

W związku z realizacją operacji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tuliszków, Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa – Etap II” w dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację wyżej wymienionego zadania.

W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o .o. z siedzibą w Turku.

Wartość zadania wynosi: 2 989 435,38 zł.

 • podpisanie umowy 2
 • podpisanie umowy 3
 • podpisanie umowy 4
 • podpisanie umowy

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

30 FINAŁ WOŚP w Tuliszkowie.
Zapraszamy do hali widowiskowo-sportowej, 30 stycznia 2022 r. 
o g. 18.00

 • 30. finał WOŚPWOŚP

Informacja

INFORMACJA

Szanowni mieszkańcy !

 

 • INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU URZEDU COVID

Informacja dla mieszkańców.

INFORMACJA

Szanowni mieszkańcy !

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE ZOSTAJE ZAMKNIĘTY NA BEZPOŚREDNI KONTAKT Z INTERESANTEM OD DNIA 24 STYCZNIA 2022 R. DO ODWOŁANIA.

ZA WYJĄTKIEM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ( POK. NR 6) W OKRESIE OD 01 LUTY 2022 R. DO 28 LUTY 2022 R. INTERESANCI BĘDĄ PRZYJMOWANI POJEDYŃCZO.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PILNEJ POTRZEBY KONTAKTU Z URZĘDEM PROSIMY PAŃSTWA O KONTAKT TELEFONICZNY:

Punkt Obsługi Interesanta: 63 279 31 16

Sekretariat : 63 279 17 86

Stanowiska ds. księgowości podatkowej oraz wymiaru podatku i opłat : 63 279 17 69 , 63 279 17 79

Stanowisko ds. obywatelskich i obrony cywilnej ( meldunki ): 63 279 17 72

Dowody osobiste: 63 279 17 71 lub 63 279 31 16

Urząd Stanu Cywilnego : 63 279 17 71 lub 63 279 31 16

Stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami : 63 279 17 83

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, ochrony zwierząt : 63 279 17 84

Stanowisko ds. planowania przestrzennego : 63 279 17 82

Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji : 63 279 17 67

Stanowisko ds. oświaty i wychowania : 63 279 17 85

Uprzejmie prosimy o przesyłanie pism pocztą tradycyjną lub załatwianie spraw drogą elektroniczną korzystając z ePUAP oraz poczty elektronicznej : adres e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl adres skrytki epuap: / 8146rpuhwe /skrytka

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO URZĘDU GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE 24 8530 0000 0900 0126 2000 0010

WYJĄTEK STANOWIĄ:
- OPŁATY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z INDYWIDUALNYM NUMEREM RACHUNKU BANKOWEGO.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków
/-/ Krzysztof Roman

 • informacjaINFORMACJA O ZAMKNIĘCIU URZEDU COVID

Aplikacja EcoHarmonogram pomoże segregować odpady.

Bezpłatna aplikacja EcoHarmonogram to narzędzie, które ma pomóc mieszkańcom Kalisza prawidłowo segregować odpady komunalne. Aplikacja dostarcza też informacji m.in. o terminach wywozu poszczególnych frakcji odpadów, usytuowaniu pojemników na elektrośmieci oraz o jakości powietrza.

W jaki sposób zainstalować aplikację?

To bardzo proste. Wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikację „EcoHarmonogram” i kliknąć zainstaluj. Następnie należy wybrać miasto, w którym się mieszka oraz wpisać ulicę. Wszelkie informacje zawarte w aplikacji mobilnej są także dostępne na internetowej www.orlistaw.pl

Aplikacja jest nieocenionym pomocnikiem przy domowym gospodarowaniu odpadami w codziennym życiu. Oferuje szereg funkcjonalności np. można ustawić, czy chcemy otrzymywać powiadomienia o wywozie odpadów dzień, dwa czy trzy dni wcześniej, można również sprawdzić terminy płatności lub stawki za gospodarowanie odpadami.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do pobrania i korzystania z aplikacji „EcoHarmonogram”! 

Od 1 lutego 2022 r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy 2022/2023.

Od 1 lutego 2022 r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy 2022/2023
Nowy okres świadczeniowy 500+ będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Program nadal ma charakter powszechny, a świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody, czy liczbę dzieci w rodzinie.

Kiedy można złożyć wniosek o świadczenie 500+ na nowy okres?
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, trwający  od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r., można składać od 1 lutego 2022 r. 
Jeśli osoba złoży wniosek na okres 2022/2023 w terminie do 30 kwietnia 2022 r., to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

Do kogo i w jakiej formie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?
Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się ZUS. Wnioski o świadczenie wychowawcze, tak jak w przypadku  programu ”Dobry start”, można składać tylko droga elektroniczną przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

W jakim czasie należy złożyć wniosek o świadczenie na nowonarodzone dziecko?
Rodzice mają 3 miesiące od urodzenia się dziecka na złożenie wniosku do ZUS o świadczenie 500 +, aby otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Co istotne, w przypadku dzieci urodzonych do dnia 31 maja 2022 r., rodzice powinni pamiętać aby złożyć dwa wnioski o świadczenie wychowawcze- zarówno na obecnie trwający okres świadczeniowy 2021/2022, jak i nowy okres 2022/ 2023.