Aktualności - luty 2022

Orli Staw- materiały edukacyjne.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przygotował materiały edukacyjne w ramach kampani edukacyjnej „MULTIMEDIALNIE O ODPADACH”. 
Kampania została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach projektu wykonano:

 1. Film edukacyjny dla dzieci poruszający tematykę prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska - https://youtu.be/RZA1pw_G2NE

2. Prezentację multimedialną wraz ze scenariuszami lekcji i kartami pracy dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska - https://orlistaw.pl/orlistaw/edukacja/multimedialnie_o_ekologii/Matarialy_pomocnicze_dla_nauczycieli_[segregacja_odpadow].zip

3. Spoty dotyczące prawidłowej segregacji poszczególnych frakcji odpadów: 

• metal i tworzywa sztuczne - https://youtu.be/Mb6EK0qZeVk

• papier - https://youtu.be/y_CYL-KbaSs

• szkło - https://youtu.be/n3UNgEzcjiI

• bio - https://youtu.be/1VlUt4Aa1-

4. Interaktywne Karty Ekoedukacyjne dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska. Karty zawierają: linki do filmów lub prezentacji; linki do gier interaktywnych dot. odpadów; liczne zadania do zrobienia na zajęciach lub w domu; karty pracy „Zrób to sam”; eksperymenty; quizy; kolorowanki; rebusy i wiele innych. 
              Linki do kart wg grupy wiekowej: 
• [5-10] - https://www.orlistaw.pl/orlistaw/edukacja/multimedialnie_o_ekologii/EKOzadania_[wiek_5-10].pdf

• [11-15] - https://www.orlistaw.pl/orlistaw/edukacja/multimedialnie_o_ekologii/EKOzadania_[wiek_11-15].pdf

• [16+] - https://www.orlistaw.pl/orlistaw/edukacja/multimedialnie_o_ekologii/EKOzadania_[wiek_16+].pdf

5. Grę multimedialną uczącą prawidłowej segregacji odpadów - https://ecoharmonogram.pl/t-app/

6. Kolorowankę w wersji elektronicznej z obrazkami dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska - https://www.orlistaw.pl/orlistaw/edukacja/multimedialnie_o_ekologii/Kolorowanka_KOLORUJ_EKOLOGICZNIE.pdf

 

Dzieci otrzymały materiały edukacyjne z programu "Czyste Powietrze".

W ramach edukacji z programu "Czyste powietrze" dzieci z przedszkoli w Tuliszkowie, Grzymiszewie i Tarnowej otrzymały z Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie piórniki i ulotki informacyjne.

 

 • dzieci (14)
 • dzieci (1)
 • dzieci (2)
 • dzieci (3)
 • dzieci (4)
 • dzieci (5)
 • dzieci (6)
 • dzieci (7)
 • dzieci (8)
 • dzieci (9)
 • dzieci (10)
 • dzieci (11)
 • dzieci (12)
 • dzieci (13)

Półkolonie artystyczne w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury.

Od dziś można zapisywać się na PÓŁKOLONIE ARTYSTYCZNE z kulturką.
Uczestnicy zajęć muszą mieć przynajmniej 6 lat.
Zapisy w MGOK (osobiście lub telefonicznie) potrwają do 12 stycznia.

Numer telefonu do MGOK: 63 2793170.
Koszt udziału w zajęciach przez cały tydzień wynosi 50 zł.

 • ferie w mgok

Święto Trzech Króli.

Już po raz kolejny Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Tuliszkowa. Tym razem pod hasłem „Dzień dziś wesoły”.

O godzinie 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Wita odbyła się msza św. Następnie barwny pochód wyruszył z Placu Wolności w samo południe. W ślad za Kacprem, Melchiorem i Baltazarem Orszak powędrował do stajenki usytuowanej w hali widowiskowo-sportowej, gdzie mędrcy pokłonili się Dzieciątku i ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirrę.

W hali widowiskowo- sportowej odbyło się również podsumowanie konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową 2021, organizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko- Gminną Biblioteke Publiczną oraz Gminę i Miasto Tuliszków. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Krzysztofa Romana. 
Wyniki konkursu przedstawiają się następujaco:

Kategoria I (od 5 do 8 lat)
I miejsce Zuzanna Borowska
Wyróżnienie- Iga Raszewska

Kategoria II ( od 9 do 13 lat)
I miejsce- Dagmara Tabaka
Wyróżnienie- Filip Selewski

Kategoria III (od 14 do 17 lat)
I miejsce- Kamil Janusz
Wyróżnienie- Aleksandra Owczarek, Damian Tabaka

Kategoria IV ( od lat 18)
I miejsce - Krystyna Gębicka
Wyróżnienie - Magdalena Janusz.

 • orszak trzech krli (1)
 • orszak trzech krli (10)
 • orszak trzech krli (11)
 • orszak trzech krli (12)
 • orszak trzech krli (13)
 • orszak trzech krli (14)
 • orszak trzech krli (15)
 • orszak trzech krli (3)
 • orszak trzech krli (4)
 • orszak trzech krli (5)
 • orszak trzech krli (6)
 • orszak trzech krli (7)
 • orszak trzech krli (8)
 • orszak trzech krli (9)

Dodatek osłonowy - nowe świadczenie.

Od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* netto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) 


Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł** przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych netto,
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę.
       **podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). Informacje jak wpisać budynek do centralnej ewidencji emisyjności:https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.


Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski można składać:
-elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

-tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie ( Punkt Informacyjny), Plac Powstańców Styczniowych 1863 r.1

Pozostałe informacje:

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od 1 lutego 2022 do do 31 października 2022 r. – świadczenie zostanie wypłacone w jednej racie najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

 

 • złóż wniosek o dodatek osłonowy

Wyniki konkursu na "Najładniejszą świąteczną dekorację posesji".

Szanowni Mieszkańcy,
dziękujemy za udział w konkursie  na  NAJŁADNIEJSZĄ ŚWIĄTECZNĄ DEKORACJĘ POSESJI. 
Przedmiotem konkursu było wykonanie zewnętrznej, bożonarodzeniowej dekoracji posesji prywatnej usytuowanej na terenie gminy Tuliszków.

Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych posesji i zgodnie z regulaminem wyłoniła zwycięzców. Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce- Agnieszka Kwieciak
II miejsce- Agnieszka Król
III miejsce- Agnieszka Naglewska

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie wręczenia nagród.

 • świąteczne iluminacjeI miejsce choinka
 • świąteczne iluminacjeI miejsce JPG
 • świąteczne iluminacjeI miejsce
 • świąteczne iluminacjeII miejsce zdj
 • świąteczne iluminacjeII miejsce
 • świąteczne iluminacjeIII miejsce jpg
 • świąteczne iluminacjeIII miejsce

Koncert karnawałowy.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się KONCERT KARNAWAŁOWY z nutką humoru.

Zapraszamy Państwa do hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie,  w niedzielę 16 stycznia 2022 r., na godz. 18.00.

Bilety w cenie 40 zł do nabycia w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie.

 

 • koncert karnawałowy

Szczepienia przeciwko COVID-19.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza na szczepienia przeciwko Covid- 19, które odbędą się 14 stycznia 2022 roku w godzinach 14.00- 18.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Na szczepienia nie trzeba się rejestrować.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 63 2791 763.

 • plakat informujący o szczepieniachszczepienia jpg

Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. 

Deklarację można wypełnić TUTAJ - https://ceeb.gov.pl/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.tuliszkow.pl/141,deklaracje-skladane-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow

 

 

 • ulotkaulotka CEEB

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie prowadzi nabór do zespołu Mażoretki.

Już w drugim tygodniu ferii zimowych odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie naboru do zespołu Mażoretek w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie.

Zajęcia będą prowadzone 
w 3 grupach wiekowych:
3-6 lat Mini kadetki,
7-11 Kadetki,
12-16 Juniorki. 

Zapraszamy w środę 16 stycznia 2022 r. na godzinę 16.30 do MGOK.

 • mażoretkimażoretki plakat

Koncert noworoczny został odwołany.

Z przykrością informujemy, że planowany na najbliższą niedzielę KONCERT KARNAWAŁOWY zostaje odwołany.
Tym, którzy zakupili bilety pieniądze zostaną zwrócone.
Prosimy o przyniesienie biletów do Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie.

 

 • koncert odwołanykoncert odwołany

Burmistrz Krzysztof Roman wręczył nagrody zwycięzcom konkursu na "Najładniejszą świąteczną dekorację posesji".

Przedmiotem konkursu było wykonanie zewnętrznej, bożonarodzeniowej dekoracji posesji prywatnej usytuowanej na terenie gminy Tuliszków.

Zgodnie z regulaminem, zwycięzcy otrzymali nagrody  w postaci bonów podarunkowych o wartości:
I miejsce - 2000 zł
II miejsce- 1500 zł
III miejsce- 1000 zł

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, którzy dokonali zgłoszenia i wzięli udział w konkursie.

 • wręczenie nagrodyDSC_0952
 • wręczenie nagrodyDSC_0956
 • wręczenie nagrodyDSC_0958
 • nagrodzeniDSC_0962

Dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy bilet wstępu na basen w Turku w okresie ferii kosztuje tylko 5 zł.

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał porozumienie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Turku, na mocy którego dzieci i młodzież w wieku 8- 18 lat, zamieszkujące na terenie gminy Tuliszków, będą mogły w okresie ferii zimowych tj. od 17.01.2022 r do 28.01. 2022 roku ( od poniedziałku do piątku) skorzystać z wejścia na basen w Turku, płacąc za bilet jedynie 5 zł. 

Uczniowie otrzymają bilet upoważniający do jednorazowego wejścia na basen w Turku w szkole, do której uczęszczają.

Pozostałe osoby zainteresowane otrzymaniem biletu wstępu proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, w terminie od 17 stycznia br. w godz. 8.00- 15.00, do pokoju nr 13.

Ważne!
-Bilet jest jednorazowy. 
-Bilet jest przeznaczony dla osób w wieku 8- 18 lat ( należy posiadać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania).
-Czas wejścia na basen- 70 minut.
-Bilet ważny jest w okresie ferii zimowych, od 17.01.2022 r do 28.01.2022 r. w godz. od 7.00 do 20.00 ( od poniedziałku do piątku)
-Bilet można zrealizować tylko i wyłącznie na basenie w Turku ( ulica Sportowa  9a). Dzieci do lat 7 - wstęp bezpłatny ( wymagana opieka dorosłego).

 • biletybilety 2
 • biletbilet

Ferie zimowe 2022.

Od poniedziałku 17 stycznia uczniowie z naszego województwa rozpoczną ferie zimowe. 
Dla dzieci i młodzieży z gminy Tuliszków, dom kultury, biblioteka oraz szkoły przygotowały różnorodne zajęcia.
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem i do zapisów na  zajęcia.

 • plakatferie zimowe plakat A3

Szczepienia przeciwko COVID-19.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza na szczepienia przeciwko Covid- 19, które odbędą się w dniu dzisiejszym tj. 14 stycznia 2022 roku w godzinach 14.00- 18.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Na szczepienia nie trzeba się rejestrować.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 63 2791 763.

 • plakat szczepieniaszczepienia

Zawiadomienie o XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Zawiadomienie o XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 15.30 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2022-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pomieszczeń w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy i Miasta Tuliszków
 6. Zamknięcie obrad XLIX  sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na : http://bip.tuliszkow.pl/?c=259

 

 

 • radaRada Miejska

Komunikat- wnioski o dodatek osłonowy przyjmuje Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski o dodatek osłonowy, z dniem 18.01.2022 r. można składać tylko i wyłącznie w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 5.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski można składać:
-tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.  w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 5.

Uwaga Rolnicy

UWAGA ROLNICY

 

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022r. w godz. 8.00 do 14.30 w siedzibie Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć

- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021r.
do 31 stycznia 2022r.

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022r. wynosi:

110,00zł*ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00zł*średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Akcyza

 • Akcyza Rolnicy
  dystryb. do paliwa

Nowy samochód współfinansowany przez Gminę i Miasto Tuliszków zasilił flotę tureckiej policji.

Nowy samochód współfinansowany przez Gminę i Miasto Tuliszków oraz Gminę Władysławów zasilił flotę tureckiej policji i jednostek jej podległych.

Na mocy porozumienia, Gmina i Miasto Tuliszków przekazała kwotę 34 500,00 zł na zakup i oznakowanie samochodu osobowego z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Turku i jednostek podległych.

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Krzysztof Roman  oraz  Elżbieta Klanowska Wójt Gminy Władysławów otrzymali podziękowanie od mł. insp. Michała Grzelaka Komendanta Powiatowego Policji w Turku za współpracę oraz wspieranie wspólnych działań w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

Nowy radiowóz, współfinansowany przez Gminę i Miasto Tuliszków, będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy  z Komisariatu Policji w Tuliszkowie do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy i gminy Władysławów.

 • wręczenie statuetkiDSC_0962
 • radiowózDSC_0969
 • wręczenie podziękowańDSC_0959
 • nowy radiowózDSC_0966

Umowa na II etap budowy kanalizacji została podpisana.

W związku z realizacją operacji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tuliszków, Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa – Etap II” w dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację wyżej wymienionego zadania.

W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o .o. z siedzibą w Turku.

Wartość zadania wynosi: 2 989 435,38 zł.

 • podpisanie umowy 2
 • podpisanie umowy 3
 • podpisanie umowy 4
 • podpisanie umowy

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

30 FINAŁ WOŚP w Tuliszkowie.
Zapraszamy do hali widowiskowo-sportowej, 30 stycznia 2022 r. 
o g. 18.00

 • 30. finał WOŚPWOŚP

Informacja

INFORMACJA

Szanowni mieszkańcy !

 

 • INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU URZEDU COVID

Informacja dla mieszkańców.

INFORMACJA

Szanowni mieszkańcy !

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE ZOSTAJE ZAMKNIĘTY NA BEZPOŚREDNI KONTAKT Z INTERESANTEM OD DNIA 24 STYCZNIA 2022 R. DO ODWOŁANIA.

ZA WYJĄTKIEM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ( POK. NR 6) W OKRESIE OD 01 LUTY 2022 R. DO 28 LUTY 2022 R. INTERESANCI BĘDĄ PRZYJMOWANI POJEDYŃCZO.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PILNEJ POTRZEBY KONTAKTU Z URZĘDEM PROSIMY PAŃSTWA O KONTAKT TELEFONICZNY:

Punkt Obsługi Interesanta: 63 279 31 16

Sekretariat : 63 279 17 86

Stanowiska ds. księgowości podatkowej oraz wymiaru podatku i opłat : 63 279 17 69 , 63 279 17 79

Stanowisko ds. obywatelskich i obrony cywilnej ( meldunki ): 63 279 17 72

Dowody osobiste: 63 279 17 71 lub 63 279 31 16

Urząd Stanu Cywilnego : 63 279 17 71 lub 63 279 31 16

Stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami : 63 279 17 83

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, ochrony zwierząt : 63 279 17 84

Stanowisko ds. planowania przestrzennego : 63 279 17 82

Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji : 63 279 17 67

Stanowisko ds. oświaty i wychowania : 63 279 17 85

Uprzejmie prosimy o przesyłanie pism pocztą tradycyjną lub załatwianie spraw drogą elektroniczną korzystając z ePUAP oraz poczty elektronicznej : adres e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl adres skrytki epuap: / 8146rpuhwe /skrytka

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO URZĘDU GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE 24 8530 0000 0900 0126 2000 0010

WYJĄTEK STANOWIĄ:
- OPŁATY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z INDYWIDUALNYM NUMEREM RACHUNKU BANKOWEGO.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków
/-/ Krzysztof Roman

 • informacjaINFORMACJA O ZAMKNIĘCIU URZEDU COVID

Aplikacja EcoHarmonogram pomoże segregować odpady.

Bezpłatna aplikacja EcoHarmonogram to narzędzie, które ma pomóc mieszkańcom Kalisza prawidłowo segregować odpady komunalne. Aplikacja dostarcza też informacji m.in. o terminach wywozu poszczególnych frakcji odpadów, usytuowaniu pojemników na elektrośmieci oraz o jakości powietrza.

W jaki sposób zainstalować aplikację?

To bardzo proste. Wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikację „EcoHarmonogram” i kliknąć zainstaluj. Następnie należy wybrać miasto, w którym się mieszka oraz wpisać ulicę. Wszelkie informacje zawarte w aplikacji mobilnej są także dostępne na internetowej www.orlistaw.pl

Aplikacja jest nieocenionym pomocnikiem przy domowym gospodarowaniu odpadami w codziennym życiu. Oferuje szereg funkcjonalności np. można ustawić, czy chcemy otrzymywać powiadomienia o wywozie odpadów dzień, dwa czy trzy dni wcześniej, można również sprawdzić terminy płatności lub stawki za gospodarowanie odpadami.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do pobrania i korzystania z aplikacji „EcoHarmonogram”! 

Od 1 lutego 2022 r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy 2022/2023.

Od 1 lutego 2022 r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy 2022/2023
Nowy okres świadczeniowy 500+ będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Program nadal ma charakter powszechny, a świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody, czy liczbę dzieci w rodzinie.

Kiedy można złożyć wniosek o świadczenie 500+ na nowy okres?
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, trwający  od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r., można składać od 1 lutego 2022 r. 
Jeśli osoba złoży wniosek na okres 2022/2023 w terminie do 30 kwietnia 2022 r., to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

Do kogo i w jakiej formie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?
Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się ZUS. Wnioski o świadczenie wychowawcze, tak jak w przypadku  programu ”Dobry start”, można składać tylko droga elektroniczną przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

W jakim czasie należy złożyć wniosek o świadczenie na nowonarodzone dziecko?
Rodzice mają 3 miesiące od urodzenia się dziecka na złożenie wniosku do ZUS o świadczenie 500 +, aby otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Co istotne, w przypadku dzieci urodzonych do dnia 31 maja 2022 r., rodzice powinni pamiętać aby złożyć dwa wnioski o świadczenie wychowawcze- zarówno na obecnie trwający okres świadczeniowy 2021/2022, jak i nowy okres 2022/ 2023. 

Informacja dla osób ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego.

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dniem 1.02.2022 r. należy wcześniej wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie.

Wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  należy przesyłać drogą elektroniczną (e-Puap, e-mail) na adres  biura w Turku:

skrytka:      /BP293/SkrytkaESP 
e-mail:  bp293_kancelaria@arimr.gov.pl

Pracownik  biura będzie kontaktował się z Wnioskodawcą na podany we wniosku nr telefonu. Po podpisaniu zaświadczenia przez Kierownika BP zostanie ono odesłane na adres mailowy.

Link do pobrania druków: 
https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat

 

Zmiana programu 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W związku z wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem zmieniamy program tuliszkowskiego 30. Finału WOŚP.
Wolontariusze będą kwestować w Grzymiszewie i Tuliszkowie.
Natomiast nie odbędzie się finał w hali widowiskowo-sportowej.

Zachęcamy jednak do wzięcia udziału w licytacji, która będzie prowadzona na facebookowym profilu Szkoły Podstawowej
w Tuliszkowie.
Oprócz gadżetów WOŚP (koszulki, kalendarze ścienne i kieszonkowe oraz skarpetki) oraz tort od Rady Rodziców, bon na przejazd radiowozem policji amerykańskiej, portfel damski i męski oraz dwa zestawy (pióro, długopis i notes) z logo Gminy i Miasta Tuliszków.
Licytacja będzie trwała do godz. 16.00, a o 18.00 będzie można odebrać wylicytowane gadżety w szkole

Szczepienia przeciwko COVID-19.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza na szczepienia przeciwko Covid- 19, które odbędą się 11 lutego 2022 roku w godzinach 13.00- 19.00 w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie.

Na szczepienia nie trzeba się rejestrować.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 63 2791 763.

 • strzykawkaSzczepienia

Wichura - jak się przygotować.

Mówiąc o porywistym wietrze, klasyfikuje się je najczęściej wg prędkości z jaką przemieszczają się masy powietrza oraz ze względu na rozmiar szkód jakie mogą wyrządzić. Wichura – wiatr o prędkości do 88 km/h jest zdolny łamać drzewa, zrywać dachówki i uszkadzać budynki. Silna wichura, czyli wiatr wiejący do 102 km/h może zrywać dachy, wyrywać drzewa z korzeniami czy łamać słupy energetyczne. Natomiast przy wietrze powyżej 103 km/h, należy się liczyć z zagrożeniem życia.

Ochrona przed wichurą:

 • usuń z parapetów, balkonu, obejścia wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie;
 • zamknij okna i drzwi, jeżeli istnieje taka potrzeba dodatkowo je zabezpiecz;
 • przygotuj oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii;
 • zapewnij bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;
 • znajdź bezpieczne miejsce dla swojego pojazdu – nie parkuj w pobliżu drzew, reklam, szyldów i słupów trakcji energetycznej.

Podczas wichury:

 • nie wychodź na zewnątrz, jeżeli nie jest to niezbędne;
 • jeżeli jesteś poza domem, poszukaj bezpiecznego schronienia;
 • nie zatrzymuj się pod drzewami, wyłącz gaz i elektryczność, aby ograniczyć niebezpieczeństwo powstania pożaru;
 • nie korzystaj z windy, ponieważ w przypadku zaniku zasilania istnieje ryzyko uwięzienia;
 • zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary, po drugie –przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Po wichurze:

 • poinformuj odpowiednie służby (straż pożarną, policję, pogotowie energetyczne, gazowe oraz inne właściwe służby) o zdarzeniach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi;
 • pomóż osobom rannym i poszkodowanym – udziel im pierwszej pomocy;
 • uważaj na leżące lub zwisające przewody elektryczne, pod żadnym pozorem ich nie dotykaj i nie próbuj ich samodzielnie usuwać;
 • zrób zdjęcia zniszczeń w Twoim domu (budynku i wyposażenia), gdyż mogą stanowić dowód w procedurze odszkodowawczej;
 • wezwij służby techniczne, uprzednio wyłączając gaz i elektryczność w przypadku gdy zobaczysz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody lub też poczujesz swąd spalonej instalacji.
 • infografiki -sposób postępowania podczas wichurywichury

Z dniem 1 lutego 2022 r. Pani Małgorzata Ast zostanie Dyrektorem MGBP w Tuliszkowie.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.13.2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie 
z dnia 31 stycznia 2022 r. od 1 lutego 2022 r. funkcję Dyrektora MGBP w Tuliszkowie pełnić będzie Pani Małgorzata Ast.

 

[KOPIA] Zawiadomienie o XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Zawiadomienie o XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 15.30 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2022-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pomieszczeń w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy i Miasta Tuliszków
 6. Zamknięcie obrad XLIX  sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na : http://bip.tuliszkow.pl/?c=259

 

 

[KOPIA]

 • radaRada Miejska

Zawiadomienie o L sesji Rady Miejskiej.

Biuro  Rady  Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w  dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 15.30 w  sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się L  sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad  XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2022-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP Straży Pożarnych z terenu GiM Tuliszków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie   przejęcia od Powiatu Tureckiego zadania polegającego na budowie i przebudowie drogi powiatowej – ul. Żuchalska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie   przejęcia od Województwa Wielkopolskiego przez GiM Tuliszków zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków, położonej w granicach administracyjnych miasta Tuliszków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie zadania bieżącego dotyczącego powołania i funkcjonowania Koordynatora ds. zdrowia psychicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tuliszkowie na 2022r.
12. Sprawozdania Komisji Rady z działalności w 2021r.
13.Informacja -  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez GiM Tuliszków.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17.  Zamknięcie obrad  L  sesji Rady Miejskiej.

 

Projekty uchwał dostępne sa na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?a=7499

 

 

 • radaRada Miejska

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych w roku 2022.

Szczegóły konkursu dostępne sa na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?a=7500

 

Obwieszczenie Starosty Tureckiego

Treść obwieszczenia dostępna na stronie:

http://bip.tuliszkow.pl/?a=7504

 

Gminny Dzień Kobiet i Mężczyzn.

Już dzisiaj zapraszamy na koncert z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn.   
6 marca (niedziela) od godz. 18.00, w hali widowiskowo-sportowej w Tuliszkowie, usłyszymy piosenki Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Kasztelan Band Project.

Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy.

 • plakat z Krawczykiemdzień kobiet

VI Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

Szanowni Sołtysi,
12 marca 2022 roku odbędzie się VI Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.
Uroczysta Msza Święta w intencji wielkopolskich sołtysów i rolników rozpocznie się 12 marca o godz. 12.00, natomiast zbiórka pocztów sztandarowych planowana jest na godz. 11.45 przed Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu ( Plac Św. Józefa).
Zapisy na wyjazd oraz szczegółowe informacje dostępne w Biurze Rady pod nr telefonu 63 279 17 68.

 • kościółPlakat pielgrzymka sołtysów

Zawiadomienie o L sesji Rady Miejskiej.

Biuro  Rady  Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w  dniu 22 lutego 2022 r. o godz. 15.30 w  sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się L  sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad  XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2022-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP Straży Pożarnych z terenu GiM Tuliszków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie   przejęcia od Powiatu Tureckiego zadania polegającego na budowie i przebudowie drogi powiatowej – ul. Żuchalska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie   przejęcia od Województwa Wielkopolskiego przez GiM Tuliszków zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków, położonej w granicach administracyjnych miasta Tuliszków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie zadania bieżącego dotyczącego powołania i funkcjonowania Koordynatora ds. zdrowia psychicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tuliszkowie na 2022r.
12. Sprawozdania Komisji Rady z działalności w 2021r.
13.Informacja -  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez GiM Tuliszków.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17.  Zamknięcie obrad  L  sesji Rady Miejskiej.

 

Projekty uchwał dostępne sa na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?a=7499

 

 

[KOPIA]

 • radaRada Miejska

Apel do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Szanowni Państwo,
ostatniej doby odnotowaliśmy bardzo dużą ilość zdarzeń spowodowanych wichurami w  naszej gminie, w wyniku których dorobek życia straciło wielu mieszkańców.

Zniszczeniu uległy prywatne posesje jak i miejsca użyteczności publicznej.
Apelujemy do mieszkańców naszej gminy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie poruszanie się po miejscach, w których doszło do szkód spowodowanych wichurami min. w parku miejskim w Tuliszkowie, przy hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie, na siłowni zewnętrznej czy boisku sportowym Orlik w Tuliszkowie. Miejsca te zostały zabezpieczone i w najbliższym czasie zostaną usunięte szkody. 

Przypominamy również, że na terenie naszej gminy obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasów z uwagi na zagrożenie życia spowodowane połamanymi drzewami.

Alerty pogodowe wskazują na to, że porywiste wiatry i intensywne opady w naszym regionie wystąpią również tej doby. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!

Informacja o obowiązku zgłoszenia strat spowodowanych wichurami.

Drodzy Mieszkańcy,
informujemy o OBOWIĄZKU zgłoszenia szkód powstałych w wyniku silnych i porywistych wiatrów.
Szkody należy zgłaszać do pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie pod nr tel. 601 199 321 lub do sołtysów i Radnych Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Ponadto, w dniu jutrzejszym. tj w sobotę pracownicy urzędu będą przyjmowali informacje o szkodach spowodowanych wichurami w godzinach od 8.00- 13.00 pod nr telefonu 601 199 321.

Zgłoszenie szkody jest obowiązkowe i stanowi podstawę do oszacowania strat, na podstawie których nastąpi wypłata odszkodowania.

Trzeci stopień alarmowy CRP.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 40 Prezesa rady Ministrów w sprawie stopnia alarmowego CRP w okresie od 21 lutego 2022 r. do 4 marca 2022 r. na całym terytorium Rzeczypospolitej polskiej obowiązuje trzeci stopień alarmowy CRP ( stopień Charlie- CRP).

Burmistrz Krzysztof Roman podziękował druhom za chęć niesienia pomocy mieszkańcom naszej gminy.

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie Burmistrz Krzysztof Roman podziękował druhom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Tuliszkowie, Sarbicku, Gadowskich Holendrach, Piętnie i Grzymiszewie za trud, poświęcenie, zaangażowanie i chęć niesienia pomocy mieszkańcom naszej gminy. 
Słowa podziękowania skierował również do wszystkich osób zaangażowanych w prace na rzecz usuwania szkód, powstałych w naszej gminie w wyniku silnych wiatrów.

 • strażacy
 • wręczenie podziękowania
 • druhowie

Nagrody i stypendia sportowe wręczone.

Burmistrz Krzysztof Roman i Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Tuliszkowie - Pan Roman Olesiński wręczyli nagrodę Julii Kocimskiej- zawodniczce UKS Judo Tuliszków.
Julia zdobyła tytuł Sportowca Roku w Ogólnopolskim Plebiscycie. Reprezentowała naszą gminę w zawodach o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej.  Przygodę z Judo rozpoczęła w 2014 roku pod okiem trenera Michała Gaja, odnosząc od samego początku znaczące sukcesy sportowe. 
Ponadto zawodniczka jest członkiem Kadry Wojewódzkiej oraz Kadry Narodowej Juniorów Młodszych. 

Podczas wczorajszego spotkania zawodnicy UKS Judo Tuliszków oraz KSiSW w Turku ( sekcja Grzymiszew i Tuliszków) otrzymali również stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym):
- Jan Antoniewicz UKS JUDO Tuliszków,
- Klaudia Tomaszewska UKS JUDO Tuliszków,
- Julia Kocimska UKS JUDO Tuliszków,
- Norbert Zagozda KSiSW w Turku,
- Ksawery Knop KSiSW w Turku.

Burmistrz Krzysztof Roman życzył młodym sportowcom wielu zwycięstw i wytrwałości w podejmowaniu nowych, sportowych wyzwań.

 • wrczenie nagrd (1)
 • wrczenie nagrd (2)
 • wrczenie nagrd (3)
 • wrczenie nagrd (4)
 • wrczenie nagrd (5)
 • wrczenie nagrd (6)
 • wrczenie nagrd (7)
 • wrczenie nagrd (8)
 • wrczenie nagrd (9)
 • wrczenie nagrd (10)
 • wrczenie nagrd (11)
 • wrczenie nagrd (12)
 • wrczenie nagrd (13)
 • wrczenie nagrd (14)
 • wrczenie nagrd (15)
 • wrczenie nagrd (16)
 • wrczenie nagrd (1)
 • wrczenie nagrd (2)
 • wrczenie nagrd (3)
 • wrczenie nagrd (4)
 • wrczenie nagrd (5)
 • wrczenie nagrd (6)
 • wrczenie nagrd (7)
 • wrczenie nagrd (8)
 • wrczenie nagrd (9)
 • wrczenie nagrd (10)
 • wrczenie nagrd (11)
 • wrczenie nagrd (12)
 • wrczenie nagrd (13)
 • wrczenie nagrd (14)
 • wrczenie nagrd (15)
 • wrczenie nagrd (16)

Gminny Dzień Kobiet i Mężczyzn.

Uwaga!!! Zmiana miejsca- Gminny Dzień Kobiet i Mężczyzn odbędzie się w sali OSP Tuliszków.

Niedziela 6 marca 2022 r. godz. 18.00. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

 • plakat z Krawczykiemdzień kobiet OSP

Informacja na temat utworzenia punktu zbiórki pomocy rzeczowej dla Ukraińców przybyłych do Wielkopolski.

Zgodnie z ustaleniami z wczorajszego spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wkrótce na terenie naszej gminy uruchomimy punkt zbiórki pomocy rzeczowej dla Ukraińców  przybyłych do Wielkopolski. 
Szczegóły dotyczące jego funkcjonowania udostępnimy poprzez eKurendę, FB i stronę www.tuliszkow.pl

Zachęcamy także do odwiedzania strony: https://pomagamukrainie.gov.pl/

 

 • spotkanie (4)
 • spotkanie (1)
 • spotkanie (2)
 • spotkanie (3)

Informujemy, że w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie uruchamiamy punkt zbierania darów dla Ukraińców.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Zbieramy przede wszystkim: koce, śpiwory, karimaty, ręczniki, baterie, powerbanki, latarki, środki opatrunkowe, ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie), bielizna (nowa), środki higieny i czystości (mydło, dezodoranty, pasty i szczoteczki do zębów, podpaski, pieluchy jednorazowe, środki dezynfekujące, maseczki), żywność z długim terminem i nie wymagająca specjalnych warunków przechowywania (żywność do szybkiego przygotowania – instant, batony, konserwy, makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania), narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku (silikon, plastik): talerze, kubki i sztućce.
Zebrane dary będą we współpracy z Wojewodą przekazywane do potrzebujących lub przewożone do hubu pod Lublinem skąd będą transportowane bezpośrednio do Ukrainy.

Osoby chcące udzielić pomocy finansowej mogą to zrobić korzystając z linków zamieszczonych na stronie: https://pomagamukrainie.gov.pl/ w zakładce „Pomoc finansowa”.

Informujemy także, że Wojewoda utworzył na Dworcu Głównym w Poznaniu punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. W punkcie znajdują się informacje dotyczące legalizacji pobytu w Polsce oraz wszystkie pozostałe niezbędne dane. Uruchomiona została także specjalna infolinia +48 61 850 87 77, która jest dostępna w godzinach od 8:00 do 20:00. Pytania można również kierować na adres e-mail cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl.


Wszelkie niezbędne informacje można także znaleźć na stronie https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl.

Strona dostępna jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Turku.

1. Z formalnego punktu widzenia osoby, które przyjechały z Ukrainy powinny zgłosić się do gmin celem rejestracji – ustawa o ewidencji ludności – oczywiści wejście specustawy może zmienić te zasady, obecnie jednak obowiązują przepisy jak dotychczasowe, każdy kto zamierza przebywać dłużej niż 30 dni powinien zgłosić pobyt w gminie. 
2. Uchodźcy przebywający już i teraz pod opieką ludzi prywatnych, rodzin, organizacji pozarządowych (które ten pobyt fundują) nie muszą się kontaktować z WCZK – do punktów recepcyjnych powinny się udać osoby niemające gdzie nocować i przebywać. 
3. Procedura zgłaszania się uchodźców do gmin:
a) jeśli uchodźcy nie oczekują zapewnienia noclegu i wyżywanie wystarczy, że zgłoszą się w gminie i zarejestrują swój pobyt zgodnie z obowiązującymi przepisami (specustawa może to zmienić);
b) jeśli uchodźcy potrzebują noclegu i wyżywienia - gmina kontaktuje się z WCZK (tel.  61 8549900) lub kieruje do punktu recepcyjnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku SOLIDARNIE Z UKRAINĄ.

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Tureckiego, Powiatowy Urząd Pracy w Turku, odpowiadając 
na potrzeby naszych sąsiadów z Ukrainy realizuje zadania związane z pomocą dla obywateli z Ukrainy w szczególności w zakresie:
1. Rejestracji cudzoziemca jako osoba bezrobotna:
Uruchomiony został punkty informacji na temat rejestracji cudzoziemca (posiadającego status uchodźcy lub któremu udzielono ochrony uzupełniającej/ jako osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku pod numerem  telefonów: 63 280 23 40, 63 280 23 61.
2. Uzyskania pomocy w poszukiwaniu pracy
Bez konieczności rejestracji w urzędzie pracy obywatel Ukrainy może skontaktować się telefonicznie lub udać się do urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy 
lub pośrednik pracy) przeprowadzi rozmowę i postara się ustalić sytuację klienta 
(jego kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, możliwość podjęcia pracy, oczekiwania 
co do pracy itd.) w celu udzielenia dalszej pomocy.
Ponadto obywatel Ukrainy może skorzystać z:
- pośrednictwa pracy,
- informacji o możliwościach poszukiwania pracy,
- informacji o zasadach zatrudnienia cudzoziemców
- poradnictwa zawodowego.
Informacje w przedmiotowym zakresie  można uzyskać pod numerem telefonu 63 280 23 40.
3. Zgłaszania ofert pracy
Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku:
- strona internetowa (https://turek.praca.gov.pl/) 
- poprzez formularz online na stronie https://www.praca.gov.pl
- telefonicznie pod numerem telefonu: 63 280 23 62.
4. Zatrudniania cudzoziemców:
Na chwilę obecną, aby zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy musisz uzyskać dla niego jeden z dokumentów tj. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
lub zezwolenie na pracę: 
1. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi możesz uzyskać 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 7 dni na okres do 24 miesięcy.
2. Zezwolenie na pracę możesz uzyskać u właściwego Wojewody w terminie ok. 30 dni na okres do 3 lat.
UWAGA: Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców (oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) możesz uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku pod numerem telefonu: 63 280 23 83.
Pragniemy również poinformować, iż został uruchomiony telefoniczny dyżur informacyjny 
dla potrzebujących od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 
pod numerem telefonu: 791 312 523.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Tuliszków.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o  przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Tuliszków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?a=7539

 

 

 

 

 

Informacja dla mieszkańców.

Szanowni Mieszkańcy!
1. Jeśli macie kontakt z obywatelami Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24.02.2022 r. potrzebującymi noclegu i wyżywienia – skierujcie ich do Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
2. Jeśli macie pod opieką obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24.02.2022 r., skontaktujcie się z Urzędem Gminy i Miasta w Tuliszkowie w celu współpracy, wzajemnej pomocy i skoordynowania działań!
Ważne telefony:
63 2791 772
63 2791 763

Punkt zbierania darów dla obywateli Ukrainy.

Przypominamy,że w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie uruchomiony został punkt zbierania darów dla obywateli Ukrainy.
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Pierwsze dary już spływają!

 • bus z darami20220301_103850245
 • dary dla Ukrainy20220301_104101803
 • dary dla Ukrainy20220301_104118343

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

 

Anna i Romuald Spychalscy zamiast Kasztelan Band Project.

Życie jest pełne niespodzianek, zaskakuje nas niemal codziennie.
Najpierw zmieniliśmy miejsce planowanych 6 marca koncertów (Gminny Dzień Kobiet i Mężczyzn), a teraz musimy zmienić występujących.
Niestety muzycy naszego Kasztelan Band Project, mimo, że trudno uwierzyć, też podlegają ludzkim przypadłościom i chorują. Dlatego
w niedzielę, 6 marca zaśpiewa dla pań i panów duet ANNA I ROMUALD SPYCHALSCY. Małżonkowie koncertują wykonując znane utwory w autorskich aranżacjach. Od początku istnienia zrealizowali kilkaset koncertów w Polsce i zagranicą we Francji, Holandii, Niemczech, Kanadzie i USA.
Jesteśmy pełni nadziei, że ich występ będzie się podobał wszystkim.
Pozostałe punkty niedzielnego programu bez zmian:
- 17.00 Pokaz iluzji DAWIDA SIWCA,
- 17.30 Kawiarenka RADY RODZICÓW SP W TULISZKOWIE,
- Koncert ANNY I ROMUALDA SPYCHALSKICH.
Koncert Kasztelan Band Project przekładamy na później, gdy do pełnej sprawności wrócą muzycy i nasza hala widowiskowa.

Zapraszamy Państwa na wydarzenie pełne niespodzianek- NIEDZIELA 6 MARCA 2022 R. GODZ. 17.00, sala OSP w Tuliszkowie.

 • tulipanyDzień Kobiet i Mężczyzn

Spotkanie z Anną Marią Wesołowską.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na spotkanie z Anną Marią Wesołowską, któtre odbędzie się 15 marca 2022 r. o godz. 18.00 w Sali OSP w Tuliszkowie.

Kim jest Anna Maria Wesołowska?
Anna Maria Wesołowska jest Sędzią Sądu Okręgowego w stanie spoczynku, w serialu paradokumentalnym, „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, który był emitowany w TVN od 6.03.2006r. do 19 grudnia 2011r., a następnie od 2 września 2019r. do sierpnia 2020r. na antenie TTV - grała samą siebie.
Występowała również w programie „Wesołowska i mediatorzy”. To najpopularniejsza i najbardziej rozpoznawalna sędzina w Polsce, znany autorytet w dziedzinie prawa, która od wielu lat pracuje w obszarze szerokorozumianej edukacji prawnej społeczeństwa, także w zakresie mediacji rodzinnych, czy przeciwdziałania przemocy. Współautorka ustawy o świadku koronnym, orędowniczka „niebieskiego pokoju” – bezpiecznego miejsca przesłuchań dzieci – świadków i ofiar przestępstw. Działa na rzecz budowania bezpiecznej szkoły poprzez edukację prawną dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Prowadzi wykłady profilaktyczne dla dzieci, rodziców i nauczycieli, lekcje profilaktyczne. Autorka książki pt. „Bezpieczeństwo młodzieży” – poradnik prawny. Książka przybliża młodzieży, rodzicom i nauczycielom problematykę przestępstw najczęściej popełnianych przez młodocianych. Autorka wybrała czyny, które najbardziej bulwersują i wzmagają poczucie zagrożenia. W 100 felietonach przedstawia sytuacje, w których nastolatki popełniają przestępstwa lub czyny niedozwolone, często nie zdając sobie z tego sprawy. Autorka ukazuje ich przyczyny i konsekwencje, aby sprowokować do dyskusji i działania. Bowiem to od rodziców, opiekunów, sąsiadów, szkoły i społeczeństwa zależy, czy młodych na ławie oskarżonych będzie przybywać, czy ubywać.
Anna Maria Wesołowska, z doświadczenia zawodowego wie, jakie przyczyny powodują, że młodzi ludzie zasiadają na ławie oskarżonych, ma doświadczenie w prowadzeniu profilaktyki zintegrowanej takie spotkania/warsztaty pozwolą uświadomić dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, że wiele problemów można uniknąć, rozwiązać, poprzez edukację w tym zakresie od najmłodszych lat i zintegrowaną profilaktykę.
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE!

 

 • Anna Maria WesołowskaAnna Maria Wesołowska

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bartłomieja Patrzykąta, Brzozowej, Górnej, Jabłonnej, Mikołaja Kopernika, Łąkowej, Łódzkiej, Południowej, Śliwowej, Targowej, Żuchalskiej na terenie miasta Tuliszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały nr 0007.60.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bartłomieja Patrzykąta, Brzozowej, Górnej, Jabłonnej, Mikołaja Kopernika, Łąkowej, Łódzkiej, Południowej, Śliwowej, Targowej, Żuchalskiej na terenie miasta Tuliszków zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bartłomieja Patrzykąta, Brzozowej, Górnej, Jabłonnej, Mikołaja Kopernika, Łąkowej, Łódzkiej, Południowej, Śliwowej, Targowej, Żuchalskiej na terenie miasta Tuliszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 2 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Pl. Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, w godzinach urzędowania. 

Szczegółowe informacje w zakresie projektu znajdą Państwo pod adresem http://bip.tuliszkow.pl/?c=948

 

 

Informacja z prac modernizacyjnych ZUOK „Orli Staw” - prace budowlane instalacji fermentacji

Trwa realizacja jednego z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”.

W Orlim Stawie powstanie jedna z najnowocześniejszych 
i jednocześnie pierwsza w Polsce instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej 
i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu. Prace budowlane instalacji fermentacji, wraz z obiektami towarzyszącymi przebiegają sprawnie i zgodnie 
z przyjętym harmonogramem. Poniżej przedstawiamy stan ich realizacji. 

W ostatnim okresie wykonano m.in. zbrojenie i betonowanie ścian hali przygotowania wsadu, zbrojenie i betonowanie płyty dennej fermentera, zbrojenie ścian fermentera, instalację ogrzewania ścian fermentera, montaż elementów technologicznych 
w deskowaniach ścian fermentera, zbrojenie oraz betonowanie ścian i stropów hali odwodnienia pofermentatu. Wykonano także zbrojenie i betonowanie płyty dennej zbiornika ścieków technologicznych. Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej hali przygotowania wsadu. Trwa wykonywanie instalacji kanalizacyjnych oraz sieci elektrycznych.
Prace realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

W wyniku modernizacji ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu 
o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

 • zakład11
 • logotypPOIS_top
 • prace budowlane10

Życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Z okazji Dnia Kobiet życzymy Wszystkim Paniom dużo zdrowia,
miłości i spokoju.
Życzymy także, aby we wszystkich swoich działaniach znajdowały Panie radość, satysfakcję i uznanie.
Niech zawsze towarzyszy Wam szacunek, życzliwość i zrozumienie, 
a uśmiech rozpromienia Wasze twarze każdego dnia.

Burmistrz G i M Tuliszków                                      
Krzysztof Roman

Przewodniczący Rady Miejskiej    
Andrzej Janczewski

 • tekst życzeńżyczenia na dzień kobiet 2022