Aktualności - luty 2022

Dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy bilet wstępu na basen w Turku w okresie ferii kosztuje tylko 5 zł.

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał porozumienie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Turku, na mocy którego dzieci i młodzież w wieku 8- 18 lat, zamieszkujące na terenie gminy Tuliszków, będą mogły w okresie ferii zimowych tj. od 17.01.2022 r do 28.01. 2022 roku ( od poniedziałku do piątku) skorzystać z wejścia na basen w Turku, płacąc za bilet jedynie 5 zł. 

Uczniowie otrzymają bilet upoważniający do jednorazowego wejścia na basen w Turku w szkole, do której uczęszczają.

Pozostałe osoby zainteresowane otrzymaniem biletu wstępu proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, w terminie od 17 stycznia br. w godz. 8.00- 15.00, do pokoju nr 13.

Ważne!
-Bilet jest jednorazowy. 
-Bilet jest przeznaczony dla osób w wieku 8- 18 lat ( należy posiadać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania).
-Czas wejścia na basen- 70 minut.
-Bilet ważny jest w okresie ferii zimowych, od 17.01.2022 r do 28.01.2022 r. w godz. od 7.00 do 20.00 ( od poniedziałku do piątku)
-Bilet można zrealizować tylko i wyłącznie na basenie w Turku ( ulica Sportowa  9a). Dzieci do lat 7 - wstęp bezpłatny ( wymagana opieka dorosłego).

  • biletybilety 2
  • biletbilet

Wstecz