Obwieszczenia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • data: 2023-06-27

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów odnawialnych źródeł energii I i II w gminie Tuliszków oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

  • data: 2022-09-13

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tuliszków oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tuliszków ( Krępa, Nowy Świat, Wielopole, Piętno i Zadworna).

  • data: 2022-01-04

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bartłomieja Patrzykąta, Brzozowej, Górnej, Jabłonnej, Mikołaja Kopernika, Łąkowej, Łódzkiej, Południowej, Śliwowej, Targowej, Żuchalskiej na terenie miasta Tuliszków.

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Świat, gmina Tuliszków - etap 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Świat, gmina Tuliszków - etap 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów odnawialnych źródeł energii I w gminie Tuliszków

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów odnawialnych źródeł energii II w gminie Tuliszków.